ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một khoảnh khắc trong Đạo lịnh số 01

 

Biên khảo Huỳnh Tâm

LTS - Cánh tay vô thần đă cấm phập nhát dao "Bản Án Cao Đài & Đạo lịnh 01" vào nền tảng và đức tin Cao Đài. Thời gian qua đi nhưng vết thương vẫn c̣n âm ỉ máu. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Giờ đây có người đang làm sống lại nhát dao oan nghiệt này. Họ là ai? Với mục đích ǵ?
          Chúng tôi đă cho đăng bài " Từ Bản Án Cao Đài đến Đạo lịnh 01" của Nguyên Thi và chúng tôi tâm đắc câu này của tác giả: "Riêng đối với những ai manh tâm cố ư lấp lửng, xuyên tạc, bao che tội ác của Cộng Sản tiêu diệt Đạo, chính họ là những ác nhơn trong cửa Đạo, là kẻ tội đồ trước toàn Đạo, trước Thiêng Liêng và lịch sử."
          Tiếp sau đây là một bài biên khảo dài của Huỳnh Tâm, mời đồng đạo theo dơi.  BBT

 

" Việc con Mang chạy vào Nội ô Thánh Địa là một cái điềm khiến cho sau nầy Hội Thánh mất cả quyền hành "   Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

Lời Giới Thiệu

Năm nay chúng tôi lấy hai tháng Hè xuôi Nam, chặng đầu tiên đến Paris viếng thăm Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Đài Âu Châu, được Giáo sư Gustave Meillon giới thiệu cuốn sách Một Khoảnh Khắc Đạo Lịnh Số 01 của tác giả Huỳnh Tâm và Giáo sư gợi ư nhờ viết lời giới thiệu cuốn sách nầy, Giáo sư Gustave Meillon cho biết nội dung rất tốt, bạn đọc sẽ tiếp nhận những cảm xúc mạnh mẽ của đức tin Cao Đài vẫn truyền lưu trên những thời đại.  Chúng tôi nhận viết lời giới thiệu cho cuốn sách Một Khoảnh Khắc Đạo Lịnh Số 01 cùng nhân dịp làm quen với tác phẩm qua lăng kính bao quát của đức tin đa dạng .

         Tác phẩm Một Khoảnh Khắc Đạo Lịnh Số 01 nhập cuộc hành tŕnh cùng chúng tôi xuôi Nam đến Lyon, Marseille và về Lille với vận tốc TGV, trong hai giờ chúng tôi đă đọc xong cuốn sách nầy, rất cảm động v́ tác giả gửi thân phận ḿnh vào đức tin kính trọng, nội dung Một Khoảnh Khắc Đạo Lịnh Số 01 kêu gọi lương tâm con người hăy thương nhau v́ tha nhân,

 tác giả cũng gào thét đời sao nỡ gay gắt với đức tin và đôi lúc tác giả hùng biện cho đức tin trong xót xa, cho thấy đức tính tác giả v́ Đạo cho Đời và lấy bao dung làm sự nghiệp đạo đức .

         Tác phẩm báo hiệu Tín đồ đang vào đường chân lư nhận khổ để truyền giáo đến muôn phương, Một Khoảnh Khắc Đạo Lịnh Số 01 mở ra không gian suy nghĩ và đưa thời đại đến gần đức tin Cao Đài trong viễn cảnh, tác phẩm cho Tôi nhiều suy nghĩ từ Phương Tây thao thức về Phương Đông .

         Bạn đọc sẽ nhận âm khúc lành mạnh của đức tin Cao Đài trên cường độ truyền giáo phi thường và chúng tôi tiếp nhận sự truyền cảm chân lư Cao Đài trên căn bản Công b́nh, thương yêu và hợp nhứt đức tin . Trên đường về Lille chúng tôi đă viết xong lời giới thiệu nầy xin gữi đến tác giả đôi lời chào thương mến và cảm ơn Giáo sư Gustave Meillon đă cho chúng tôi một mùa Hè đầy cảm kích .

Đại Học Lille 21/09/1986

Giáo sư Michel Roche

 

Lời Tŕnh Dâng

         Ngày nào chúng tôi c̣n nhớ đến Đạo Lịnh số 01, th́ những nỗi buồn đó tự dâng lên ở cơi ḷng, dù rằng trôi qua đă hơn một thập niên " 10 năm " nhưng nó vẫn c̣n mới tinh nguyên chưa phải cũ và có thể Đạo lịnh số 01 sẽ sống hơn một kiếp người, cứ mỗi thập niên trôi qua là biết bao Tín đồ Cao Đài phải trả giá vô lường cho Đạo lịnh, Đạo sẽ bị đổi dời theo độ họa biến của Đạo lịnh số 01 và Tín đồ giữ đạo phải một lần nữa đành chịu cảnh trôi giạt vào miền thầm lặng .

V́ lẽ ấy chúng tôi mạo muội viết lên những ḍng thôi thúc nầy để miêu tả lại cảnh t́nh lịch sử của đạo Cao Đài nhận phải họa biến ngỏ hầu cung cấp bạn đọc t́m hiểu sự công phá của Đạo lịnh số 01 .

        Chúng tôi xin sử dụng những ḍng chữ xiên để ghi chú bản Đạo Lịnh Số 01 và chữ thường là lời phát biểu của tác giả .

        Biên khảo nầy vẫn c̣n giới hạn của nó xin bạn đọc thứ tha và góp ư, chúng tôi chân thành cảm tạ Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Đài Âu Châu, Ban Đạo Sử Cao Đài, Thư Viện Cao Đài, Giáo sư Gustave Meillon và quư thân hữu đă đứng ra làm bảo trợ cho chúng tôi viết lời phát biểu nầy .

       Một lần nữa chúng tôi lấy ḷng thành tâm xin cầu nguyện Chí Tôn và Phật Mẫu ban bố hồng ân chan rưới đến quư vị và bạn đọc an lành .

                                        Paris Hạ 05/08/1986  -    Huỳnh Tâm

                Tiên Tri .

     Ngày 01/10/1946 Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vừa về cố Quốc sau bao năm bị lưu đày ở đảo Madagascar Phi Châu, bởi Chính quyền Pháp thuộc phong tỏa quyền đạo và Ṭa Thánh từ năm 1940-1946 .

        Cũng ngày nầy có một con Mang chạy lạc vào Nội ô Ṭa Thánh để ăn cỏ, lúc ấy các huynh Thánh Vệ Nội ô Ṭa Thánh thấy con Mang đuổi theo định bắt làm thịt, nhưng Mang chạy mất hút vào rừng . Đức Hộ Pháp nghe tiếng la ó của Thánh Vệ và Người hỏi lư

 do sự việc, nên các vị Chức sắc có trách nhiệm lập bản tường tŕnh lên cho Đức Hộ Pháp và Người có phê vào bản tường tŕnh ấy qua lời Tiên tri như sau :

        " Việc con Mang chạy vào Nội ô Thánh Địa là một cái điềm khiến cho sau nầy Hội Thánh mất cả quyền hành " .

        Lời Tiên tri của Đức Thiên Quân Hộ Pháp Phạm Công Tắc nay thành hiện thực bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh đă mất tất cả Quyền Đạo, nay chúng tôi chiếu theo lời Tiên tri trên để ghi vào trang sử hầu lưu truyền, v́ Đạo đă một thời bị bức tử

 do Bản Đạo Lịnh số 01/HT-ĐL ban hành ngày 01/03/1979 .

                Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

                Ngũ Thập Tứ Niên

                Ṭa Thánh Tây Ninh

        Hội Thánh Cao Đài

        Ṭa Thánh Tây Ninh

        Số : 01/HT-ĐL

                                Đạo Lịnh

              "  Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền :

        Chiếu Thánh Giáo đêm rằm tháng tư Giáp Th́n (26/5/1964)

 và đêm mùng 1 tháng chạp Nhâm Tư (4/1/1973) của đức Lư Đại Tiên

 Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, giáng

 cơ tại Cung Đạo Đền Thánh, tấn phong Thượng Sáng Thanh và ân

 thăng Ngọc Nhượng Thanh phẩm Đầu Sư chánh vị.

         Chiếu Thánh Giáo tại Cung Đạo Đền Thánh đêm mùng 1 tháng

 3 Bính Th́n (31/3/1976) Đức Hộ Pháp chấp nhận vị Thời Quân Bảo

 Đạo Hồ Tấn Khoa quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài  " .

         Đạo Lịnh số 01, mở ra trang đầu lịch sử của đức tin Cao

 Đài dưới chế độ Nhà nước Cộng sản Việt Nam sau 30/04/1975, dấu ấn 60

 năm truyền giáo đức tin Cao Đài bị Đạo lịnh số 01 bức tử toàn diện, nay

 đức tin Cao Đài vẫn truyền giáo theo Thiên cơ thầm lặng trên những bất

 ổn của Tà quyền chế Đạo .

         Nhà nước sử dụng Đạo lịnh số 01 theo những nghịch lư xă hội và

 đức tin Cao Đài, họ dùng những ẩn ngữ của chủ nghĩa vô thần áp chế vào

 đức tin, để làm phương tiện hoán đổi truyền thống đức tin Cao Đài nhằm

 hoàn thành chính sách tước đoạt đức tin của loài người .

         " Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh số: 01/HT-ĐL ".

        Nhà nước bày ra Đạo Lịnh số 01 áp bức Cội đạo Ṭa Thánh

 Tây Ninh để đồng hóa xuống cấp như một chi phái Cao Đài b́nh thường,

 và họ sử dụng ngữ tự Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hầu biến thành đội ngũ

 vô sản quần chúng, theo lư luận của đảng Cộng sản rêu rao đủ mọi thứ

 quyền tự do trong Đạo lịnh số 01 .

        Quyền đạo tại Ṭa Thánh Tây Ninh do Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hội Thánh Hiệp Thiên Đài điều hành nay chính thức bị đóng cửa.

         Quyền đạo được gom chung và thu nhỏ thành một Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, như một khế ước xuống cấp Tôn giáo Cao Đài và biến Thánh địa Cao Đài thành địa phương chi phái .

       Sau 30/04/1975 Nhà nước không khoan nhượng đức tin Cao Đài ra Đạo Lịnh số 01 để phủ nhận Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và những Đạo Lịnh ban bố từ Ṭa Thánh Tây Ninh trước ngày 30/04/1975 .

        Ngày nay Đạo Lịnh số 01 chêm vào những phân định của chánh sách xă hội chủ nghĩa hóa trang cho " Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh ", đó là dấu hiệu cải đạo trong thành ngữ để phân thân chia vùng ảnh hưởng, hóa đạo Cao Đài qua dạng chánh trị ngoại vi trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đức tin Cao Đài được xem như sự tạm trú dưới chế độ Cộng sản .

        Người Tín đồ Cao Đài vẫn b́nh tỉnh nhận định nội dung từ ngữ của Nhà nước độc trị, bởi nó có một tác dụng làm xuôi tay tín đồ yếu đức tin. Đối với Tín đồ thuần khiết ở thời điểm nầy cần phải b́nh tỉnh hơn mới nhận được sự rạch ṛi nội dung Đạo lịnh số 01, để quy chiếu vào nguồn gốc đạo và nhận quyền năng đức tin trọn vẹn, phân biệt những điều

 sai biệt và trung thực từng từ ngữ của Đạo lịnh giả nầy, bởi Đạo lịnh số 01 không ngừng thay đổi chính sách và chen lẫn nhiều mâu thuẫn xung đột Tôn giáo và ư thức hệ trong những hằng số cai trị của Nhà nước VN.

         Đạo Lịnh số 01 là nguyên nhân thảm kịch Việt Nam dẫn đến vắng mặt đức tin vào một khoảnh khắc bất ổn hiện nay, bởi Đạo Lịnh không chiếu y Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật được ban bố từ Ṭa Thánh Tây Ninh do ba quyền đồng nhứt .

     

       Văn bản Đạo lịnh 01 không có giá trị qua nội dung đầy chất tính xiềng xích, lao cải. Đạo lịnh nầy cũng không mang lại chân lư thiết thực nào cho đạo Cao Đài và không xây dựng được đất nước Việt Nam, từ đó bản Đạo lịnh số 01 là sự rạn vỡ nguyên khối tư duy Nhà nước Cộng sản Việt Nam .

        Toàn đạo hăy có ư niệm nội dung bản Đạo Lịnh số 01 giả nầy, không phù hợp nếu phải đối chiếu theo y Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật, bởi Đạo lịnh số 01 giả không thông qua các khoản của Pháp luật đạo và tự nó ban bố ngoài ư muốn của Nhơn sanh .

        Tín đồ Cao Đài đă biểu lộ đức tin qua Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật làm nền tảng quyền Thiêng liêng, bởi thế nội dung bản Đạo Lịnh Số 01 dồn nén đức tin Cao Đài vào cơi không chân thực để biến thành văn bản chiếm đoạt tín ngưỡng của nhân loại .

         Chiếu theo hai Thánh Giáo mở đầu cho Đạo Lịnh số 01 .

        ĐL1: " Thánh Giáo ngày 26/05/1964 tấn phong Thượng Sáng

 Thanh, Ngọc Nhượng Thanh phẩm Đầu Sư Chánh vị và Thánh Giáo 31/3/1976

 chấp nhận vị Thời Quân Bảo Đạo Hồ Tấn  Khoa quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên

 Đài "

         Điều nầy rất hợp lư của đạo, nhưng nội dung Đạo Lịnh ẩn ḷng Tà ma thiếu các điều khoản quy định của Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật, Đạo Lịnh số 01 chủ mưu biến thể nền đạo, nếu Đạo lịnh nầy không hủy bỏ th́ sẽ có sự công phá lâu dài, Tín đồ Cao Đài vẫn kính trọng Thánh Giáo, nhưng Nhà nước th́ lại có ẩn ư dùng hai Thánh giáo trên để xây dựng cho phù hợp Đạo Lịnh số 01 và không c̣n ứng dụng niêm luật của Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật .

         Đạo Lịnh Số 01/HT-ĐL do Nhà nước lập ra để công phá Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh, ban hành ngày 01/3/1979 được toàn đạo xem như một Khoảnh khắc của 700.000 năm lẻ truyền giáo .

        Ngoài ra c̣n có những thông tri, nghị quyết vẽ rắn thêm chân phụ họa cho Đạo Lịnh số 01 thành chất tính vô thần, nhằm mục đích đẩy lùi đức tin vào lảng quên, Tín đồ Cao Đài ư niệm được Đạo Lịnh là phần thuộc của Tôn giáo không ảnh hưởng đến phần cai tri của đời, nhưng Nhà nước tự chà đạp lên đức tin Cao Đài dành độc quyền kiểm soát tín ngưỡng để phá vỡ chân lư đồng thuận Đạo-đời và cắt đứt mọi liên hệ quyền sống, t́nh cảm của con người bởi do sự thống trị của đảng .

        Toàn dân không lạ ǵ sự cai trị đất nước dưới một chế độ đảng Cộng sản VN, do Hiến pháp độc trị và mở ra nhà tù không giới tuyến như điều 4 của Hiến pháp Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đă quy định : "Đảng Cộng sản có toàn quyền quyết định vận mệnh của cả dân tộc " .

         Giáo điều kinh điển của đảng Cộng sản VN trước sau như một không thay đổi " Giai cấp vô sản phải tiêu diệt các giai cấp khác " .

         Đủ cho toàn dân Việt Nam suy nghĩ một nhà nước đặc quyền cai trị duy nhứt và đức tin Cao Đài không thoát khỏi giáo điều, hiến pháp của chế độ Cộng sản VN .

        Ông Đỗ Mười tuyên bố tại hội nghị của Trung ương Đảng như sau :" Chế độ Cộng sản Việt Nam dân chủ gấp triệu lần các nước dân chủ Tây phương " .

         Những phát biểu trên cho phép con dân suy nghĩ, khám nghiệm và t́m mẫu mực dân chủ của chế độ Cộng sản VN trong Đạo lịnh số 01 .

        Lời chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Linh :" Đến nay dân chủ đă được phát huy đầy đủ, ta c̣n phải tiếp tục làm mạnh hơn nữa, Nhưng cần phải nói rơ là dân chủ phải có lănh đạo, báo chí phải phản ảnh tiếng nói của nhân dân, nhưng báo chí là công cụ của đảng để nói tiếng nói của đảng lănh đạo nhân dân, đưa lẽ phải của đảng, Nhà nước vào nhân dân " .

