ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ư NGHĨA ĐẠI ÂN XÁ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI.

(Lê thị Minh Trang lược ghi)

       Sau khi niệm danh Cao Đài, kính bạch Hội Thánh Lưỡng Đài, kính chào tất cả, Tác giả Điền Lạc đă nêu câu hỏi:

        Câu hỏi số 8: Ân xá trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ, ai cũng có nghe và biết đến. Sao c̣n có từ Đại Ân Xá nữa? Đại ân xá là ǵ? Nhờ hiền huynh Điền Lạc nói rơ giùm. Xin cảm ơn.

       Xin đáp:

       Một đề tài thú vị, một câu hỏi rất hay. Câu hỏi này tôi đă t́m hiểu rất lâu. Những phần thu thập được trong kinh điển của đạo Cao Đài cũng chưa đầy đủ, nên chưa thấy hài ḷng. Nhưng không để cho quư bằng hữu chờ đợi quá lâu. Nay chúng tôi tŕnh bày sơ bộ những nét chính, sau này có dịp sẽ bổ sung thêm.

       Theo ư nghĩa phổ thông, ân xá được đi kèm với phạm nhân, có tội nên gọi là giảm tội hay tha tội.

       Hằng năm vào các ngày lễ lớn như quốc khánh, ngày giổ tổ Hùng Vương, Ngày tết v.v. Chủ Tịch Nước thường kư lệnh ân xá cho các phạm nhân. Ân xá có ba dạng:

       - Rút ngắn thời gian thi hành án tù. Gọi là giảm án

       - Đổi án tử h́nh sang thành án khổ sai. Tha tội chết

       - Cho về nhà sớm hơn bản án đă định…

       Tất cả các dạng ân xá trên thuộc phạm vị quyền đời của một quốc gia.

       Trong cửa Đạo, Án của ta đă do chính ta định. Theo luật công b́nh nhơn quả tuyệt đối, Ông Trời không thể giảm án hay tha thứ tội đă làm cho bất cứ ai. Nên ư nghĩa ân xá trong Đạo khác hơn hoàn toàn so với ư nghĩa của đời.

       Sự khác biệt này được chú ư trong hai thời điểm. yếu tố tội phạm đă làm trong quá khứ và yếu tố thời gian tương lai chưa làm.

       Theo luật nhơn quả, tội đă làm th́ phải trả quả đúng theo luật công b́nh không thể thay đổi, không thể tha thứ.

       Về yếu tố thời gian trong tương lai, Chí Tôn có thể chỉ hạ tiêu chuẩn lập công bồi đức tu học từ mức khó xuống mức dễ cho mọi chơn linh ai cũng có cơ may tu học thành chánh quả.

       Sau đây mời quư vị nghe bài viết T́m hiểu ư nghĩa ân xá trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” được đăng trên Diễn Đàn Về Nguồn của tác giả  An Bù́.

 

        Nội dung bài viết:

          Chúng ta là những môn đệ của Đức Cao Đài Ngọc Đế. Đức Chí Tôn mở Đạo kỳ Ba nầy để ân xá và phổ độ chúng sanh. Vậy chúng ta hăy t́m hiểu ư nghĩa đầy đủ của Ân Xá kỳ nầy là ǵ?

          Hai từ Ân Xá được nhiều người nhắc đến trong lúc nói chuyện đạo, t́m hiểu giáo lư đạo… nhưng chưa thấy một sự giải thích nào đầy đủ nhứt để chúng ta cảm nhận được sự quí giá mà Chí Tôn ban cho chúng ta.

          ÂN XÁ với nghĩa thông thường là ban ơn, giảm nhẹ h́nh phạt và đặc cách tạo điều dễ dăi cho chúng sanh. Ân xá không phải là tha tội cho ra khỏi tù sớm như nhà nước của thế tục thường làm vào các dịp lễ lớn …

          Trong lần khai Đại Đạo kỳ ba nầy, chữ Ân Xá c̣n có nhiều ư nghĩa đặc biệt hơn. Đó là Đại Ân Xá. Có sáu ư nghĩa sau đây:

          1- Hồi Nhứt kỳ và Nhị kỳ phổ độ, chúng sanh theo học Đạo phải tầm sư (người đi t́m Đạo) phải tùng theo pháp luật của Đạo Trời, của giáo chủ để tu học. Ngày nay, Chí Tôn ban cho chúng sanh quyền được tự lập luật mà tu. Nhơn sanh lập luật xong dâng lên Chí Tôn phê chuẩn luật ấy trở thành Thiên luật.

          2- Nhứt kỳ và nhị kỳ phổ độ nhơn sanh theo đẳng cấp tu hành mà thăng lên từ Địa cầu 68 lên Địa cầu 67 v.v

          Thánh Ngôn đă nói rơ là nếu không được ân xá th́ chúng sanh nếu có đủ hạnh đức cứ theo thứ bậc đi lên mà về cùng Thầy, nghĩa là chúng sanh phải qua Thất Thập Nhị Địa (72 địa cầu), Tứ Đại Bộ Châu, Ba Ngàn Thế Giới … mới về tới Bạch Ngọc Kinh. Mỗi nơi đi qua để tu học chúng sanh phải đầu một kiếp, và phải bỏ lại một xác chết, tổng cộng là ta phải bỏ lại ba ngàn bảy mươi hai cái xác nơi cơi trần nầy nếu kiếp nào cũng biết tu hành, chưa kể có những kiếp gây ác nghiệp phải luân hồi trả quả. Tổng cộng 3072 cái xác của ta bỏ lại, tưởng tượng nghĩa trang chôn một ḿnh ta lớn như là Cực lạc Thái B́nh vậy!

