ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUẬN ĐÀM ĐẠO SỰ KỲ 5:

V̀ SAO NỀN CHÁNH GIÁO CỦA CHÍ TÔN

CÓ THỂ ĐI NGOÀI PHÁP CHÁNH TRUYỀN.

Người thực hiện: Điền Lạc

     *** “Muốn phá một nền Đạo th́ không có ǵ hay bằng phá luật pháp của Đạo”. (Đức Hộ Pháp)

     *** Hiến chương Đinh Sửu 1997 đă xóa đi Hội Thánh lưỡng đài mà đa số đồng đạo không hay biết. Ông Chưởng quản Thượng Thơ Thanh lúc đó  là Hội Trưởng đă bê ở đâu đó “một cái xác không hồn” tức lập Cửu Trùng Đài mà không có Hiệp Thiên Đài. Xác này ông bê về để làm cha thay cho ông cha ruột đă bị bức tử năm 1979 bằng chén thuốc độc Đạo Lịnh 01. Ông cha vô hồn này ngoài việc mặc đồ giống cha ruột th́ c̣n lại tánh t́nh và những thứ khác đều hoàn toàn khác. Ông chỉ biết hành hạ con cái mà không có sự thương yêu. Tại sao? V́ đó là cha ghẻ! Nhiều đạo hữu ở thế hệ trẻ vẫn đinh ninh rằng ông cha đó là cha ruột của ḿnh mà cắn răng chịu đựng sự hành hạ. Toàn bộ sự việc đó làm cho nền Đạo ra đến nông nỗi đó. Đó là công lao của Hội Trưởng HĐCQ Thượng Thơ Thanh lúc ấy! (Điền Lạc)

     *** Mời xem lại bài viết này tại đây.

 

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000