        Đảng là mọi ưu việt tṛng tréo từ ngữ vô đề để làm tội nghiệp cho đất nước nầy hơn 32 năm, nay vẫn c̣n tiếp tục và nhân loại hăy xem bản Đạo lịnh số 01 nầy để khám nghiệm những nỗi bất hạnh của đức tin Cao Đài .

       ĐL1: " Chiếu theo Thông Tri số 01/HT/TT ngày 12/02/1979 về việc thực hiện " thi hành " nghiêm chỉnh các nghị quyết : "

       Đức tin bị ràng buộc vào các thông tri và nghị quyết của Nhà nước, từ ấy mở ra một cuộc chuyển hóa Đạo-đời tan ră theo đất nước Việt Nam. Đức tin Cao Đài nhận phải đạo lịnh số 01 bất dung và cư xử theo chính sách khủng bố trên thế mạnh của tàn bạo .

        Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tôn giáo của mọi dung ḥa đức tin, thực hiện chân lư Từ Bi, Bác Ái, Công B́nh để ḥa nhịp môi sinh đồng ái, không dị biệt mầu da sắc tộc, ngôn ngữ cầu kinh là môi trường tầng cao xă hội nhằm phục vụ v́ nhân sinh đến ngưỡng cửa hạnh phúc trong đời sống lẫn tâm linh, ngày nay Nhà nước Cộng sản cho rằng chân lư Cao Đài chưa đủ chức năng sống theo chủ trương nghị quyết, bởi thế chính sách áp chế đạo Cao Đài được thành h́nh và ép uổng đức tin vào khuôn mẫu chủ nghĩa xă hội từ 30/04/1975, từ ấy mọi sự Phổ độ của đạo Cao Đài phải sống và chết theo hơi thở của nghị quyết đảng chỉ bảo, được xem như một tư tưởng gối đầu trước phát xuất ư thức hệ, Đạo lịnh nầy được xây trên mô h́nh nhà tù xă hội cho phép những ai vi phạm mọi nghị quyết, chỉ thị là được xem như tự ư tŕnh diện vào lao cải .

         " Thông tri số 01/297/HT/TT " có khả năng kiểm soát đạo Cao Đài và tịch thu tài sản, giá trị thông tri trên đă cho thấy sự xuống cấp nhằm đồng hóa đức tin tan biến vào xă hội, Nhà nước nuôi thái độ hằn học với đức tin Cao Đài suốt ḍng lịch sử trên 32 năm cùng sự bất hạnh của đất nước Việt Nam .

        Miền giang sơn đức tin Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cùng một thảm trạng chung nghèo tận và mất tất cả mọi sự sống tự do quyền làm người, bởi Nhà nước nẩy sinh độc quyền sát phạt và bất công xă hội, vẫn chưa đủ sức giận dữ ra thêm Nghị quyết đàn áp mạnh đạo Cao Đài :

       ĐL1: " Nghị quyết ngày 13-12-1978 của Hội Đồng Nhân Dân

 tỉnh Tây Ninh " .

        Nhà nước chôn vùi đạo Cao Đài vào vị trí hội đoàn nhằm mục đích để Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh quản lư theo Nghị quyết 13-12-1978 của tỉnh, gọi là Nghị quyết xuống cấp Tôn giáo do Trung ương đảng đơn độc xây dựng nguyện vọng tự phán trong Đạo lịnh số 01 :

        ĐL1: " Nguyện vọng chánh đáng của nhân dân và Đạo đă kiến

 nghị lên Hội Thánh, nhằm chấn chỉnh nền đạo Cao Đài Tây Ninh trở

 nên một Tôn giáo thuần túy và chân chính, đúng theo pháp chơn

 truyền của Đạo buổi ban sơ nên " .

         Nguyện vọng giả như trên, không chính đáng và không phù hợp với đức tin Cao Đài, tầm suy nghĩ nguyện vọng trở nên tụt hậu mất b́nh thường ngoài tầm nh́n của toàn đạo.

          Nguyện vọng nầy đánh rơi khả năng kết hợp Đạo-đời để thực hiện hoài bảo Việt Nam thịnh vượng và nguyện vọng tự chuyển hóa đến bức tường đe dọa đức tin Cao Đài. Nhơn sanh không c̣n tôn trọng Nhà nước bởi những kiến nghị không phải là nguyên tắc hành đạo. Đức tin Cao Đài đă trải qua nhiều căn cơ biểu thị phát triển theo tŕnh độ dân trí, Nhà nước buộc đạo phải trở về với cái không và chính Nhà nước đă vi phạm đạp trên pháp luật đạo Cao Đài, Nhà nước lấy tư cách ǵ để làm ra những bản kiến nghị thay mặt toàn đạo Cao Đài ? Nhà nước tự tạo ra những kiến nghị không người lái ấn kư, bởi trên đà chiến thắng nầy Nhà nước dựng lên nhiều thây ma kiến nghị giả, e rằng sẽ bất tiện cho an ninh và phát triển đất nước ngày mai.

        ĐL1: Điều Thứ Nhứt .-" Kể từ ngày kư tên Đạo lịnh nầy, Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ quyết định giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh trị đạo, từ trung ương đến địa phương, danh mục kể từ đây "

        Điều thứ nhứt của Đạo lịnh đă cho thấy Nhà nước bức tử đạo Cao Đài rơ nét đặt nặng khủng bố quên ưu tư về xă hội, trong Đạo lịnh lời thô bạo không chứa đựng tính đức tin, không có giá trị tối thiểu của nội dung, Đạo lịnh số 01 quyết định giải thể đạo Cao

 Đài toàn bộ, lịnh giải thể hiệu lực tài sản đạo được Nhà nước tịch thu và chính thức cảnh cáo nếu phạm phải điều thứ nhứt của Đạo lịnh .

         Nhà nước chính thức xé Pháp nhân của đạo Cao Đài đă có và giải thể đức tin theo kỹ thuật bài trừ mê tín, đẩy mạnh truyền thông báo chí tung tin thất thiệt không dung thứ, đàn áp ư kiến của đạo Cao Đài, từ ấy tín đồ Cao Đài nhận rơ đạo lịnh số 01 để soi rọi chân dung Nhà nước Việt Nam bất tín và đề pḥng mọi bất trắc sẽ đến với đạo từ trong nước ra hải ngoại.

        Sau 60 năm nhân loại cung ḷng công quả tạo lập được các cơ sở phụng sự đức tin, chỉ một ngày Nhà nước đă tịch thu hết vật chất tài sản của đạo mất biến không chứng từ văn tự và giải thể các cơ quan chánh trị đạo raa khỏi Thánh thể Cao Đài như

        ĐL1:

          Hiệp Thiên Đài :

        - Pháp HTĐ các phiên ṭa và Pháp chánh địa phương

        - Ban Kỹ Luật Hiệp Thiên Đài

        - Ban Thế Đạo

        - Ban Đạo Sử

        - Cơ Quan Phát Thanh Giáo Lư

        Phước Thiện :

        - Hội Thánh Phước Thiện Nam-Nữ và các cơ sở trực thuộc

        - Ban Kỹ luật Phước Thiện

        - Ban Trật Tự

        - Ban Kiến Trúc Ṭa Thánh

        - Ban Cai Quả Bộ Nhạc

        - Ban Cai Quản Bộ Lễ

        - Ban Cai Quản Đồng Nhi, Tổng Trào

        - Ban Cai Quản Nhà Thuyền Bát Nhă

        - Ban Vận Động Xây Dượng Vạn Pháp Cung

        - Ban Tổng Quản Trí Giác Cung

        - Ban Kỳ Lăo Phạm Môn ( Trí Huệ Cung-Phạm Nghiệp )

        - Quản Châu Thành Thánh Địa

        - Quản Trấn Đạo

        - Quả Châu Đạo

        - Quản Tộc Đạo

        - Quản Phận Đạo

        - Ban Cai Quản Phước Thiện Nam-Nữ

        - Các sở Lương Điền, Công Nghệ, Thương Mại

        - Ban Lễ Viện Điện Thờ Phật Mẫu địa phương .

        Cửu Trùng Đài :

        - Ṭa Nội Chánh

        - Cửu Viện Hành Chánh Nam-Nữ và các cơ sở trực thuộc

        - Sở Quản Thủ Thánh Địa

        - Ban Huấn Đạo

        - Ban Giám Đốc Hạnh Đường

        - Ban Kiểm Soát Hổn Hộp Tài Chính

        - Ban Vật Tư

        - Ban Tiếp Tân

        - Cơ Thánh Vệ và các Ban Thực Thuộc

        - Cơ Bảo Thể

        - Văn Pḥng Đường Nhơn

        - Văn Pḥng Tần Nhơn

        - Cai Quản Tà Mun

        - Văn Pḥng Kim Biên Tông Đạo

        - Văn Pḥng Trung Tông Đạo

        - Văn Pḥng Bắc Tông Đạo

        - Khâm Thành Thánh Địa

        - Khâm Trấn Đạo

        - Khâm Châu Đạo

        - Đầu Tộc Đạo

        - Đầu Phận Đạo

        - Ban Trị Sự Nam-Nữ

        - Ban Tứ Vụ Thánh Thất

        - Trưởng thập nhị gia

        - Nông vụ địa phương

        - Nông vụ tự túc .

        Phổ Tế :

        - Phổ Tế Trung Ương và Địa phương

        - Hội Thánh Hàm Phong .

 

       Nhà nước VN cuỗm hết tài sản đạo Cao Đài và tiếp tục tảo thanh triệt tiêu các đoàn thể của Tín đồ để mượn cớ cài bẩy phản cách mạng lập các án tử h́nh lao cải, bịt miệng không cho các hội đoàn dân sự Cao Đài phát biểu ư nguyện trung thực :

        ĐL1:

        - Việt Nam Phục Quốc Hội

        - Hội Thương Phế Binh Cao Đài

        - Ḥa B́nh Chung Sống

        - Ḥa B́nh Giáo Hội

        - Ḥa B́nh Bến Hải

        - Ḥa B́nh Thánh Xa Thơ

        - Đoàn TRung Kiên Đại Đạo

        - Đại Đạo Thanh Niên Hội

        - Bá Nghệ Đoàn

        - Đoàn Hướng Đạo Cao Đài

        Sau khi khai tử hết các hội đoàn dân sự Cao Đài, Nhà nước tự lập ra các hội đoàn ma hầu khơi dậy ḷng tin và tiếng nói của tín đồ, để hốt hụi đầu tay và lùa tín đồ vào rọ truy kích, như trong Đạo lịnh số 01 truyên bố :

        ĐL1: " Các hoạt động về chính trị đạo từ trung ương Ṭa

 Thánh đến địa phương, kể từ nay chấm dứt hoàn toàn ".

        Nhà nước toàn thắng, quản lư đạo Cao Đài và xé lẻ ra thành nhiều mảnh như thân thể không c̣n lục phủ ngũ tạng .

        Nhà nước phủ nhận truyền thống Đạo Lịnh Cao Đài, bởi họ không muốn thấy uy dũng của đức tin khi họ chiến thắng, ngày nào uy dũng của đức tin c̣n là ngày ấy họ cảm thấy khó chịu, bởi Đạo Lịnh là quyền uy đức tin, linh thể của quyền năng Vạn linh hợp thành v́ lẽ ấy tín đồ Cao Đài thực hiện sứ mệnh Thiêng liêng vô biên giới, Nhà nước nhận thấy bất an nên ra Đạo lịnh số 01 Tà ma chiêu bài lừa mị cố ư đẩy đức tin vào chổ không c̣n phù hợp với chân lư .

        Tín đồ xét rằng Đạo Lịnh số 01 là một chính sách hủy bỏ Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật, nghĩ rằng Đạo Lịnh số 01/HT/TT ban hành ngày 12/02/1979 tự nó không c̣n chất keo gạch nối Đạo-đời tương đắc .

         Đạo lịnh số 01 thiếu tư duy bởi nhằm triệt tiêu không đồng chính kiến xă hội và đức tin, hành đạo theo nghị quyết không được quyền suy nghĩ riêng tư và sống theo họ để hoàn thành kế hoạch nghị quyết, Đạo lịnh bắt buộc tín đồ không được quyền tự do tín ngưỡng, vô thần chiếm đoạt đức tin nắm sinh mệnh toàn dân phục vụ cho Nhà nước .

        Nguyện vọng chính đáng của toàn đạo Cao Đài là phổ độ Nhơn sanh đúng nghĩa tự do tín ngưỡng của một tôn giáo thuần túy đạo đức và phù hợp lộ tŕnh phát triển xă hội .

        Tự do tín ngưỡng của nhân loại là những phù hợp với nhân bản và tư hữu tâm hồn hầu bày tỏ t́nh thương yêu đạo đức như một công quả phục vụ vị tha v́ nhơn loại, bởi Tôn giáo khác biệt quyền đời cai trị bằng nghị quyết .

        Những nghị quyết của Nhà nước trói buộc sự sáng tạo của toàn dân, mức phát triển bị đứng lại, đời sống trở nên xấu hơn và đất nước biến dạng toàn diện thụ động. Đứng trước hoàn cảnh nầy ḷng Đạo vẫn như than nâu cháy ngầm nằm dưới lớp tro tàn chờ ngày bùng cháy để truyền giáo và nắm lấy quyền sống tự do với ước vọng nhỏ bé cho một thế hệ trẻ đầy viễn cảnh tốt đẹp muôn lần. Ngày nay toàn dân trên đường t́m đến chính thể pháp quyền, tự chủ đất nước và xây dựng một dân tộc thịnh vượng hầu chia tay Xă hội Chủ nghĩa bần cùng, đất nước sẽ được thoát ra khỏi những bao trùm dưới chế độ Nghị quyết cằn cỗi độc trị, chúng ta đă thấy ḷng dân xuất hiện ư chí và nguyện vọng đấu tranh cho nhân quyền bằng nhiều phương tiện .

        Nhà nước xưa nay vẫn độc quyền nguyện vọng, đă tự ư đánh mất sự chọn lựa ḥa hợp xă hội, bởi những khác vọng chiếm lĩnh toàn dân và đức tin, từ ấy ḷng dân bất đồng với Nhà nước cũng do cai trị nghị quyết thiếu phân sử minh bạch, Nhà nước từ chối nguyện vọng ư dân và không đủ khả năng sáng tạo mô thức điều hành đất nước trong thời b́nh bởi đảng Cộng sản VN là tay súng anh hùng của một thời chiến tranh, và lịch sử hôm nay cần đến anh hùng thời b́nh, nói chung anh hùng thời chiến không c̣n phù hợp thời b́nh bởi hai suy nghĩ và hành động khác nhau .

        Trải rộng trên 60 năm truyền giáo của đức tin Cao Đài do những ổn định trên hai mặt phát triển xă hội và đức tin, được phù hợp với những thông truyền căn bản Từ Bi Bác Ái Công B́nh, như một đức tin tổng hợp xă hội theo năng tính nhu cầu văn minh của nhân loại. Nhà nước hăy xem h́nh thể đức tin Cao Đài hiện hữu tại Ṭa Thánh Tây Ninh để đánh giá trị sự ổn định ấy và đừng cằm nhằm đạo Cao Đài là một đảng phái chính trị. Đạo Cao Đài không thể ban hành Đạo lịnh vô hồn phi nghĩa. Nhà nước hăy thấy rơ sự sai lầm Đạo Lịnh số 01, bởi đạo Cao Đài có một thể thức truyền giáo dân chủ toàn diện, đạo không thay đổi Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật theo thể thức truyền giáo của Thiêng Liêng.

         Nhà nước khéo léo dùng từ ngữ trong Đạo lịnh số 01, buộc đức tin Cao Đài vào nguồn máy cai trị của Nhà nước để tô hồng và đề cao người giả, việc giả, đức tin giả, biến tư duy thành bệnh mất trí và đem con dân vào ḷ đúc nghị quyết của đảng Cộng sản .

        Lịch sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đă trải qua 60 năm truyền giáo và chứng nhân những thời đại đất nước Việt Nam thăng trầm, theo ḍng chảy truyền giáo vẫn lượng trên sóng gói trôi qua b́nh an. Chưa có một chế độ nào áp chế đức tin Cao Đài đến độ gay gắt nhứt như sau ngày 30/04/1975, chế độ Xă hội Chủ nghĩa cai trị theo chính sách tụt hậu kéo lùi đất nước Việt Nam xuống xă hội bán khai, như cho ra đời một Đạo lịnh số 01 áp bức giải thể đạo Cao Đài .