          3/- Khai Đạo kỳ nầy, có Phật Mẫu và Cửu Vị Nữ Phật đưa đường đẫn lối cho các chơn linh trong chín Tuần Cữu và Tiểu Đại Tường nên trong một kiếp tu cũng có thể về đến Bạch Ngọc Kinh được nếu ta giữ tṛn luật pháp chơn truyền Đại Đạo.

          Cửu Vị Nữ Phật sẽ không đưa đường cho những chơn linh nào canh cải chơn truyền, phạm pháp luật, không tùng Hội Thánh do Chí Tôn lập (theo Đạo Nghị Định thứ tám) dù lúc ở thế có tự phong phẩm phong chức lớn đến đâu đi nữa!

          4/- Ngày xưa theo Cựu Luật người hành giả phải trường chay mới tu đắc đạo. .Ân xá lần thứ ba quyền Vạn Linh đă lập luật được Quyền Chí Linh phê chuẩn chấp thuật tạo cơ hội cho mọi người tu dễ dàng. Tân luật chỉ buộc ăn chay mười ngày cũng được thọ truyền bửu pháp.

          5/- Ư nghĩa Ân xá thứ năm: được xóa tội tiền khiên nếu biết tùng luật pháp chơn truyền tu hành lập công bồi đức. Điều này nếu không dẫn chứng cụ thể sẽ rất khó thấy. Xin nói rơ hơn: ví dụ có hai người đời một hiền lương, một hung dữ. Cả hai nhập môn cầu Đạo một lượt, trọn tùng luật pháp như nhau, lập công như nhau, thọ phong chức việc chức sắc Giáo Hữu như nhau th́ khi thoát xác vẫn được hành pháp hưởng ân huệ như nhau. Tội ác đă làm trước khi vào Đạo của người ác hành được mặc nhiên xóa bỏ.

       6/-Đó là việc  đóng cửa ngục mở từng Thiên.

       Đây là một dạng ân xá đặt biệt cho mọi người một cơ hội lập công chuộc tội. Chứ không phải ân xá tha tội.

       Đóng cửa ngục thả hết tội hồn lên đầu kiếp mang xác phàm tu học. Có người may mắn gặp Tam Kỳ Phổ Độ, có người không gặp. hoặc có người gặp nhưng không tin. V́ vậy mà xem nhẹ lời minh thệ khi nhập môn cầu đạo. Nên đức Chí Tôn mới căn dặn đừng để uổng một kiếp sanh may duyên gặp Đạo là vậy.

 

          Kính Chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội

          Không phải Đức Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật ân xá cho mọi người đâu. Đức Chí Tôn chỉ ân xá cho Môn Đệ Cao Đài hữu thệ. Chỉ ân xá cho môn đệ nào biết tùng luật Pháp Chơn Truyền mà thôi! Đừng tưởng ân xá cho người phạm luật, canh cải luật và phá Pháp luật.

       Nếu ân xá tất cả (người tu theo cựu luật, người phạm luật, canh cải luật và phá Pháp luật) th́ Chí Tôn đâu cần khai Đạo kỳ ba nầy và buộc chư môn đệ phải minh thệ mà làm ǵ!?

       Đối với chúng sanh là con cái của Chí Tôn th́ Người bác ái; nhưng đối với Môn Đệ th́ người thật công bằng và nghiêm khắc!

          Đừng nhầm lẫn hai khái niệm Con Cái và Môn Đệ. Con cái gọi chung tất cả chúng sanh trong bát hồn. Không phải tất cả con cái của Chí Tôn đều là môn đệ của Chí Tôn! Môn đệ chỉ là những người lập thệ nhập môn mà thôi! !!

    An Bùi

--o O o--

       Quí vị vừa nghe xong bài viết của tác giả An Bùi.  Đúng như phần giới thiệu đoạn đầu. Ân xá trong Đạo Cao Đài không nhằm người có tội được giảm tội mà nhắm vào việc hạ tiểu chuẩn tu học được giảm nhẹ của kỳ phổ độ lần này’

       Điều ân xá đặc biệt nhứt là có Cửu Vị Nữ Phật đưa đường từng bước về Bạch Ngọc Kinh. Nếu Cửu Vị không đưa không ai biết đường nào về với Chí Tôn.

       Sách Thánh hiền có câu:

       Sanh tiền bất tri thiên đường lộ,

       Tử hậu nan ly địa ngục môn.

       Nghĩa là khi c̣n sống không biết đường về Trời, sau khi chết khó tránh khỏi cửa địa ngục.

       Cửu Vị chắc chắn sẽ không đưa cho chơn hồn nào không giữ lời minh thệ, không tùng Luật Pháp Chơn Truyền.

       Đừng ỷ lại vào các vị chức sắc thượng sớ cầu rỗi cho các chơn hồn các chơn hồn sẽ được siêu rỗi. Dầu cho mang phẩm trật cao đến đâu nhưng với cách cầu phong thăng thưởng ngoài Pháp Chánh Truyền không được quyền thiêng liêng công nhận, th́ việc cầu rỗi ấy các đấng cũng không nhận.

       V́ lư do đó, hiện tại khi trong nhà có người quá cố, đồng đạo cố t́m cho bằng được các vị chức sắc của Đức Lư phong thưởng để hành lễ tang tế sự cho cha mẹ và thân nhân ḿnh.

       Quư vị có phát hiện thêm điều nào nữa về Đại Ân Xá xin đóng góp ư kiến.

       Đến đây xin tạm ngưng buổi Luận Đàm Đạo Sự. Kính chào tạm biệt.

       Nam mô Cao Đài tiên Ông đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lê Thị Minh Trang

(Lược ghi theo bài nói chuyện của tác giả Điền Lạc trên Kênh Luận Đàm Đạo Sự.)

</o:p>

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000