ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUẬN ĐÀM ĐẠO SỰ KỲ 4:

PHẠM LUẬT VÀ PHẠM THỆ LUẬN (p.1 & p.2)

Người thực hiện: Điền Lạc

       Nh́n cơ Đạo hiện nay nếu để tâm suy nghĩ ta sẽ nhận ra đâu là hành động phạm pháp, phạm Luật và đâu  là phạm Lời Minh Thệ không cần phải t́m hiểu sâu xa.       Theo Văn thư số 24  ngày 21-8-Mậu Th́n (06-10-2012) của Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên có đoạn “…việc cầu phong, cầu thăng kỳ này, chức sắc Hiệp Thiên Đài chúng tôi không có chức năng và nhiệm vụ ǵ với tổ chức ngoài giáo pháp Chơn truyền của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Ṭa Thánh Tây Ninh tức là không tôn trọng luật pháp…”. Ngài Cải Trạng đặc trách pháp luật của Đạo đă phán quyết một bản án “ngoài giáo pháp” chung cho tất cả chức sắc, chức việc của Hội Thánh hiện nay rồi đó:

       Mời xem lại bài viết này tại: http://huongdaoflorida.com/phamtoivaphamthe.html

*** PHẠM LUẬT VÀ PHẠM THỆ (phần 1):

 

*** PHẠM LUẬT VÀ PHẠM THỆ (phần 2):

 

 

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000