        Đức tin Cao Đài năng động hiền ḥa truyền giảng Công b́nh hầu xây dựng một xă hội t́nh làng nghĩa xóm được nhân loại kính trọng và đất nước Việt Nam nhỏ bé hănh diện có đức tin Cao Đài ngự trị để mọi con dân đồng trầm mặc lắng nghe lời vinh danh Thượng Đế ban bố từ ḷng thương yêu, những viễn cảnh nầy nay Nhà nước Việt Nam đang ra sức đập vỡ qua văn kiện Đạo lịnh số 01 .

        Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ truyền giáo theo Hiến Chương ngày 21/1/1965, và được nh́n nhận Pháp Nhân bởi Sắc Luật số 003/65 ngày12/7/1965, ngay cả thế giới đều công nhận Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một Tôn giáo có đủ chức năng truyền giáo khắp nơi, bởi thế không có lư do nào Nhà nước Việt Nam bức tử đức tin Cao Đài phải giải thể và tịch thu toàn bộ tài sản, cơ quan chính trị Đạo cũng như bắt buộc Chức sắc, Chức việc không được tự do truyền giảng đức tin từ Trung ương đến địa phương, nay Cội Đạo tại Ṭa Thánh Tây Ninh trở thành nơi thử thách để Nhà nước chiếm đoạt toàn bộ đức tin Cao Đài và quyền quản trị các Chi phái Đạo .

        Nay Nhà nước hiên ngang như kẻ thắng trận chiếm đoạt đức tin bắt buộc đạo Cao Đài phải tổ chức quyền đạo theo mô h́nh Xă hội chủ Nghĩa và bắt đức tin Cao Đài đề cao đảng Cộng sản như một phương châm và cứu cánh xă hội vô thần .

        Đây là điều sai lầm của Nhà nước Việt Nam lấy áp bức để chiếm lĩnh Tôn giáo, khép kín trang sử đức tin Việt Nam, như đức tin Cao Đài đă có Hiến Chương qui định quyền truyền giáo không biên giới trên căn bản của Pháp nhân và từ ngày Khai Đạo cho đến nay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vẫn v́ nhân danh Thượng Đế truyền giáo trên ngôn ngữ hiệp nhứt yêu thương .

         Ngày nay Nhà nước Việt Nam xé Hiến Chương của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đi ngược quyền tự do tín ngưỡng của nhân loại .

         Nhà nước tham sống thụ hưởng trên đầu đức tin, bức tử hằng ngàn Chức sắc và Tín đồ vào lao cải và tử h́nh ngoài tố tụng, Đạo lịnh số 01 chính thức ban hành giải thể đạo Cao Đài chữ kư chưa ráo mực tất cả tài sản được Nhà nước chiếu cố trước nhứt và tịch thu toàn bộ. 60 năm truyền giáo và xây dựng nền đạo chỉ một khoảnh khắc trống không thành b́nh địa, Tín đồ Cao Đài nhận rơ Đạo lịnh số 01 đang thay mặt chế độ chà đạp đức tin và dân tộc Việt Nam, đưa đến t́nh trạng toàn dân bất ổn và mối lo âu đời sống thực tại quá bi đất, Tín đồ chân tâm vẫn phải âm thầm trên khuôn mặt thế sự gay gắt, bởi mọi khảo đảo đang bao khắp miền đất khách và cơi hiền ḥa vẫn âm ỷ tự sinh cho đức tin vào trường cửu. Tín đồ Cao Đài đang nghĩ ǵ và làm ǵ cho viễn cảnh ánh đạo Tuyến sương ? Hay

 bó gối chạy theo cuộc đời vô vị, vận đạo đă bị thử thách con cái Chí Tôn được cân nhắc về gần với đức tin kính trọng, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo luật và Thánh Ngôn là những ngọn đuốc soi đường qua khỏi bến mê .

        ĐL1: " Các cơ sở vật chất, thiết bị vật tư, lương thực,

 tài chánh, động sản và bất động sản của Đạo không thuộc chức năng

 Tôn giáo và Hội Thánh quản lư trước đây, sẽ do một bộ phận của

 chánh quyền hợp với Hội Thánh cứu xét tại chổ, quyết định cụ

 thể những cơ sở được chuyển qua Nhà nước quản lư và phục vụ quốc

 kế dân sinh ".

        " Chức sắc cai quản các cơ quan kể trên tạm thời tiếp tục

 làm nhiệm vụ tại chổ cho đến khi có lịnh mới, phải bảo quản tốt

 tài sản của Đạo trước khi chuyển qua Nhà nước quản lư " .

        Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hành đạo trên căn bản Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo luật là ba văn kiện do Chí Tôn ân ban cho nhân loại, nay không ai có quyền sửa nét phá luật duy chỉ có Đạo Luật mới có phần sửa nét phá luật để phù hợp cho xă hội và truyền giáo, ngoài ra không có một chính quyền nào bắt buộc đạo làm những điều trái căn bản pháp luật đạo và không một tín đồ nào chấp nhận Nhà nước kê súng vào đầu đức tin Cao Đài để buộc phải chối đạo hay công phá luật pháp đạo thành bất chính .

         Nhà nước qui định thu nhỏ đức tin Cao Đài thành Hội Thánh Đ́nh Làng để hủy bỏ Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo luật và giải thể mô h́nh kiến trúc Lưỡng Đài Thiên Đạo, Nhà nước không quy định chân tướng và vị trí Phổ độ rơ ràng. Hai Thiên chức độc lập trong dung hợp của Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài bị Đạo lịnh số 01 cho biến tướng vô hiệu và toàn bộ tài sản đạo Cao Đài thành tài sản trực thuộc Nhà nước .

        Đạo lịnh số 01 chứng minh Nhà nước độc tài mưu đồ khóa đức tin Cao Đài vào phạm vi Phổ độ làng xă và qui định phía trước có cửa lao tù mở sẵn để đón rước khách trần vi phạm Nghị quyết .

          Nhà nước áp đặt mô h́nh tổ chức cho đạo Cao Đài chiếu theo Điều Thứ Hai như sau :

        ĐL01: " Điều Thứ Hai: Tất cả Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu

 Trùng Nam Nữ từ phẩm Giáo Hữu và các phẩm tương đương trở lên,

 hợp thành một Hội Thánh duy nhứt là: Hôi Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ

 Độ gồm :

       - Hiệp Thiên Đài nhiệm vụ bảo vệ giáo pháp chơn truyền của Đạo.

       - Cửu Trùng Đài nhiệm vụ giáo hóa và phổ độ nhơn sanh trên

 đường Đạo và đường Đời.

        Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lập một cơ quan hành đạo

 duy nhứt tại Ṭa Thánh là: Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh

 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có.

        1- Chưởng Quản

        1- Phó Chưởng Quản

        1- Từ Hàn

        1- Phó Từ Hàn

        8- Hội Viên  " .

        Nhà nước tổ chức giải thể đạo Cao Đài qua h́nh thức thu nhỏ thành một Hội Thánh để đồng hóa như một tổ chức hội đoàn quần chúng. Mặt Trận Tổ Quốc VN quản lư đạo Cao Đài dưới dạng cố vấn, từ đây truyền giáo và hành chánh theo chỉ thị và nghị quyết, " Điều Thứ Hai " đă quy định tổ chức Hội Thánh và biến Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài thành Hội Đồng Chưởng Quản Hội Thánh duy nhứt để giải thể Chánh Trị Đạo chối bỏ Lưỡng Đài, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và quyền năng Thiên liêng hữu h́nh của Chí Tôn không c̣n tại thế, thực tại Nhà nước đă bức tử Đạo Cao Đài và cho ra đời một Tôn giáo ngoài Đạo luật, từ ấy họ tự ư bày ra tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản chế ngự lên Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, bởi điều hành do Nhà nước chỉ định và đề cử .

       ĐL1: " - Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ

 Phổ Độ thay mặt cho Chức sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài với chức

 năng và nhiệm vụ sau đây :

        a/ Là cơ quan thường trực của Hội Thánh, chịu trách nhiệm

           trước Hội Thánh và Toàn Đạo, quản lư nền Đạo về mặt tín

           ngưỡng từ trung ương, Ṭa Thánh đến các Thánh Thất và

           Điện thờ ở địa phương, châm lo sự nghiệp tu hành cho chức

           sắc và toàn đạo; xây dựng Thánh thể hữu h́nh của Đức Chí

           Tôn đời này qua đời khác ".

       Nhà nước tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng, nắm vận mệnh từng cá nhân, thay đổi suy nghĩ và ư thức hệ hầu mang lại triệt tiêu đạo Cao Đài càng sớm càng tốt, nhưng Nhà nước lại cằm nhằm tư duy suy nghĩ của toàn dân và đức tin bởi lư luận Nhà nước một chiều quên quyền tự do con người, từ ấy sự t́m ẩn trong tâm hồn không tiết lộ khi có kẻ áp chế, ngày nay Tín đồ Cao Đài vẫn tự tin về với Chân lư để ḥa

 nhập vào Đấng Nguyên Thủy " Thượng Đế " và cùng đồng nhứt ư niệm, đến bới siêu thoát phải qua con đường thử thách Đạo Lịnh Số 01 .

         Nhà nước sáng tạo một Cao Đài Quốc doanh nhằm thuận ḥa trên nguyên tắc dân chủ tập trung cá nhân phụ trách, dưới dạng hànhchánh của tổ chức Mặt Trận Tổ Quốc VN, ngày nay đạo Cao Đài chỉ c̣n là một Hội Đồng Chưởng Quản hành đạo theo nghĩa gia đ́nh, không c̣n Ṭa Thánh nội ngoại ô và Thánh địa như trước ngày 30/4/1975, Nhà nước sửa cải Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, nhằm đẩy nổi chiếc thuyền Bác Nhă

 trôi theo Xă hội Chủ nghĩa để làm thân máy chém tân kỳ. Đạo Cao Đài đă chính thức vào khuôn mẫu bị trị của Nhà nước và không một ai được xâm phạm vào vùng cắm địa chết người nầy, nhưng đạo Cao Đài vẫn của muôn đời truyền lưu do những đạo sĩ đáng kính ẩn hiện .

      ĐL1: " b/ Hội Đồng Chưởng Quản hành đạo theo nguyên tắc dân

 chủ tập trung, cá nhân phụ trách, chấp hành nghiêm chỉnh và đứng đắn

 Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, giáo pháp chơn truyền của đạo và các biểu

 quyết của Hội thánh về mặt đạo, lập các Đạo lịnh, Thông tri, Huấn lịnh,

 chỉ đạo cho chức sắc Nam Nữ làm nhiệm vụ giáo hóa và phổ độ nhơn sanh

 trên đường Đạo và đường Đời ".

        Đức tin đang ở độ môi trường xúc tác cho những tâm hồn hướng

 thượng tiếp nhận tâm linh để dung ḥa vào vận mệnh con người và cửa

 Thiêng liêng được hé mở đưa con người vào cảnh giới thương yêu xây dựng

 xă hội Công b́nh và trật tự, đó là chân lư Cao Đài xưa nay vẫn thế, lẽ

 nào Nhà nước áp chế đạo Cao Đài phải chịu chối đạo để thi hành theo luật

 Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam theo nguyên tắc tập trung cá nhân phụ

 trách, không khác nào bắt đức tin theo đảng Cộng sản, để biến tướng đạo

 Cao Đài không c̣n hiện hữu. Tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản Ṭa Thánh được

 phép làm Đạo Lịnh, Thông tri và Huấn lịnh khi được chỉ thị của Nhà nước

 cần đến tín đồ Cao Đài, từ ấy Nhà nước rút ra chính sách bốn điểm âm

 thầm triệt tiêu đạo Cao Đài hầu tránh tiếng ra tay kẻ ác như .

         1/ Tạo điều kiện thất thiệt để Tín đồ Cao Đài bất tính nhiệm

 HĐCQ đưa đến t́nh trạng tự tiêu .

        2/ HĐCQ thay mặt Nhà nước tước đoạt đức tin, siết chặt truyền

 giáo vào Mặt Trận Tổ Quốc VN kiểm soát .

        3/ Biến HĐCQ thành Từ làng đời nầy qua đời khác, xoá bỏ Chánh

 trị đạo, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền,

 Đạo Luật vá Pháp nhân .

        4/ Nguồn thu nhập của HĐCQ theo ấn định kinh tế, Nhà nước thu

 các khoản công quả nhưng không chi, Ṭa Thánh Tây Ninh do Công ty Du

 lịch và Ty Văn Hóa Thông Tin Tỉnh Tây Ninh quản lư .

     ĐL1 : " c/ Quan hệ gắn bó với mặt trận Tổ Quốc Việt-Nam, với

 nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam, các cấp về mặt đoàn kết

 dân tộc, chấp hành nghiêm chỉnh các chánh sách, chủ trương, Pháp

 Luật của Đăng và Chánh Phủ.

         - Động viên toàn Đạo hăng hái tích cực tham gia thực hiện

 tốt các chánh sách, chủ trương đó.

         - Tham gia xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân

 lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt-Nam Xă Hội

 chủ Nghĩa ".

        Nhơn sanh nhận diện Nhà nước bất dung tín ngưỡng bởi họ

 quyết định chiếm đoạt đức tin Cao Đài và nhận ch́m tín ngưỡng Việt

 Nam đến t́nh trạng sống chết hấp hối .

        Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không c̣n tự do truyền giáo bởi Nhà

 nước giải thể Chánh trị đạo của Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, mở

 ra một áp bức mới thành h́nh một Hội Đồng Chưởng Quản dưới sự kiểm

 soát của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Tín đồ nhận rằng đạo đang đứng

 trước chuyên quyền của Nhà nước và cô lập mọi liên giao khắp nơi như

 Trấn, Châu, Tộc và Hương đạo nhằm mục đích không c̣n trực thuộc Ṭa

 Thánh Tây Ninh .

        Chính sách Đời chế Đạo áp đặt đức tin phải tuân

 lịnh của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam do Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ

 đạo và bắt buộc đức tin Cao Đài chấp hành nghiêm chỉnh chính sách chủ

 trương của Nhà nước đề ra, đạo Cao Đài phải tự sống và nuôi Nhà nước

 no tṛn. Đạo lịnh số 01 lấp ló bóng Tà ma kêu gọi tín đồ Cao Đài thiết

 lập chế độ vô thần trên hữu thần và xây dựng quyền thụ hưởng qua sức

 lao động để bảo vệ Tổ quốc Xă hội chủ Nghĩa .

     ĐL1 : " d/ Nhiệm Vụ Cụ Thể :

        - Chưởng Quản và phó Chưởng Quản phải là hai chức sắc cao

 cấp của hai đài, có nhiệm vụ lănh đạo Hội Đồng, đôn đốc, kiểm tra

 việc hành Đạo của các Thành viên Hội Đồng ".

        Tín đồ Cao Đài không c̣n ước mơ truyền giáo đúng kỷ cương

 của Lưỡng Đài Chánh trị đạo như xưa, bởi con quay điên đạo diễn

 vẽ rắn thêm chân cho HĐCQ và trao nhiệm vụ hành đạo trên con đường ṃn

 chủ thuyết Cộng sản không phù hợp với Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và

 Đạo Luật, biên cải luật đạo chính cương ra Tà quyền Ma giáo, danh tự

 HĐCQ phát xuất từ đáy ḷng của kẻ Đời chế Đạo không tôn trọng quyền

 sống và đức tin .

        ĐL1: " - Thay mặt Hội Đồng kư các văn kiện : Đạo Lịnh,

 Thông tri và Huấn lịnh chỉ đạo công việc nội bộ của Tôn giáo ".

        Nhà nước trao quyền cho HĐCQ thay mặt kiểm soát toàn đạo

 và nhận chỉ thị ra Đạo lịnh, Thông tri v.v...

        Thế là HĐCQ chấp nhận phục vụ cho Nhà nước từ đây, đức

 tin sẽ biến thành mất tin bởi ảnh hưởng chỉ đạo của Nhà nước đă

 chiếm đoạt và kiểm soát đức tin trên 99% trong nền Đại Đạo .

        HĐCQ theo gót bước chân lưu lạc của chủ nghĩa xă hôi có

 nhiều kinh nghiệm lẩn lách, thách đố ngạo ngỡ và họ nghĩ rằng ngọn

 đèn Cộng sản sẽ lưu truyền măi măi, họ cũng chưa hề biết ngọn đèn Cộng

 sản chuẩn bị hết dầu và không c̣n ai tha thiết để châm đốt lên ánh

 sáng Tà ma ấy .

