ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƠ CẢM ƠN

 

          Trên đây là h́nh chụp toàn văn THƠ CẢM ƠN của vị Phật tử Thích Nữ Diệu Phương gởi đến Diễn Đàn Về Nguồn. Trong thư này có câu "Coi như nguyện vọng của chúng tôi đă đệ đạt lên Quí Lănh Đạo Hội Thánh rồi". Chúng tôi nghĩ câu này có thể có hai ư:

          (1) Hoặc là, sau khi đăng THƠ PHẢN ĐỐI lên Diễn Đàn Về Nguồn rồi, nhờ Ban Biên Tập Diễn Đàn chuyển thơ này đến Quí Lănh Đạo Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện tại.

          Nếu ư này đúng, th́ việc này ngoài khả năng của chúng tôi. Kính mong thông cảm.

          (2) Hoặc là, thông qua Diễn Đàn Về Nguồn, quí Ngài có trách nhiệm kư tên và phổ biến Thông Tri 21/92-HT-TT trong Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (mới) đă biết được THƠ PHẢN ĐỐI này. Điều này chắc chắn v́ mấy ngày nay trên mạng cũng như trên facebook đă phổ biến rộng rải bản copy THƠ PHẢN ĐỐI này (mặc dù không ghi nguồn gốc trích dẫn từ đâu).

          Chúng tôi xin ghi lại vài đoạn yêu cầu chủ yếu trong THƠ PHẢN ĐỐI này nhằm giúp Quí Lănh Đạo Hội Thánh (mới) nh́n rơ hơn về bản Thông Tri mà chính ḿnh đă kư tên và phổ biến để có cách cư xử phù hợp:

          - "...Đây là một sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Khi nói “không rơ nguồn gốc” và “phù phép” là quư ngài nặng lời với chúng tôi chứ không phải thuộc cấp của quư Ngài. Chúng tôi chấp nhận đính chánh là chúng tôi nhận sự sơ suất ngoài ư muốn, thế nhưng quư Ngài v́ sự mâu thuẫn nội bộ thế nào mà cố t́nh làm ngơ thiện-chí đó. Nên chăng quư Ngài rút lại các danh từ nộ khí ấy?..."

            - "...Xin thỉnh ư quư Ngài hiểu giùm, nếu cho là  “13 lọ tro cốt không rơ nguồn gốc” tại sao lại đem đến chùa của chúng tôi? Quư Ngài muốn đem đồ “không rơ nguồn gốc” đến để gieo họa cho chúng tôi sao? Quư Ngài nên suy nghĩ lại! Nếu có cơ quan chức năng đến hỏi, hoặc thân nhân của các tro cốt thông báo truy t́m tông tích tro cốt bị mất th́ chúng tôi giải thích thế nào?...."

       - "....Với thiện chí cầu ḥa, cầu kiết, mong quư Ngài rút lại từ “không rơ nguồn gốc” và “phù phép”. Xin sớm bổ sung chứng từ gốc của các phần tro cốt nói trên....."

          Hy vọng lần này, Quí Lănh Đạo Hội Thánh (mới) sẽ không im lặng nữa (như đă từng im lặng trước hàng ngàn Thỉnh Nguyện Thư, Thư Góp Ư, Kháng Thư... của hàng ngàn tín đồ trong nhiều chục năm qua) mà phải có cách cư xử phù hợp nhằm bảo vệ thanh danh Cao Đài Tây Ninh do Quí Ngài đang lănh đạo.

          Mời tham khảo thêm bài viết của tác giả Trần thị Hoa Sữa về Thông Tri này tại đây.

Florida, ngày 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu (2-2-2017)

TM BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN VỀ NGUỒN

NHẤT NGUYÊN

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634