ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TỜ YÊU CẦU (thay cho Đơn Khởi Tố) Chánh quyền Việt Nam

làm sáng tỏ nội vụ tro cốt Thất Nương

       * Xem lại TỜ YÊU CẦU  ngày 09/01/Đinh Dậu (05/02/2017)  tại đây.

       * Xem lại THÔNG BÁO CỦA 05 VỊ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI tại đây

       *  Xem lại THƯ PHẢN ĐỐI của tu sĩ Thích Nữ Diệu Phương tại đây.

       * Xem lại TỜ TR̀NH của ông Đinh văn Cư và Ban Nghi Lễ Báo Ân Đựng  về vụ đánh cướp tro cốt    tại đây

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634