       ĐL1: " - Triệu tập Hội Thánh và chủ tọa các kỳ họp của Hội

 Thánh với chức năng cao cấp của mỗi Đài, và các kỳ hợp của Hội

 Đồng Chưởng Quản ".

        Nhà nước đă quy định nhiệm vụ cho HĐCQ dưới quyền cố vấn

 của Mặt Trận Tổ Quốc địa phương, khi triệu tập hội hợp MTTQVN thay

 mặt Nhà nước làm chủ tọa đoàn và truyền mọi thứ lịnh cho HĐCQ để thi

 hành theo tà thuật không thông qua Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo

 Luật và Hội Nhơn Sanh .

        ĐL1: " - Thay mặt Hội Đồng Chưởng Quản giao tiếp với Mặt

 Trận Tổ Quốc Việt-Nam, chánh quyền, các đoàn thể nhân dân và các Tôn

 giáo bạn " .

        HĐCQ muốn giao tiếp các nơi phải vấn ư Mặt Trận Tổ Quốc VN

 và chánh quyền địa phương, Nhà nước trói HĐCQ vào những ràng buộc

 báo cáo tŕnh thưa trước khi được lịnh thi hành, đây là thời đại suy

 vong của đức tin Cao Đài và toàn đạo xót xa trước thuyền đạo đang

 chông chênh .

        ĐL1: " - Soạn thảo tài liệu giảng dạy giáo lư, kết hợp với

 nội dung đường lối chánh sách Xă hội Chủ nghĩa, để giáo dục Chức sắc

 và toàn Đạo ".

        Nhà nước quy định đức tin Cao Đại giảng dạy Giáo lư phải

 kết hợp đường lối chánh sách Xă hội Chủ nghĩa, cơi đời nầy có nhiều

 tṛ ma mănh bắt buộc Tôn giáo phải truyền giảng theo đường lối chính

 sách của đảng Cộng sản, kẻ chiến thắng cằm quyền cai trị cho rằng

 chủ nghĩa Cộng sản cao siêu vời vợi trời bể mênh mang trong hoàn vũ,

 và họ cho các Tôn giáo nhiều bài học chân lư sống, họ khẩn định chỉ

 có đạo đức Cộng sản là vô địch, họ tự nhận đứng trên quyền chà đạp

 mọi tín ngưỡng .

        Nhà nước đánh lận con đen giáo dục Chức sắc và toàn đạo

 bởi bài học đạo đức nghĩa vụ v́ đảng, quả thực đất nước nầy đâu phải

 u mê để cho bạo ác lănh đạo làm khổ toàn dân xơ xác tả tơi như bă

 mía và không c̣n tiềm lực xây dựng đất nước Việt Nam .

       ĐL1: " - Từ Hàn và phó Từ Hàn phụ trách, nhiệm vụ quản trị

 văn pḥng Hội Đồng Chưởng quản, ban hành các Đạo Lịnh, Thông tri, Huấn

 lịnh của Hội Đồng, lập bộ chức sắc Nam Nữ, quản lư việc hành đạo của

 chức sắc cai quản Thánh Thất và Điện thờ ở Địa Phương, và chức sắc trở

 về gia đ́nh hành đạo ".

        Nhà nước kiểm soát toàn bộ tín đồ Cao Đài và có quyền

 giải thể HĐCQ nếu không thi hành đúng nghị quyết của đảng đề ra và

 được nhứt tề quy định quản lư Thánh thất, Chức sắc, tín đồ và mọi công

 quả của địa phương, căn bản Đạo lịnh số 01 lập lờ chứa đựng nhiều ẩn ư

 gian lận để kéo đức tin vào đường cùng điêu đứng, mảnh đất quê hương

 nầy dằn vật bởi chủ thuyết Cộng sản nhiều thủ đoạn .

        ĐL1: " - Thẩm tra công nghiệp của chức sắc, tuyển chọn

 chức sắc đề xuất với Hội Đồng bổ nhiệm hành đạo địa phương ".

        Điều nầy rất quan trọng đối với đạo Cao Đài bởi không

 c̣n chiếu theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật, Nhà nước

 được quyền thẩm tra công nghiệp của Chức sắc, họ sẽ đưa cán bộ Cộng

 sản vào nắm quyền đạo Cao Đài theo Đạo lịnh và nghị quyết, họ được

 quyền tuyển chọn chức sắc Nhà nước vào HĐCQ và bổ nhiệm hành đạo địa

 phương, đứng trên mặt pháp lư xem như Nhà nước đă nắm hoàn toàn về

 công cử và hành đạo, họ được quyền chiếm lấy phá đạo tan hoang với

 bài sầu ca lặng lẽ triệt tiêu đạo Cao Đài bất tận, họ chủ trương

 dập tắt lời vinh danh truyền tụng Đấng Tối Cao .

        ĐL1: " - Một Hội Viên phụ trách nhiệm vụ Thủ Bổn, thu chi

 phần huê lợi của Đạo sản xuất tự túc, chăm lo đời sống số người phục

 vụ ở Ṭa Thánh và phần chi phí nghi lễ, hành đạo ".

        Đạo lịnh số 01 quy định chi thu và đóng góp vào nghĩa vụ cho

 Nhà nước càng nhiều càng tốt, biến cửa đạo thành cơ sở nghiệp vụ kinh

 doanh, 3.000.000 tín đồ Cao Đài phải nuôi vài hộ khẩu trong Ṭa Thánh

 và số thu c̣n lại gửi vào đảy đảng no ấm, đức tin bị thương tổn và

 khắc nghiệt dưới xă hội Cộng sản, họ hô hào thời đại văn minh nhưng

 thiếu đồng thuận dân tộc, họ chỉ biết nói yêu đạo mến đời nhưng hoàn

 toàn trống vắng lương tâm .

        ĐL1: " - Bảo quản tài sản của Đạo, lo tu sửa Đền Thánh,

 Đền thờ Phật Mẫu và các sở hành đạo thuộc về tín ngưỡng ".

        Số tiền Tín đồ công quả sẽ vào đảy đảng và buộc tín đồ

 phải bỏ tiền ra để tu sửa Đền Thánh và Đền Phật Mẫu v.v...

        Nhà nước thu khoản công quả trên để sống và lại được hành

 hạ đức tin Cao Đài một cách ung dung, vung trời nầy chỉ có đảng Cộng

 sản VN là cha thiên hạ và Nhà nước cố quên đi mọi việc ở đời nầy đều

 phụ thuộc vào dân và dân phụ thuộc vào ḷng tin, nay toàn dân vẫn tiếp

 tục làm con cóc khô kêu gào Nhà nước đừng chớ quên v́ đất nước Việt Nam

 hơn bốn ngàn năm văn hiến .

        ĐL1: " - Một Hội Viên phụ trách nhiệm vụ điều hành Sản

 Xuất tự túc lương thực, cải thiện đời sống cho số người phục vụ tại

 Ṭa Thánh, tự túc phần chi phí nghi lễ và hành Đạo ".

        Nhà nước quản lư các cơ sở đạo và bức ép Tín đồ Cao Đài

 sản xuất tự túc lương thực để nuôi Nhà nước và phải chi phí vào nghi

 lễ, hành đạo, công quả của thập phương Nhà nước thu không chi ăn trọn

 cả ổ, trong khi đó cả nước cùng đói khổ đến độ phải ăn bo bo, khoai

 sắn thay cơm đời sống bị kéo xuống dưới hàng súc vật hơn một thập niên,

 và đang tiếp tục tiến về phía trước, Nhà nước phi nhân sinh dẫn con dân

 vào mê lộ đất nước bần cùng .

       ĐL1: " - Giúp sức với Chưởng Quản và Phó Chưởng Quản trong

 việc giao thiệp với Mặt Trận, Chánh quyền, các đoàn thể nhân dân và

 các Tôn giáo bạn ".

        Cán bộ đảng cố vấn cho Chưởng Quản và Phó Chưởng Quản để

 giao thiệp với Mặt Trận và Chánh quyền, quyền tự do đức tin bị tước

 đoạt và quyền sống cá nhân cũng không c̣n một khi cố vấn của Đảng chi

 phối quyền đạo và quyền đời, cửa ngỏ tự do biến mất cho phép đảng lộng

 hành bước vào vùng vi phạm nhân quyền để xây dựng một Thiên đường lở

 loét và tả tơi .

      ĐL1: " - Một Hội Viên phụ trách nhiệm vụ thay mặt Hội Đồng

 Chưởng Quản đi thăm viếng, an ủi Chức sắc già nua, bệnh tật, nhắc nhở,

 đôn đốc Chức sắc trở về gia đ́nh hành đạo, ngày càng thực hiện tốt

 nhiệm vụ với Đạo, với Nước .

      - Quan sát việc Đạo ở các địa phương, giúp sức cho các vị

 cai quản thánh thất và Điện thờ giữ ǵn sự trong sạch nền Đạo.

      - Phụ trách các lớp đào tạo Chức sắc.

      - Một Hội Viên phụ trác nhiệm vụ Nghi Lễ tại Đền Thánh và

 Đền thờ Phật Mẫu, Kiêm Cai Quản Nhạc, Lễ, Đồng nhi Nam Nữ.

      - Một Hội Viên phụ trách phần cơm nước cho những người phục

 vụ tại Ṭa Thánh, hay khách văng lai.

      - Hai Hội Viên phụ trách nhiệm vụ tiếp tục giúp đở cuộc

 sống cho những chức sắc già nua, mất sức lao động cô đơn, không

 hơi nương tựa.

      - Giúp đở Chức sắc vá nhân viên công quả trở về gia đ́nh,

 chưa ổn định được cuộc sống hay người c̣n sức lao động mà chưa

 có nơi định nghiệp ".

        Những hội viên trên phụ trách điều hành Hội Thánh

 Phước Thiện bỏ túi và giải tán toàn bộ c̣n lại của Hội Thánh

 Phước Thiện, danh nghĩa các điều khoản trên nghe vẽ hợp lư nhưng

 không phải thế bởi họ truy bức những tín đồ không làm ra của cải,

 họ quản lư mà không trách nhiệm đối với đồng sinh, nỗi bất hạnh

 thuyền đạo chông chênh quá sức chịu đựng, nhưng sinh lực đức tin Cao

 Đào vẫn phát triển ở chốn bao la, bóng đạo sĩ đang tiềm tàng và ẩn

 ḿnh dưới ánh sáng mặt Trời ung dung truyền giáo từ Phương Tây .

     ĐL1: " - Một Hội Viên Nữ, giới thiệu tham gia vào Hội Liên

 Phụ Nữ Việt-Nam Tỉnh Tây Ninh, để phát huy phong trào giải phóng Phụ

 Nữ trong Tôn Giáo ".

        Nhà nước hăy ngửa mặt lên Trời để thấy hai bên lầu

 chuông và trống, ấy là quyền Công b́nh của nền Đại Đạo, Nam-Nữ đồng

 quyền biểu tượng thể chế dân chủ trên mọi mặt Phổ độ và nhân sinh,

 căn bản chân lư Công b́nh ấy là kính trọng mọi ư kiến và quyền đồng

 sống .

        Nhà nước độc trị có chính sách nào được như thế không ?,

 điều khoản trên nêu lên sự giải phóng phụ Nữ trong Tôn giáo, đó mới

 là điều sỉ nhục cho Nhà nước chỉ biết cai trị luật vơ biền vô sản và

 kém hiểu biết đạo đức liên hệ giữa người với người .

     ĐL1: " đ/ Nguyên Tắc Giới Thiệu Chức Sắc Ứng Cử Hội Đồng,

 Tiêu Chuẩn Thành Viên Hội Đồng Và Nhiệm Kỳ Của Hội Đồng

         - Nguyên tắc giới thiệu chức sắc ứng cử Hội Đồng chưởng

 Quản, th́ Chức sắc cấp nào giới thiệu ứng cử cấp đó. Số lượng

 người ứng cử tùy theo yêu cầu cuộc bầu cử toàn diện hay bầu cử

 bổ sung mà quy định.

             Thí dụ : Bầu cử toàn diện là 12 người và có 4 người

         khuyết, th́ có thể giới thiệu ứng cử 20 người.

             - Bầu cử bổ sung 2 người : th́ có thể giới thiệu

 ứng cử 3 người ".

        Mô h́nh tổ chức HĐCQ ngày nay theo thể thức chỉ định và

 đề cử của Nhà nước Việt Nam lạc hậu, Đạo Cao Đài và đất nước Viêt Nam

 kể từ đây trực thuộc búa liềm vây ráp .

        Thể thức chỉ định hay giới thiệu như nhau bởi chính sách Nhà

 nước VN, xé bỏ Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật, không c̣n

 quyền Phổ độ nhơn sanh và đứng ngoài các điều khoản quy ước trong nền

 Đại Đạo .

        Nhà nước tùy tiện xào nấu đức tin Cao Đài, tự do xét xử không

 án lệ, khen thưởng cân nhắc bừa băi, đề cử tán tụng đảng như tṛ chơi

 lố bịch, tiêu pha danh dự lương tâm làm người và bịt lối giao lưu

 của toàn dân, Nhà nước của mọi quyền hành như một tủ rút đầy ấp mâu

 thuẫn chuyên chế xă hội chủ Nghĩa, hầu đi tới con đường toàn trị ngu

 dân hết sức đề kháng, đảng và Nhà nước VN là những nhà khoa học, kỹ

 thuật, văn minh, tiến bộ, biết năng nổ d́u dẫn con dân tiến lên xă hội

 mù muôn năm, như thể thức thành lập Hội Đồng Chưởng Quản do Nhà nước áp

 đặt trên đức tin Cao Đài thế ấy ! .

        ĐL1: " - Chưởng Quản và Phó Chưởng Quản Hội Đồng Chưởng

 Quản Hội Đồng Chưởng Quản phải là hạng Chức sắc cao cấp Hiệp Thiên

 Đài và Cửu Trùng Đài Nam Nữ, từ Phẩm Chánh Phối Sư và tương đương trở

 lên. Các thành viên khác từ phẩm Giáo hữu và tương đương trở lên.

         - Thành phần lư lịch bản thân của mỗi ứng cử viên phải

 không án tiết với Đạo, với Đời, phải lo chức sắc hết ḷng v́ Đạo,

 v́ nước, v́ Chủ Nghĩa xă hội thiết thực .

         - Lư lịch cá nhân phải thông qui Hội Thánh, Chánh quyền

 địa phương xét duyệt trước khi bầu cử ".

        Nhà nước ưu ái chiếu cố để mắt sâu vào sự sống c̣n của đạo

 Cao Đài quả là một Nhà nước đúng cung cách bức tử đức tin vô bờ bến,

 bởi phương thức và thể lệ ứng cử vào HĐCQ thấy rất đơn giản nhưng phải

 có một lư lịch bản thân cách mạng th́ được Nhà nước chấp thuận cho ứng

 cử, như vậy ứng cử viên nào con cưng của đảng th́ đương nhiên được đề cử

 vào HĐCQ sự nghiệp đạo ngày nay như thế !. Nếu Tín đồ v́ Đạo, Nhà nước

 cho đứng bên lề xă hội, từ ấy cửa đạo lô nhô lấp ló bóng tu sĩ đảng viên

 hằng ngày thét ra khói súng để át tiếng Đạo .

        Những con c̣ mồi mượn lư lịch đảng Cộng sản ra ứng cử HĐCQ,

 được chính quyền xét duyệt và giới thiệu, Đạo ngày nay thế ấy ư !.

        Đạo Ta, từ ngày Khai Đạo cho đến nay đă hơn 60 năm truyền

 giáo chưa ai cải Đạo Luật, để rồi hôm nay nhận phải một Nhà nước làm

 chủ Đạo, chiếm đoạt gia nghiệp Nhơn sanh làm của riêng và đày đọa toàn

 Tín đồ trong mô thức Đời cướp Đạo .

        ĐL1: " - Nhiệm kỳ của Hội Đồng Chưởng Quản là bốn năm.

 Trong nhiệm kỳ nếu có khuyết một thành viên nào, th́ Hội Đồng rút

 thành viên dự khuyết có số thêm cao nhất lên thay.

         - Hội Đồng Chưởng Quản sẽ măn nhiệm kỳ sau 15 ngày, kể

 từ ngày, kể từ ngày bầu cử Hội Đồng mới và sau khi bàn giao xong

 nhiệm vụ, thời gian bàn giao không quá 3 ngày.

        - Danh sách thành phần Hội Đồng Chưởng Quản đă được Hội

 Thánh thông qua ngày mùng 4 tháng giêng Kỷ Mùi (31/01/1979) :

         1/ Chưởng Quản     : Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa

         2/ Phó Chưởng Quản : Đầu Sư Ngọc Nhượng Thanh

         3/ Từ Hàn          : Giáo Sư Thái Phát Thanh

         4/ Phó Từ Hàn      : Cải Trạng Lê Minh Khuyên

         5/ Hội Viên        : Qu. Thái Chánh Phối Thái Hiếu Thanh

         6/ Hội Viên        : Qu. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh

         7/ Hội Viên        : Qu. Nữ Chánh Phối Sư Lê Hương Tiếu

         8/ Hội Viên        : Qu. tiếp Lễ Nhạc Quân Vơ Thành Tươi

         9/ Hội Viên        : Chơn Nhơn Đặng Văn Chương

        10/ Hội Viên        : Nữ Chơn Nhơn Nguyễn Thị Khéo

         - V́ yêu cầu cấp bách bước đầu chấn chỉnh việc Đạo Hội

 Thánh phải tạm thời chỉ định thành phần Hội Đồng Chưởng Quản do

 những chức sắc cao cấp trên đây đảm nhiệm để sắp xếp việc Đạo cho

 đến khi ổn định nếp sống Tôn Giáo thuần túy, th́ Hội Đồng Chưởng

 Quản tạm thời này sẽ giải tán, Hội Thánh sẽ bầu lại Hội Đồng

 Chưởng Quản chánh thức theo nguyên tắc bầu cử. "

        HĐCQ nhiệm kỳ I " Lâm thời " c̣n giữ được một vị trí Thánh

 thể Đạo, bởi Nhà nước chưa có đủ cán bộ điều hàng đạo Cao Đài, nên

 tạm thời để cho Hội Thánh đề cử ban chấp hành Chưởng Quản Ṭa Thánh,

 nhưng HĐCQ nầy sống không được bao lâu th́ nhận lịnh giải thể để

 thành lập HĐCQ mới theo nguyên tắc của đảng quản trị đức tin .

        HĐCQ nhiệm kỳ I chưa mở những phiên đại hội nhơn sanh

 và toàn đạo chưa kịp phát biểu ư kiến về Đạo lịnh số 01 .

        Đến nhiệm kỳ II của HĐCQ, đảng hoàn toàn nắm trọn quyền

 phê chuẩn ứng cử và giới thiệu, có một điểm là hơn 10 năm đă có ba

 nhiệm kỳ HĐCQ chưa hội hợp một lần nào, nhưng phải thi hành theo

 nghị quyết của Nhà nước một cách tự nhiên, không bàn bạc nên hư

 trước nhơn sanh ! .

        ĐL1: " - Nay bổ sung :

           11 - Hội Viên  : Nữ Phối sư Trần Hương Mây

           12 - Hội Viên  : Giáo sư Thượng T́nh Thanh

         - Ở địa phương mỗi Thánh thất và mỗi Điện thờ, Hội đồng

 Chưởng Quản sẽ bổ nhiệm mỗi nơi một vị chức sắc làm chánh Cai

 Quản và một vị làm phó Cai Quản, Chức sắc cai quản phải hàng

 phẩm giáo hữu và tương đương trở lên, nếu thiếu th́ chọn hàng

 Lễ sanh và phẩm tương đương, nhưng chỉ bổ làm Phó cai quản và

 phải ngoài tuổi nghĩa vụ quân sự. "

        Nhà nước muốn rửa tan nát đức tin Cao Đài bằng chế độ đảng

 chọn bổ sung, dân bầu và coi dân chủ như một sản phẩm tư sản Phương

 Tây.

        Việt Nam ngày nay được thế giới điểm danh quốc gia có chế

 độ độc trị và chính sách khép kín nhứt, theo cơ quan Human Rights

 Watch tại Washington D.C công bố như sau :

       " Nigeria, Bắc Triều Tiên, Cua Ba, Trung Quốc, Việt Nam,

 Libya và Iraq ". Việt Nam đứng vào hàng thứ ba ác độc nhứt trên

 thế giới.

        Từ những vỡ nát của xă hội, Tín đồ Cao Đài không thể thừa

 nhận và hành đạo theo Đạo lịnh số 01, bởi những chế quyền quái gỡ

 của mô h́nh HĐCQ mị dân :

         ĐL1: " nếu thiếu th́ chọn hàng Lễ sanh và phẩm tương đương "

         Đức tin không phải là sự đời bày biện bổ sung buộc tội cho

 nhau, Nhà nước làm ra điều khoản nầy xem như đạo là đồ chơi của Đảng,

 muốn giễu cợt thách thức trên đức tin Cao Đài và ban hành chính sách

 không rơ ràng .

        ĐL1: "  Nhiệm Vụ Chủ Yếu Của Chánh Phó Cai Quản Là

         a/ Thay mặt Hội Thánh và Toàn Đạo quản lư, chăm lo việc

 Đạo về mặt tín ngưỡng trong phạm vi Thánh thất và  Điện thờ. Phổ

 biến trực tiếp với tín đồ các chủ trương hành Đạo của Hội thánh.

 Đồng thời trực tiếp với Hội Đồng Chưởng Quản để báo cáo t́nh h́nh

 thực hiện các chủ trương đó, t́nh h́nh thuận lợi hay khó khăn ở

 địa phương, trên cơ sở đó ǵn giử tốt sự trong sạch của nền Đạo,

 mở mang nghiệp Đạo, phổ hóa chúng sanh .

         b/ Quan hệ gắn bó với Mặt Trận Tổ Quốc Việt-Nam và quyền

 cách mạng nơi ḿnh hành Đạo về mặt đoàn kết dân tộc, hành tốt các

 chủ trương, chánh sách và pháp luật của nhà nước

         - Động viên, đôn đốc tín đồ tích cực tham gia thực hiện

 các chủ trương, chánh sách đó.

         - Tham gia xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân

 lao động ở địa phương. "

        Điều nầy lại cho Tín đồ thấy rơ Ṭa Thánh Tây Ninh là

 của riêng Nhà nước và toàn đạo là đồ sai phải thi hành theo những

 nghị quyết ngoài ư muốn của đức tin Cao Đài, rơ hơn Đạo lịnh số

 01 là một chỉ thị chính thức giải thể đức tin Cao Đài .

        Nhà nước muốn cai trị đất nước giàu mạnh toàn dân ấm no và

 hạnh phúc nhưng lại đề cao xă hội vô sản, họ tiếp tục không chấp nhận

 đức tin tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước, từ ấy vận lộ đất

 nước Việt Nam đưa đến những khánh tận bất b́nh thường .

         Nhà nước vẫn quen chà đạp cướp bóc của dân th́ làm ǵ đức tin

 dám hợp tác với chế độ bất nhân, nhưng trên thực tế ngày nay đạo Cao

 Đài chỉ c̣n danh nghĩa không quyền đạo, bởi do Nhà nước chưởng quản đức

 tin và đă gồm thu tất cả từ ngày 30/04/1975 Lịch sử .

       ĐL1: " c/ Kiểm tra và chứng nhận công hạnh, tinh thần phục

 vụ Đạo Đời cho chức sắc trở về gia đ́nh hành đạo, giúp đở cho những

 chức sắc phạm lỗi lầm, trở lại con đường ngay chánh và tiến bộ.

         Đồng thời cũng báo cáo cho Hội Đồng Chưởng Quản biết những

 hành động vi phạm luật Đạo, luật nước của những chức sắc sa ngă,

 để Hội Thánh kịp thời xử lư."

        Trên căn bản đức tin Cao Đài đă trợ người dân hiểu luật

 đời, nếu tín đồ vấp phải luật hiện hành th́ tự tín đồ ấy tráng sạch

 lỗi lầm trước khi đời xử lư, Nhà nước đưa ra nhiều điều khoản trong

 Đạo lịnh số 01 như kẻ dở hơi và điều khoản nầy Nhà nước chỉ thị truất

 phế Chức sắc cho trở về gia đ́nh hành đạo, xem như môi trường đức tin

 chấm dứt c̣n đâu để hành đạo và về gia đ́nh hành đạo với ai ?, cơi đời

 nầy lại có một thứ Đạo lịnh số 01 đầy mâu thuẫn đời chế Đạo .

        ĐL1: " d/ Hàng năm trong dịp lễ vía Đức chí Tôn, Chức sắc

 hành đạo địa phương, được cử đại diện về Ṭa Thánh dự hội nghị Hội

 Đồng Chưởng Quản mở rộng, để nghe báo cáo t́nh h́nh hành đạo

 chung, t́nh h́nh quan hệ giữa Đạo và Đời, t́nh h́nh mỗi nơi đóng

 góp thiết thực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xă hội, để phát

 huy mặt tích cực, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong đạo,

 quyết tâm vun đắp nghiệp Đạo trong sáng, nghiệp nước thịnh vượng

 quang vinh. "

        Đă trải ba nhiệm kỳ HĐCQ quốc doanh chưa bao giờ thực hiện

 đại hội nhơn sanh, cũng không mở rộng bởi trực thuộc HĐCQ quốc doanh

 chỉ đạo, toàn đạo không thể chấp nhận lắng nghe tiếng tán tụng và vỗ

 tay thật đều theo những nghị quyết ! .

        Nhà nước chỉ biết chú ư đạo bởi có công quả " đóng góp thiết

 thực " tại sau tiền công quả của tín đồ Cao Đài Nhà nước lại chiếu

 cố mănh liệt đến thế ?, tín đồ Cao Đài công quả v́ Đạo, nhưng Nhà nước

 muốn quản lư để xây dựng chủ nghĩa xă hội, trên thật tế là xây dựng

 nghiệp nước không thịnh vượng bởi đảy đảng no tṛn .

        ĐL1: " đ/ Nhiệm kỳ của chức sắc hành đạo địa phương là 3 năm.

        - Chức sắc , Chức việc và nhân viên công quả Nam Nữ hiến

 thân tại Ṭa Thánh cũng như các Thánh Thất và Điện thờ ở các địa

 phương được trở về gia đ́nh tích cực tham gia vào các đoàn thể

 nhân dân, các tổ chức cách mạng, tích cực đóng góp tài năng trí

 tuệ sức lao động và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

 Xă Hội Chủ Nghĩa, với nhiệt t́nh hy sinh cao độ, v́ Đạo v́ Nước,

 v́ nhân dân mà gương mẫu trên các mặt công tác cách mạng. Động

 viên mọi người cùng tham gia thực hiện tốt như ḿnh, thẳng thắng

 đấu tranh những hiện tượng tiêu cực sai trái trong Đạo, không

 ngừng nâng cao phẩm chất tu hành hài ḥa với phẩm chất công dân

 yêu Nước, yêu chủ nghĩa xă hội ngày thêm phong phú và cao cả,

 để xứng đán một kiếp sanh ngộ Đạo, một cuộc sống Độc Lập Tự do

 Dân chủ và Chủ nghĩa xă hội.

        - Trên phương diện lập công lập đức đó, Hội Đồng Chưởng

 Quản sẽ kiểm tra xác nhận đức độ, tài năng và nhiệt t́nh, của mỗi

 chức sắc mà định phần thăng thưởng.

        - Từ nay việc hành đạo tại Ṭa Thánh và địa phương Chức

 sắc, tín đồ tùy sở vọng của mỗi người đến giúp việc với Chức sắc

 có trách nhiệm, xong việc rồi về, nhưng trước hết phải đảm bảo

 thật tốt nghĩa vụ lao động trong gia đ́nh, nghĩa vụ lao động của

 Nhà nước, chấp hành tốt việc an ninh công cộng, trật tự xă hội và

 pháp luật của chánh quyền ".

        Đảng cộng sản dùng khủng bố lao cải, xiềng xích áp chế,

 Chức sắc, Tín đồ phải tuân lịnh " điều thừ hai ", họ sử dụng ma

 pháp núp bóng đạo để xé trăm mănh Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo

 Luật của Chí Tôn ban bố .

       Nhà nước nêu lên ba cuộc thảm sát toàn dân Việt Nam hơn là

 đề cao ba cuộc cách mạng thuần túy để xô đẩy toàn dân và đạo Cao Đài

 vào ḷ sát sanh vô lư ! Họ cố kéo cánh để xây dựng một chính sách bôi

 bẩn đạo Cao Đài hầu làm mất ư nghĩa chân lư của đức tin và thúc đẩy

 tín đồ chối đạo, Tín đồ Cao Đài không chấp nhận những ǵ của Nhà nước

 Việt Nam áp chế nên tiếng nói Từ Bi Bác Ái Công B́nh không chấp nhận

 sự thống trị theo nội dung của Đạo Lịnh số 01 .

        Ngày nay đức tin Cao Đài vẫn tiềm ẩn trong lương tâm của nhân

 loại để tự vươn lên với lời vinh danh Thượng Đế thương yêu, hầu đánh

 thức và mong mỏi Nhà nước nhận giá trị quyền sống chân chính của toàn

 dân đang khao khác v́ đất nước tương lai thanh b́nh .

       ĐL1: " Điều Thứ Ba

        Việc thăng thưởng Chức sắc hữu công cùng Đạo, việc đạo

 tạo Chức sắc vào hàng Hội Thánh và h́nh phạt đối với Chức sắc vi

 phạm luật Đạo luật Nước.

         a/ Căn cứ theo giáo pháp chơn truyền của Đạo; căn cứ vào

 t́nh h́nh phát triễn xă hội Việt Nam đang tiến hành đồng thời ba

 cuộc cách mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học

 và kỷ thuật, cách mang về văn hóa và tư tưởng, trong đó cách mạng

 khoa học kỹ thuật là then chốt, để xây dựng mọi nơi, con người mới,

 con người xă hội chủ nghĩa, người Đạo không thể tách ḿnh ra ngoài

 cuộc cách mạng đó, người Chức sắc càng phải có trách nhiệm gắn bó

 với ba cuộc cách mạng hầu dẫn dắt tín đồ thực hiện tốt. Nên từ đây

 Hội Thánh qui định tiêu chuẩn mẫu người Chức sắc Nam Nữ trong hàng

 Thánh thể Đức Chí Tôn phải là những tấm gương chói lọi thánh đức

 lẫn tài năng, soi sáng cho nhơn sanh trên các mặt của cuộc sống

 mới. Chức sắc phải là những con người ưu tú lỗi lạc dũng cảm, quên

 ḿnh để phụng sự cho dân và nước, tức là cho đời, không ngừng tu

 dưỡng đạo đức cần kiệm liêm chính chí công vô tư, tu dưỡng ḷng

 mộ đạo, yêu nước yêu chủ nghĩa xă hội ngày càn sâu sắc, tu dưỡng

 tài năng mở rộng kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật, hiểu biết

 phần nào về qui luật thiên nhiên, có vậy mới xứng đáng là người

 hướng đạo nhơn sanh trên đường đạo và đường đời trong thời đại

 ngày nay ".

        Nhà nước bỏ quên tính nhân nghĩa Việt Nam để vướng vào sự

 bất chính của Cộng sản Quốc tế bày ra Đạo Lịnh số 01 giả, không phù

 hợp với những điều khoản của Tân Luật, Pháp Chính Truyền và Đạo Luật,

 Đạo lịnh số 01 là văn bản ràng buộc Tín đồ Cao Đài phải chuyển thành

 yêu đảng, đă hơn 10 năm Nhà nước đưa đất nước đến thế giới nghèo khó

 cũng v́ những kiểu cách ràng buộc phi lư ấy, đảng bạo phổi hô to t́nh

 h́nh phát triển xă hội qua ba cuộc cách mạng, nhưng đảng chỉ biết

 nói mà không biết làm, nay trữ lượng tài sản quốc gia và chất xám từ

 văn hóa, khoa học, kỹ thuật, kinh tế và tư tưởng dân tộc bị đảng Cộng

 sản VN đă ám sát chết từ lâu và Nhà nước vẫn tiếp tục bắt Tín đồ Cao

 Đài theo con đường của đảng để rồi chết cả Đạo lẫn Đời, Nhà nước đă

 từng đưa tay cao khẩu hiệu cách mạng Khoa học kỹ thuật, mà quên đi Nhà

 nước chào đời nhờ chánh sách ngu dân để trị, bởi thế trên đất nước nầy

 không bao giờ có cơ sở đào tạo chuyên viên khoa học và kỹ thuật then

 chốt, cả nước có bao nhiêu trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu

 học và trung tâm đào tạo chuyên môn, đă là đảng ngu dân truyền chỉ

 không bỉ mồm, con người mới của xă hội chủ nghĩa làm được những ǵ cho

 đất nước Việt Nam nghèo khó ?.

        Tín đồ Cao Đài đứng trước viễn cảnh đen tối của đất nước sống

 không yên ḷng cảnh đời bi đát mà tự trách ḿnh không đủ sức nghĩa vụ

 cùng đời, bởi thế Chức sắc Cao Đài nhận khổ ở cùng với tín đồ và đất

 nước Việt Nam theo suốt ḍng lịch sử và chấp nhận đứng trước t́nh thế

 mới của Đạo lịnh số 01 .

        Đạo Cao Đài sống cùng các dân tộc để nhận khổ v́ Đời, dù cho

 các chính thể xóa bỏ tinh thần đức tin Cao Đài xem như sự dừng chân

 trong khoảnh khắc phổ truyền của đức tin, cũng như điểm lại nền tảng

 đức tin đă hy sinh cứu khổ cho đời và Chức sắc trong ḷng Thánh thể

 Chí Tôn làm bia danh soi rọi để thắp sáng cho nhơn sanh trên các mặc

 cuộc đời b́nh an, hạnh phúc ấy là lẽ tự nhiêu người Tín đồ Cao Đài

 xưa nay phổ độ vẫn thế .

        Những điều quy định trong Đạo Lịnh Số 01 ở trên không c̣n phù

 hợp với đức tin Cao Đài, nhưng nó vẫn nằm ḷng chính sách của Đảng

 và Nhà nước, bởi đảng đến từ cấp vô sản th́ làm ǵ có điều kiện để văn

 minh và mở ra tŕnh độ kiến thức, nay Nhà nước có dịp ăn nói về Khoa

 học, kỹ thuật, nghệ thuật, văn hóa, kinh tế và an sinh xă hội rồi tự

 nó trở thành lời không tưởng bởi tŕnh độ sơ học ấy, họ được Quốc tế

 Cộng sản cung cấp vũ khí để chiếm đất nước Việt Nam và họ tưởng nhằm

 ḿnh đă biết được văn minh thời đại, nên Nhà nước hướng dẫn Tín đồ Cao

 Đài phải cần kiệm liêm chính chí công vô tư và công quả thiết thực, để

 họ quản lư chi thu tự do và con dân tiếp tục học bài " Cần kiệm chí

 công vô tư " Nhà nước tự do học bài " Lừa đảo con dân tận cùng ", kêu

 gọi dân yêu nước để đảng tự do bán nước, đă hơn 10 năm toàn dân suy

 nghĩ thấy đảng bần cùng thiếu khả năng hiểu biết về đạo đức và t́nh ư

 dân tộc .

         Tín đồ Cao Đài b́nh thường vẫn thông suốt quy luật của Thiên

 nhiên, đạo đức, nhân sinh và xă hội, Nhà nước có mấy ai hiểu biết những

 điều nầy bởi kiến thức hạn hẹp của vô sản mới ra nông nỗi Đạo Lịnh số

 01. Bởi thế đảng gặp vận lếu láo làm toàn dân Việt Nam khổ

 mạt kiếp, như bán rừng, khai hoang lập ấp không đúng thổ cư, dẫn thủy

 nhập điền thiếu kinh nghiệm thiên nhiên, đất bồi ph́ nhiêu thành đất lở

 nước phèn, khoa học kỹ thuật của đảng hay đến độ phải chôn sống trên 120

 thanh niên tại đập thủy điện Trị An, trên 3.000.000 đồng bào Nam-Bắc chôn

 sống ở các nông trường và kinh tế mới, 75% toàn quốc thất học và thất

 nghiệp, không có một cơ sở nào làm ra sản phẩm có miệng ăn mà không có

 chí sản xuất, Nhà nước mất sức phát triển kinh tế, Khoa học, Văn học nghệ

 thuật, Kỹ thuật v.v... Từ ấy đưa đến sự đảng thành công đồng hóa nhân dân

 hai miền Nam-Bắc nghèo khó cùng cực .

        Theo những tài liệu mới nhứt của Ngân hàng Thế Giới cho biết

 Việt Nam có 61% dân chúng sống dưới mức nghèo khó nhứt Thế Giới .

        Theo những tài liệu báo cáo mới nhứt của Liên Hiệp Quốc,

 Quốc gia nghiêm trọng có 40% dân chúng sống dưới mức nghèo khó là vấn

 đề cho quốc gia ấy khó phát triển. Riêng VN th́ nghiêm trọng gấp đôi 80% .

        Cũng theo bản báo cáo của Ngân hành Thế Giới, những khoản

 viện trợ đầu tư và phát triển kinh tế không đủ dành cho Hà Nội và Thành

 Phố Sài G̣n. Trong khi đó 80% đến 90% dân nông thôn bị nghèo đói bần

 cùng .

        Trên thực tế người dân đă biết thừa sự bần cùng của đất nước và

 chấp nhận mọi tủi hổ bởi có đảng vinh quang sáng chói đốt cháy cả toàn

 dân ra tro bụi, đảng yêu Xă hội chủ Nghĩa phá nền tảng văn hóa dân tộc

 Việt Nam, chiếm đoạt đức tin Cao Đài và cho ra Đạo lịnh số 01 sỉ nhục,

 từ ấy chế độ kiêu hănh khoe ḿnh có quyền đày ải con dân và đức tin Đạo

 Cao Đài, để vinh danh búa liềm măi măi trên vai, toàn dân phải nhận rên

 xiết trên môi lạnh giá, Đảng xem đây là tṛ vui sau khi chiến thắng .

              ĐL1:" Do đó, Hội Thánh qui định bốn tiêu chuẩn căn

                 bản sau đây để tuyển chọn Chức sắc hành đạo

           1- Phương diện hạnh đức thiết thực.

           2- Tŕnh độ văn hóa và khoa học kỹ thuật.

           3- Tinh thần phục vụ đạo, phục vụ nhân dân và phục vụ

                Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa.

           4- Khả năng giáo hóa nhơn sanh mặt đạo lẫn đời."

        Chức sắc và Tín đồ Cao Đài có thừa 4 tiêu chuẩn trên

 và Đảng hăy xem Bác nông phu Cao Đài đối thoại cùng quư Đảng

 để trao đổi 4 tiêu chuẩn đức hạnh và khả năng chuyên môn, quư Đảng và

 tín đồ Cao Đài hăy đối chiếu tŕnh độ, khả năng để t́m ra phương thức

 lợi ích hầu phục vụ v́ đất nước hơn là thách đố :

       ĐL1: " 1 - Phương diện hạnh đức thiết thực " .

         Là một mặt nông dân tín đồ và chí Đại Thiên Phong của đức tin

 Cao Đài đều tu học hạnh đức, bởi " Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Quy " là

 phương tiện thăng hoa thiết thực cho đức tin, sự nuôi dưỡng hạnh đức

 nay đă trở thành b́nh thường trong đời sống người tín đồ đă hơn 60 năm

 như máu trong cơ thể mạnh và điều thiết yếu là tín đồ tu học theo lương

 tâm ánh sáng mặt Trời, Tín đồ nhận thức Đạo lịnh số 01 không trực thuộc

 của đức tin Cao Đài, bởi những điều khoản của Đạo lịnh số 01 không phù

 hợp với Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật xem như vô giá trị .

         Nhà nước nói đến hạnh đức thiết thực mà không hiểu sự giá

 trị của nó, bởi thế đă trở thành bất hạnh cho đất nước gần 1/4 thế kỷ .

        ĐL1: 2 - " Tŕnh độ văn hóa và khoa học kỹ thuật ".

        Tŕnh độ Bác nông dân trên hẳn Đảng, nếu không chiếu theo

 đảng tịch để xét lư lịch cá nhân của Bác nông phu, th́ tŕnh độ văn hóa

 và Khoa học kỹ thuật của Bác nông phu có ưu điểm hơn hẳn quư Đảng, bởi

 Bác nông phu là nhà văn hóa đích thực, tự bảo vệ nền tảng đạo đức Dân

 Tộc, Bác đă từng là nhà sáng tạo Khoa học, Kỹ thuật biết làm ra của cải

 phục vụ cho con người .

          Riêng quư Đảng và Nhà nước chỉ biết dùng Văn hóa khủng bố

 và Khoa học Kỹ thuật vũ khí để chế ngự toàn dân, cái tài của Đảng rất

 siêu việt đă tạo ra một đất nước Việt Nam không linh hồn, Nhà nước chỉ

 biết học thuộc ḷng danh từ Văn hóa, Khoa học, Kỹ thuật để có dịp cường

 điệu, trên thực tế quư ngài chưa học hết cấp Tiểu học th́ làm ǵ có đủ

 kiến thức tổng quát về Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật .

        Bác nông dân Cao Đài thương thay cho đất nước gặp phải một

 tập đoàn cường điệu Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật, đă quản lư đất nước

 toàn dân ấm no như mănh xương khô biết đi .

        ĐL1: 3 - " Tinh thần phục vụ Đạo, phục vụ nhân dân và

 phục vụ tổ quốc Việt Nam và Xă hội Chủ nghĩa " .

         Tín đồ Cao Đài xưa nay vẫn thế thông luật Đạo hiểu luật

 Đời đó là điều ưu việt của đức tin Cao Đài nhằm phục vụ nhân loại

 không biên giới, Tín đồ Cao Đài với nghĩa vụ tự nhiên v́ Tổ quốc và

 Nhân loại không dị chủng tộc hay Tổ quốc theo nghĩa hẹp ḥi, nơi nào

 có ánh sáng mặt Trời th́ người Tín đồ đến đễ chia nỗi nghèo khó và bất

 hạnh, khả năng người dân Cao Đài để phục vụ Nhân loại nhưng không v́

 một chế độ hay cho cá nhân nào .

        ĐL1 : 4 - " Khả năng giáo hóa nhơn sanh mặt đạo lẫn đời " .

       Một Nhà nước mạnh cầm cân công lư không nên giáo hóa toàn dân

 bằng vũ khí, lao tù, khép kín tự do dân quyền, bế quan tỏa cảng và

 cô lập đất nước không tiếp xúc được thế giới bên ngoài, như Nhà nước

 hiện nay đă tự mâu thuẫn cho ra đời Đạo lịnh số 01 đem đến cho toàn

 dân một sự tác hại mất ḷng tin và chối bỏ mối t́nh Chủ nghĩa Xă hội .

        Đứng trước hoàn cảnh đất nước ly tán, phân tâm, xă hội điêu

 linh, đức tin Cao Đài vẫn trên đà đi tới chân trời giáo hóa đạo đức

 với khả năng chân thiện mỹ cùng tiến vào tương lai, đức tin Cao Đài

 nay vào thầm lặng giáo hóa nhân loại bằng một phép lạ dưới ánh sáng mặt

 Trời rực rỡ và đức tin chưa bao giờ truyền giảng theo nghị quyết của

 các chế độ, không nhận mọi ân ban bổn lộc huy chương của nhà cai trị,

 bởi Đạo vẫn ở muôn đời cùng nhân loại như sự cộng sinh tự nhiên cần phải có .

        Nhà nước c̣n thiếu ba điểm không đề ra trong Đạo Lịnh số

 01 là Văn học nghệ thuật, Giáo dục và Truyền thông Báo chí .

         Phải chăng Nhà nước đă phá rở toàn bộ Văn học nghệ thuật,

 Giáo dục và Truyền thông báo chí trên lănh thổ đất nước Việt Nam từ

 khi có đảng Cộng sản được du nhập vào đất nước bất hạnh nầy!, bởi tất

 cả sự việc nầy cũng do tŕnh độ kém cỏi và hẹp ḥi đặt trên quyền Quốc

 gia, Nhà nước không mang lại cho nền Giáo dục Việt Nam được một khả dĩ

 phát triển nào, như Nhà nước cai trị đất nước Việt Nam trên 70 triệu dân

 với hệ thống giáo dục thấp nhứt trên thế giới và chưa từng thấy sau ngày

 30/04/1975 .

         Văn học nghệ thuật, Truyền thông Báo chí chủ yếu tán tụng

 những điều sai của đảng và Nhà nước Việt Nam, những sản phẩm Văn hóa dưới

 chế độ hóa đơn đặt hàng không thể gọi là tác phẩm Văn học nghệ thuật, bởi

 32 năm "1954-1986" dưới chế độ nầy chưa có một tác phẩm Văn học nghệ thuật

 nào ra hồn có tầm vốc Quốc gia .

        Văn học nghệ thuật bị trói buộc phục vụ cho đảng Cộng sản,

 giáo dục văn hóa dân tộc trở thành giáo điều của đảng, Văn học nghệ thuật

 Việt Nam đang ở chân trời táo bón nghèo nàn, Truyền thông Báo chí tán

 tụng mị dân do đảng chủ trương loan truyền sự sai lầm biến thành sự thật,

 buộc toàn dân Việt Nam nghe lời truyền thông đạo đức bất chính và tự nó

 lưu đày toàn dân xa rời dân tộc bỏ quên đất nước Việt Nam để tiến lên liên

 bang Xă hội Chủ nghĩa ngoại lai đế quốc .

      ĐL1: "  b/ Phương Pháp Tuyển Chọn Hội Thánh sẽ áp dụng hai

 phương pháp sau đây:

        1- Công cử đối với Chức sắc, Chức việc, có công với đạo,

           với nước được Hội Đồng Chưởng Quản xác nhận.

        2- Thi cử đối với tín đồ có tài năng đức độ thiết thực

         - Hội Đồng Chưởng Quản sẽ ban hành những qui định trong

            Đạo lịnh khác.

        Thước đo nào để công cử Tín đồ Cao Đài đầy đủ đức hạnh

 với đạo với nước và căn cứ vào điều nào để Hội Đồng Chưởng Quản xác

 nhận công và tội ? nghĩ rằng Nhà nước đă đạp phải trên đức tin Cao

 Đài không thông qua các điều khoản của Tân Luật, Pháp chánh Truyền

 và Đạo Luật .

        Đạo lịnh ra đời cho đến nay đă trên 10 năm vẫn đóng kín chưa

 được tự do công cử vào HĐCQ. Trên thực tế là mỗi nhiệm kỳ phải công

 cử và bổ sung tự do, từ ấy đến nay Nhà nước cũng không thi hành đúng

 với Đạo lịnh giả, huống hồ chi chiếu theo các điều khoản của Tân Luật,

 Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật .

         Tín đồ có đức hạnh trên mức nghĩa vụ Đạo-đời v́ phục vụ vị

 tha cho xă hội nhơn quần không tha thiết Đạo Lịnh số 01 phi nhân bản,

 Nhà nước vẫn định nghĩa " với nước " là trừu tượng và mơ hồ bởi Xă

 hội chủ Nghĩa cai trị đức tin bằng luật khủng bố .

        Theo từ ngữ của Nhà nước " Thiết thực " là thi hành các chỉ

 thị do đảng đề ra, ngày nay Tín đồ Cao Đài cần giữ đạo không cần thi

 cử vào HĐCQ theo đường lối của nhà đạo diễn Ma Cộng sản .

        Đạo vô quyền bởi Nhà nước VN cướp đoạt và kiểm soát toàn bộ

 Chánh trị đạo lẫn đời cho nên chi chi cũng phải có ư đảng mới được

 hành đạo, Nhà nước buộc đạo Cao Đài vào gốc cây Đạo lịnh số 01 không

 c̣n phương trị liệu .

       ĐL1: " c/ Về H́nh Phạt .

           - Hội Đồng Chưởng Quản sẽ nghiêm khắc khai trừ ra khỏi

 cửa đạo đối với những Chức sắc, Chức việc và tín đồ v́ phạm nghiêm

 trọng luật đạo, luật nước, xu hướng theo các tổ chức phản cách mạng,

 phản bội tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa, phản bội nhân dân, có

 bằng chứng cụ thể mà chánh quyền đă xử lư hay trong đạo phát hiện Nhưng

 Hội Thánh cũng khoan hồng cho những ai biết ăn năng tỉnh ngộ, lập công

 chuộc tội với đạo với Tổ quốc ".

        Chiếu theo các điều khoản của Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và

 Đạo Luật, để phủ nhận các điều khoản h́nh phạt của Đạo lịnh số 01 .

         Luật đạo Cao Đài đứng trên h́nh phạt bao dung và vị tha,

 đức tin Cao Đài không thể áp đặt h́nh phạt theo khung mẫu Xă hội chủ

 Nghĩa, bởi h́nh phạt của Đạo lịnh số 01 nhằm triệt tiêu đức tin Cao

 Đài hơn là xây dựng, đây là h́nh phạt theo chính sách khủng bố, ở

 điều khoản nầy Nhà nước muốn biến đức tin Cao Đài thành một tổ chức

 quái thai .

         Nhà nước VN dùng điều khoản nầy để khai trừ Chức sắc có

 tâm huyết v́ đạo ra khỏi Hội Thánh, bởi không được quyền biểu quyết

 các ư kiến và đề nghị của họ, Nhà nước cho Đạo xây dựng cơ sở nhưng

 không cho quyền quản trị, họ bắt Đạo kiểm điểm và tự phê b́nh ( h́nh

 thức đấu tố ), họ tạo môi trường Đạo tiêu diệt Đạo và họ tự cho ḿnh

 có một vai tṛ xây dựng đạo trên căn bản Xă hội chủ Nghĩa Cộng sản .

        Xót xa thay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là nơi tu dưỡng tâm hồn

 hướng thượng, phải chịu Nhà nước VN cải Tân Luật, Pháp Chánh Truyền

 và Đạo Luật lập thành giáo điều Xă hội chủ nghĩa để dạy bảo tín

 đồ Cao Đài những đạo đức trống không và vô nghĩa cuộc đời.

        Chân lư Nhà nước dùng kỹ thuật tước đoạt đức tin Cao Đài,

 cướp bóc tài sản tiêu diệt đồng loại và sử dụng nhân lực cũng như chất

 xám của con người để phục dịch cho một giai cấp vô thần và bảo vệ những

 thành quả chiếm đất nước Việt Nam làm của riêng cho tập đoàn cai trị .

       ĐL1: " Điều Thứ Tư .

        Từ đây Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ sẽ hợp theo chu kỳ

 4 năm một lần, vào dịp lễ vía Đức Chí Tôn tại Ṭa Thánh với chức năng

 và nhiệm vụ.

        a/ Nghe Hội Đồng Chưởng Quản báo cáo t́nh h́nh hành đạo

 bốn năm trước, kiểm điểm việc chung của đạo, rút kinh nghiệm mặc

 ưu khuyết để ra biểu quyết các vấn đề đi tới của đạo ngày càng tốt

 đẹp, giúp đở Chức sắc ngày càng tiến bộ.

      "  b/ Tín nhiệm hay mất tín  nhiệm Hội đồng chưởng quản hay

 thành viên Hội đồng Chưởng quản.

                 - Bầu cử Hội đồng Chưởng quản mới.

                 - Thông qua hồ sơ thăng chức của Chức sắc có

 công, hồ sơ Chức sắc vi phạm luật đạo, luật nước nghiêm trọng và

 các vấn đề liên quan.

                - Chứng kiến việc bầu cử của Chức sắc thăng cấp."

        Một khi Nhà nước đă áp đặt và chế ngự quyền đời trên

 quyền đạo th́ không một khe hở nào vượt qua khỏi lưới khủng bố,

 những điều khoản trên có tính cách bắt buộc tuân lịnh không nghị bàn,

 tự xem như đảng độc quyền tối hậu cài đặt tổ chức vào đức tin Cao Đài .

       ĐL1: " c/ Thành Phần Dự Đại Hội và Nhiệm Vụ Hội Viên

        - Chức sắc dự Đại Hội phải từ hàng Giáo Hữu và phần tương

 đương trở lên. Lễ sanh và phần tương đương được cử đại diện mỗi khu

 vực Thánh Thất và Điện thờ ở địa phương, mỗi nơi hai người : một

 Nam và một Nữ, thay mặt cho hàng Lễ sanh, Giáo Thiện và Tín đồ, dự

 Đại hội có quyền phát biểu ư kiến đóng góp xây dựng với Đại Hội,

 nhưng không có quyền biểu quyết.

        - Mỗi Chức sắc dự Đại Hội phải thật thà phản ảnh bằng văn

 kiện sự kiểm điểm phê b́nh quá tŕnh hành đạo của ḿnh giữa hai kỳ hợp :

               a/ Việc tu dưỡng bản thân,

               b/ Thành Tích lập công với Đạo với Nước với chủ

 nghĩa xă hội

         - Văn kiện nầy phải nộp cho Hội nghị 30 ngày trước ngày

 khai mạc Đại Hội.

         - Đại Hội sẽ giao toàn bộ văn kiện đó cho Hội Đồng

 Chưởng Quản thẩm xét mà định phần thăng thưởng cho chức sắc hữu

 công và đưa ra hội đồng kỷ luật đối với chức sắc vi phạm luật Đạo

 Luật Nước mà không thật thà kiểm điểm hay không kiểm điểm.

         - Mỗi hội viên phải thật thà tự giác, nhận sự phê phán

 của hội nghị, nếu hội nghị cần giới thiệu ra một vài sự kiện cần

 thiết để xây dựng hội viên đó.

         - Ngoài chu kỳ bốn (4) năm, Hội Thánh có thể hợp bất

 thường theo yêu cầu cho Hội Đồng Chưởng Quản ".

         Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do cơ bút lập thành sau hai năm

 " 1926-1928 " Chí Tôn thị hiện truyền cho nhân loại tất cả những ǵ

 đă có ở cơi đời nầy, Chí Tôn lấy năng lực truyền ban hồng ân v́ t́nh

 thương yêu bao la vô tận của Người mà ngày nay nhân loại có đủ khả

 năng phổ độ đem Đạo vào đời sống thực tại, đức tin Cao Đài được hoàn

 chỉnh và sự bế cơ bút từ ấy .

         Đă trải qua 60 năm Đạo không c̣n ǵ để phải đặt lại vấn đề

 cơ bút, chẳng qua người cộng sản muốn đặt lại cơ bút là để cai trị đạo

 Cao Đài v́ Nhà nước rất sợ cơ bút .

        Đạo Cao Đài đă có đủ mọi căn bản sử dụng quyền năng mà

 không cần Nhà nước phải ra nghị quyết cắm cơ bút v́ quyền năng Chí

 Tôn truyền ban quá dư thừa, ngày nay đức tin Cao Đài chỉ sử dụng quyền

 năng ấy được 0,01% như vậy đảng cộng sản Việt Nam phải tồn tại bao lâu

 nữa để duy tŕ lịnh cắm cơ bút tại sao ?. Nhà nước không tỉnh táo để

 cho cơ đạo Cao Đài tự nhiên, cắm làm ǵ cho đời phê phán nhà cầm quyền

 Việt Nam khắc nghiệt, đă cuối thế kỷ thứ 20 sao khối óc nhỏ hẹp vẫn tồn

 tại trên thế giới nầy và xem ḱa nhân loại đang chuẩn bị đoán chào thế

 kỷ thứ 21 trên đà cất cánh vào độ cao của tiến bộ .

        Tín đồ Cao Đài vốn  là đức hạnh bao dung và chân chính, Nhà

 nước cũng vẫn lo ngại buộc phải thật thà và tự phê b́nh, Tín đồ Cao

 Đài không thể như một đảng viên Cộng sản cần đến thật thà và tự phê

 b́nh, Nhà nước không thể nào cài đặt đức tin Cao Đài vào những sao

 chép thật thà theo kiểu ṭa án Xă hội chủ nghĩa, đó là điều bất

 tương kính và thiếu khôn ngoan trị Quốc .

        ĐL1: " Điều thứ năm :

        - Nền Đạo của Đức Chí Tôn do giáo pháp chơn truyền Đức Chí

 Tôn đă Định sẳn, ngày nay toàn Đạo cứ noi theo mà tu hành, lập công

 bồi đức. Từ đây, Hội Thánh xét thấy không cần thiết sử dụng cơ bút nữa.

         - Hội Thánh cũng nghiêm cấm toàn Đạo tự ư sử dụng Cơ

 Bút, v́ đă qua có nhiều trường hợp Cơ Bút bị lợi dụng, vào con

 đường sai trái với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, làm cho Đạo

 phải bị tổn thương chẳng ít ".

        Nhà nước cộng sản Việt Nam giao nhiệm vụ cho Hội Đồng

 Chưởng Quản kiềm chế Chức sắc Phổ độ hành lễ, nhập môn, tắm thánh,

 giải oan, phép xác và cầu đạo v.v...

         Chính sách bài trừ xóa sổ đức tin qua nhiều h́nh thức khác

 nhau như giải thể Chức sắc, Bàn Trị Sự, Tín đồ và cấm hành đạo tự do,

 trước 30/04/1975 tại nội ô Ṭa Thánh Tây Ninh có trên 10.000 Chức sắc

 và Tín đồ cư ngụ, nay Nhà nước chỉ cho cư ngụ tại Nội ô Ṭa Thánh được

 8 Chức sắc của HĐCQ và 36 Tín đồ nghi lễ, Chức sắc và Tín đồ đang cư

 ngụ tại Nội ô Ṭa Thánh Tây Ninh theo h́nh thức tổ hợp công ty Quốc

 doanh do Ty Văn hóa Nhà nước quản lư, những Chức sắc và Tín đồ khác

 đuổi về " hành đạo gia đ́nh ", Hội Đồng Chưởng Quản thay cũ đổi mới

 không c̣n áp dụng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật, bởi tṛ ma

 lao động sản xuất của Xă hội chủ Nghĩa làm phương tiện cản trở Phổ độ .

        Lương tâm nhân loại hăy v́ tồn vong đạo Cao Đài, đến Việt

 Nam để khám phá và t́m hiểu chính sách Nhà nước đương quyền đang

 trên đà triệt tiêu một tín ngưỡng uy tín tại Đông Nam Á .

        ĐL1 : " Điều Thứ Sáu .

        - Về Bí Pháp Của Đạo :

        - Hội Đồng Chưởng Quản sẽ giao nhiệm vụ nầy cho Chức sắc

 phần Giáo Hữu và cấp tương đương trở lên đă có thọ truyền Bí pháp,

 Cai Quản Thánh Thất hầu thường trú gần Thánh thất sẽ có nhiệm vụ

 làm phép xác, giải oan, tắm thánh cho con cái Đức chí Tôn ở Ṭa

 Thánh cũng như ở địa phương. Vị chức sắc nào không được Hội Đồng

 Chưởng Quản giao nhiệm vụ nầy th́ không được hành Bí pháp. "

         Đạo lịnh số 01 nầy tự tạo ra một quy định Bí-pháp giả

 để cản trở pháp đạo Phổ độ nhân loại, Nhà nước cải đạo phế đời và buộc

 tín đồ Cao Đài nhận những nghị quyết do Hội Đồng Chưởng Quản thay mặt

 ban hành và họ là những cộng tác viên của Nhà nước đứng ra phá rỡ sự

 cộng sinh Đạo-đời tương đắc ấy .

        ĐL1 : " Về Nghi Lễ Của Đạo

         a/ Nghi lễ tại Ṭa thánh : - Hội Đồng Chưởng Quản phân

 công cho một Hội Viên phụ trách nghi lễ tại Ṭa Thánh kiêm phận sự

 cai quản Nhạc Lễ Đồng Nhi Nam Nữ với 20 vị Chức sắc thường trú trong

 Nội ô giúp việc :

         - Nhạc Lễ Đồng Nhi được qui định số người thường trực như sau :

                    - Nhạc................. 12 người

                    - Lễ  ................. 12 người

                    - Đồng Nhi ............ 36 người

         - Số người nầy không được thoát ly sản xuất lao động,

 nhưng được Hội Thánh thừa nhận, chánh thức cư trú trong Nội ô

 Ṭa Thánh, khi họ vắng mặt v́ phải tham gia nghĩa vụ lao động, Hộ

 Thánh chọn người ngoại đạo thay thế. "

        Hội Đồng Chưởng Quản ấn định nội quy nghi lễ ngoài các điều

 khoản của Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo Luật, Nhà nước bảo trợ

 cho HĐCQ cải luật đạo, sửa nghi lễ, hành đạo chuyên chính vô sản

 bằng những phương sách sản xuất lao động, hầu triệt tiêu không c̣n khả

 năng truyền giáo xem thường các kỳ Tiểu lễ và Đại đàng .

        ĐL1 : " b/ Nghi lễ ở địa phương .

        - Các vị Chánh và phó Cai quản Thánh Thất và Điện thờ ở

 Địa phương có phận sự phân công trực tiếp quản lư phần nghi lễ thờ

 cúng Đức Chí Tôn, và Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng, và Nghi

 lễ Tang Hôn cho toàn Đạo trong địa phận hành đạo. "

        Đạo Lịnh số 01 cho thấy chính sách Nhà nước bao trùm kiểm

 soát toàn bộ đức tin Cao Đài từ Trung ương cho đến địa phương,

 theo quy định của " Điều 6 Đạo Lịnh số 01, trên a/ .

        ĐL1 : " c/ Nghi lễ về Tang Hôn .

        - Từ nay, Chức sắc trở về gia đ́nh hành đạo, đến khi

 quí vị, tang lễ sẽ cử hành tại nơi ḿnh thường trú, phải chấp hành

 tốt chủ trương cải tạo xă hội, về mặt tang hôn của nhà nước Xă hội

 chủ nghĩa, gia đ́nh phải báo tang cho chức sắc cai quản thánh thất

 hoặc cho Hội thánh biết, để cử Chức sắc đến chung lo việc tang lễ về

 phần Đạo.

         - Đối với chức sắc từ phần Giáo Hữu và tương đương trở

 lên, vẫn di linh cửu vào Đền thờ Phật Mẫu tế lễ và hành pháp và độ

 thăng tại Đền Thánh, nếu ở gần Ṭa Thánh; c̣n chức ở địa phương

 th́ được di linh cửu vào Điện thờ Phật Mẫu tế lễ, và di vào Thánh

 Thất gần nhứt để cầu nguyện."

        Những phi lư trong Đạo Lịnh số 01 là kêu gọi " Chức sắc

 trở về gia đ́nh hành đạo ", đồng nghĩa giải thể toàn bộ Giáo phẩm .

        Từ nay đức tin bị trói buộc vào Nhà nước Xă hội Chủ nghĩa,

 với chính sách cải hóa để chuyển thành công cụ phục vụ Nhà nước và

 nghị quyết ban hành đức tin thi hành nghiêm chỉnh v.v...

        ĐL1 : " d/ Các h́nh thức nghi lễ cúng tế, tang hôn,

 cầu siêu, tuần cửu v..v.. Hội Đồng Chưởng Quản sẽ căn cứ vào Tân

 Luật về t́nh h́nh thực tế của xă-hội đang thay cũ đổi mới mà giản

 dị hóa nghi lễ của Đạo thật gọn nhẹ, nhưng đảm bảo mặt tôn nghiêm

 thành kính, không làm cản trở việc lao-động sản xuất của nhân dân.

         - Hăy tập trung cao độ cho khẩu hiệu cả nước, v́ cuộc

 sống ấm no văn minh, hạnh phúc cho đồng bào, Hội Thánh sẽ ban

 hành những qui định chân chính phần nghi lễ của Đạo cho giản dị ".

        Nhà nước chỉ thị chính sách khóa chặt và bổ sung

 Đạo lịnh số 01 " Điều Thứ Bảy ", nếu như Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đi

 ngược đường lối Xă hội Chủ nghĩa th́ người Cao Đài nhận lănh hậu

 quả triệt tiêu và họ dùng từ ngữ hoa mỹ trong nghị quyết để sử lư

 đức tin theo chính sách cải hóa, quả thực Nhà nước muốn thách đố

 và xem đạo Cao Đài không c̣n hiện hữu, khi đảng chiến thắng có

 quyền gầm gừ đưa đất nước nầy đến biên cương nghèo đói thân sát

 nhân dân lê thê nằm xuống để đảng đạp lên .

        Điều mục trên cho phép Nhà nước thành lập quái thai

 " Hội Đồng Chưởng Quản " và họ sẳn sàng cải Tân Luật, Pháp Chánh

 Truyền và Đạo Luật để phù hợp với t́nh h́nh Nhà nước Xă hội Chủ nghĩa

 theo chính sách thay cũ đổi mới, được xem như phương tiện thẳng chân

 chà đạp vào đức tin Cao Đài bằng những hành sử phi lư của Xă hội Chủ

 nghĩa, một thủ đoạn mới của Nhà nước là công phá Tân Luật, Pháp Chánh

 Truyền và Đạo Luật để nhằm bôi bẩn nhận ch́m đức tin .

        Nhà nước cản trở không cho Đạo Cao Đài hành lễ theo điều

 B/ của Đạo lịnh số 01, bởi trong quy định chiêu bài sản xuất. Họ mượn

 lập luận sản xuất để áp chế Tín đồ Cao Đài hành lễ, một cách nói của

 biện chứng Cộng sản trong Đạo Lịnh số 01, cho nên trong Đạo lịnh nầy

 có nhiều điệp khúc lập lại và nhấn mạnh sự cần thiết cho sản xuất, nhằm

 khủng bố nếu Tín đồ Cao Đài nào không thi hành những quy định trên .

        Nhà nước muốn Tín đồ Cao Đài dừng tiếng cầu kinh vinh danh

 Đức Cao Đài, để tập trung lao động. Có nghĩa là buộc toàn đạo phải trung

 thành với sản xuất để phục vụ cho Nhà nước Việt Nam và họ thay đổi Thánh

 kinh thành Kinh tán tụng đảng mà Tín đồ đang thấy xuất hiện trong các chi

 phái, bởi những cuốn kinh ngoài b́a tŕnh bày theo mẫu kinh Ṭa Thánh Tây

 Ninh nhưng nội dung kinh Bàn-môn Tả-Đạo được chen vào .

         " Ban Đạo Sử Cao Đài tại Pháp Quốc đang lưu trữ và tiếp

 tục sưu tầm kinh điển của các Chi phái trước và sau 1975 nhằm để đối

 chiếu ".

         ĐL1 : " - Điều Thứ Bảy .

         - Đạo Lịnh nầy có thể bổ sung theo đà tiến hóa của

 nhơn sanh ".

        Đạo lịnh số 01 xác định vị trí của điều thứ bảy nhằm

 bổ sung mà không cần các điều khoản của Tân Luật, Pháp Chánh

 Truyền và Đạo Luật .

        Đạo lịnh số 01 được đổi thay, theo từng nhu cầu cần thiết

 của Đảng, sự độc trị vô thần đă phủ nhận tất cả Đạo lịnh của Đạo Cao

 Đài đă có trước từ ngày 30/04/1975. Ngoài ra Đức tin Cao Đài c̣n có

 Hiến Chương, Sắc Luật và Pháp Nhân số 003/65, Nhà nước xem như không

 có giá trị và xé bỏ Pháp Nhân một cách không c̣n ḷng thương .

         Nhà nước dùng máy chém nghị quyết của Điều Thứ Tám để

 đàng áp Tín đồ đang công nhận những Đạo Lịnh cũ, bởi Đạo Lịnh cũ là

 chân tâm và phương tiện hành đạo đúng với chân lư Cao Đài đă ban bố .

        Đạo lịnh sộ 01 sử dụng mỹ từ để dấu đao phủ thủ Xă hội

 Chủ nghĩa dưới lớp áo đạo đức giả như sau :

        ĐL1 : " - Điều Thứ Tám .

        - Đao Lịnh nầy có hiệu lực từ ngày kư tên ban hành, các

 Đạo Lịnh trước đây khác với tinh thần nội dung Đạo Lịnh nầy đều không

 c̣n hiệu lực ".

        Đạo lịnh số 01 đă ấn định và giao nhiệm vụ cho HĐCQ

 thực hiện thi hành những nghị quyết của Nhà nước .

        Đạo lịnh phải là uy dũng của đức tin, thế sao lại sử dụng

 ngôn ngữ " tùy nhiệm vụ " như một thể thức tự sát. Nhà nước dùng nó

 để làm phương tiện hành động xét lư lịch, nếu Chức sắc không thi hành

 nghị quyết th́ xem như cho về nhà tu tại gia, " tùy nhiệm vụ " là chiếc

 ṿng số tám .

        Nếu Tín đồ Cao Đài không t́m phương thức nào để hủy bỏ Đạo

 lịnh số 01, th́ bao lâu nữa nền Đạo mới hết ách đô hộ tâm hồn, đă hơn

 10 năm trôi qua toàn Đạo chưa gỡ ra khỏi ṿng địa ngục của Đạo lịnh số 01 .

        Đây mới đích thực là một thảm trạng bi đát nhứt của lịch

 sử Đạo Cao Đài và dân tộc Việt Nam phải chịu cảnh oan khuất .

        Đạo lịnh số 01, đă trở thành khuôn thước chính sách đời chế

 đạo vĩnh viễn từ ấy .

         ĐL1 : " - Điều Thứ Chín .

         - Chư vị Qu. Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư, Qu. Nữ

 Chánh Phối Sư, Qu. Chưởng Quản, Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài và Chưởng

 Quản Phước Thiện Nam Nữ tùy nhiệm vụ thi hành và ban hành Đạo Lịnh nầy ./. "

                          Ṭa Thánh, ngày mùng 4 tháng 2 kỷ Mùi

                                    (DL 01/03/1979)

                             TM Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

                Qu. Chưởng Quản HTĐ

                Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa,

                 Thượng Đầu Sư CTĐ

                Thượng Sáng Thanh,

                 Ngọc Đầu Sư CTĐ

                Ngọc Nhượng Thanh

              Vâng lịnh thi hành và ban hành

                Nữ Quyền Chánh Phối Sư

                    Lê Hương Tiếu

                Quyền Thái Chánh Phối Sư

                    Thái Hiểu Thanh

                Quyền Thượng Chánh Phối Sư

                   Thượng Trọng Thanh

                TM Quyền Ngọc Chánh Phối Sư

                     Q.Thg. Ch. Phối

                    Thượng Trọng Thanh

                P. Chưởng Quản Phước Thiện

                        Nữ Phái

                Chơn Nhơn Nguyễn Thị Khéo

                 Q. Chưởng Quản Phước Thiện

                           Nam phái

                   Chơn Nhơn Đặng Văn Chương

                Thượng Thống Lại Viện T.P

                Nữ Chơn Nhơn Trần Thị Lư

                  Thượng Thống Lại Viện C.T.Đ

                   Phối Sư Ngọc Đại Thanh

        Đất nước Việt Nam đứng trước một chế độ độc trị và chiếm

 đoạt đức tin, chúng tôi nghĩ rằng cần phải có tiếng nói của mọi tầng

 lớp bị trị trên những diễn đàn trong và ngoài nước để báo hiệu cho

 nhân loại biết đến một Nhà nước Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đă tước đoạt

 quyền sống người dân Việt Nam, để chứng minh chúng tôi xin tŕnh bày

 văn kiện Đạo Lịnh số 01, hầu gửi đến Nhân loại phán xét t́nh trạng Nhân

 quyền tại Việt Nam .

        Ngày nay Quốc Tế chú ư và Liên Hiệp Quốc cập nhựt hóa

 thành những văn kiện được công bố trước Ủy Ban Nhân Quyền tại LHQ,

 về Nhân Quyền Việt Nam như sau :

                  18 Hồ Sơ Về Việt Nam Tại Liên Hiệp Quốc

        - Đất nước Việt Nam do Nhà nước cộng sản đảng duy nhứt cằm quyền .

        - Vi phạm nhân quyền theo hồ sơ báo cáo 8/35# từ 22%-78% .

        - Liên hiệp Quốc ghi chú hồ sô : Trên toàn quốc Việt Nam,

 người dân phải sống tùy thuộc vào tư tưởng chính trị của đảng Cộng

 sản, bởi mục tiêu Nhà nước duy nhứt đă thao túng và áp lực đưa miền

 Nam Việt Nam vào nghèo khó như miền Bắc .

        Việt Nam đă phê chuẩn hai Hiến Ước chính của Tổ Chức Liên

 Hiệp Quốc để liên quan đến các vấn đề Nhân Quyền, nhưng trên thực tế

 không lúc nào tôn trọng các quyền nói trên .

        - Không được tự do di chuyển trong nước, kiểm soát toàn

 dân qua hộ khẩu lương thực, Chức sắc của các Tôn giáo không được rời

 xa cư ngụ .

        - Không được tự do xuất cảnh, đối sử các cộng đồng thiểu số

 thay đổi chính sách bất thường .

        - Việt Kiều cư trú tại hải ngoại và đối kháng chánh quyền

 Cộng sản, luôn luôn bị đe dọa có thể bị thu hồi quốc tịch, nhứt là

 các công dân di trú bất hợp pháp .

        - Không được tự do phát biểu ư kiến, truyền thông báo chí,

 tất cả hệ thống giáo dục đều phải phù hợp dưới sự hướng dẫn và chọn lựa

 theo chánh sách , báo chí và xuất bản đều bị bắt buộc phổ biến theo

 " giáo dục cách mạng " do bộ Văn Hóa kiểm soát, Nhà nước làm chủ tuyên

 truyền .

        - T́nh trang nông nô, nô lệ và lao động trẻ em tại Việt

 Nam rất phổ biến, những trại tập trung tẩy năo đều là những trung tâm

 lao động cưỡng bách .

        - Việt Nam không tôn trọng Nhân quyền, không chấp nhận mọi sự

 can thiệp, viện lẽ chủ quyền nội bộ quốc gia .

        - Không được Tự do hội họp và lập hội, ngoại trừ những

 hoạt động để yểm trợ ĐCSVN .

        - Không b́nh đẳng chánh trị và pháp luật cho Nữ giới, Các

 chức vụ điều khiển ĐCSVN đều do Nam giới .

        - Không bảo đảm b́nh đẳng xă hội và kinh tế cho Nữ giới,

 trong thời chiến phái Nữ đă giữ một vai tṛ rất quan trọng nhưng hiện

 nay thân phận của họ đă bị từ chối và họ đă trở về với truyền thống của

 Khổng học .

        - Không tự do tín ngưỡng hành đạo nếu không phản cách mạng,

 tất cả các buổi thuyết pháp đều phải có sự chấp thuận của chánh quyền

 và có cán bộ kiểm soát, cưỡng bách tín ngưỡng theo chủ nghĩa Mác-Lê làm

 nền tảng cho một lộ tŕnh tinh thần .

        - Nhà nước VN giam cầm kéo dài không lập án tiết đối với người

 dân bị t́nh nghi phản cách mạng, lục xét và câu lưu không có trát ṭa,

 nạn nhân bị tra khảo hành hạ trong các trại cải tạo, Nhà nước

 thành kiến xem nhân dân ḿnh như kẻ phạm tội .

        - Đảng Cộng sản nắm giữ uy quyền tột đỉnh về tư pháp và xem

 thường Công Pháp Quốc tế về Nhân quyền, chính quyền duy tŕ các phiên

 ṭa sử kín và từ chối các phiên ṭa công cộng dân sự .

        - Đảng CSVN kiểm soát tất cả không cho thành lập nghiệp

 đoàn độc lập, không một đối lập nào với ĐCSVN được chấp nhận, thư tín

 trong và ngoài nước bị kiểm soát chặt chẻ .

        - Không có tự do bầu cử và ứng cử, chỉ có một đảng CSVN duy

 nhứt trong Quốc Hội, ứng cử viên là những phần tử trung kiên của chế

 độ .

        - Nhà nước thanh trừng chuyên chế nhằm vào các kẻ thù của

 chế độ và tổ chức ám sát người dân ngoài tố tụng .

            Một khoảnh khắc Đạo lịnh số 01 của 700.000 năm lẻ

        Đạo lịnh số 01 thử thách Tín đồ và Chức sắc trong ḷng Thánh

 thể Cao Đài nhận phải nỗi thê lương trước cảnh t́nh thuyền đạo chông

 chênh v́ đời Việt Nam, bởi thế trong đại họa 30/04/1975 cũng có đại

 lành dâng hiến cho đức tin Cao Đài và đất nước Việt Nam những bao

 dung mới .

         Đức tin Cao Đài thường có những báo hiệu đến với Nhân

 loại và dân tộc Việt Nam bằng những ân lành, như hằng triệu con dân

 đất Việt đi khắp hoàn vũ gieo tin mừng Mới, những con dân ấy sẽ đem

 về cho đức tin Cao Đài và đất nước VN một giá trị phi thường, bằng một

 trữ lượng chất xám lớn vô biên chưa từng có và đang h́nh thành ở vỏ

 ngoài "Hải ngoại" đất nước Việt Nam, trữ lượng hùng hậu nầy dư cung cấp

 khả năng phát triển cho mọi mặc Đạo-đời tại VN, nếu sau nầy đại họa tan

 biến sẽ được đền bù ngàn lần hơn và thời nghèo khó được thay vào viễn

 cảnh thịnh vượng và hạnh phúc .

        Thượng Đế sáng tạo chân lư Cao Đài lấy t́nh đồng loại

 thương yêu công b́nh phục vụ cho đời bởi một giá trị đạo đức trật tự

 và an ninh mới .

        Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tôn giáo đa tính mang đặc thù một

 dân tộc chung " Nhân loại một hoàn vũ " được trải rộng khắp cùng, bởi

 giá trị sự cứu rỗi đời đời, đạo Cao Đài thực hiện chân lư Từ Bi Bác Ái

 Công B́nh từ khối kỳ quan Đức Chí Tôn vô cùng .

         Những nguyên nhân câm hờn tối tâm của Đạo lịnh số 01 sẽ

 không c̣n giá  trị, bởi trữ lượng quyền sống của dân tộc đến lúc

 phải mạnh, cánh cửa mở ra từ trong và ngoài đất nước Việt Nam không

 chấp nhập phong trào hiếu chiến và bế quan tỏa cảng, một thể chế Công

 b́nh sẽ cho phép Việt Nam ngồi lại t́m giải pháp phổ độ chung,

 từ ấy những ân lành sẽ chảy tràng đến căn nhà Việt Nam và đền bù vào

 những thập niên bất hạnh, như con đường Công b́nh mà đạo Cao Đài đă

 xây dựng trên 60 năm cho nhân loại .

       Nay Nhà nước Việt Nam vẫn c̣n lưu Đạo lịnh số 01 và những

 Nghị quyết số: 01/HT/TT ngày 12/02/1979, Nghị quyết số: 297/CP ngày

 11/01/1977 và Nghị quyết địa phương tỉnh Tây Ninh số: 13/12/1978 và

nó sẽ không c̣n phù hợp với đức tin Cao Đài, Nhà nước không từ bỏ quyền kiểm soát tín ngưỡng Việt Nam và họ lao vào phá sản kho tàng đức tin của nhân sanh, họ đánh mất ḷng tin để nhận phải sự bất tín trước khi ṭa án Đức Tin Nhân Loại phán xét .

         Nhà nước Việt Nam hăy chọn lựa vị tha bỏ tàn bạo để cho dân tộc hèn mọn tự vươn ḿnh khởi sắc xây dựng lại quê hương và đức tin vào viễn cảnh của thế kỷ 21 .

        Lịch sử sẽ ghi ơn tất cả công lao xây dựng đất nước Việt Nam do những trí tuệ tiến về phía trước, thế kỷ 20 chỉ c̣n lại một khoảnh khắc Đạo lịnh số 01 mơ hồ, viễn cảnh đức tin Cao Đài sẽ là khối đạo đức duy nhứt của hoàn vũ, Nhân loại cùng đồng hưởng chân lư Công b́nh trên đất sống kính trọng Trời cao .

       01/10/1946 Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc có đôi lời Tiên tri để lại v́ sự nghiệp của Đức Chí Tôn do Toàn đạo xây thành. Người là biểu tượng của sự bồi đắp Đức Tin và Quyền Đạo trên truyền lưu v́ tương lai của Nhân loại, Người chỉ xin Tín đồ để ư Quyền Đạo mai sau và việc con Mang không nên lập lại lần thế hai. " Việc con Mang chạy vào Nội ô Thánh Địa là một cái điềm khiến cho sau nầy Hội Thánh mất cả quyền hành " .

        Kính cẩn nghiêng ḿnh NGƯỜI v́ Đạo. Nay chúng con xin cầu nguyện sự đau ḷng vơi nhẹ dần nỗi trắng tay và cảnh nước non từ miền mù khơi vực thẳm mở ra ánh sáng tinh sương ! .

 

HUỲNH TÂM

Paris Thu 12/07/1986

Huỳnh Tâm

Bảo Trợ biên khảo :  Giáo sư Gustave Meillon  &  Giáo sư Voshit .

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634