ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÁN ĐÀN và THÔNG BÁO CỦA TRUYỀN TRẠNG NGUYỄN CẪM LUÂN

Ư NGHĨA ĐI HOÁN ĐÀN

(Đức Hộ Pháp giảng trong bài Thuyết Đạo tại Đền Thánh

đêm 15/2/Mậu Tư (23/3/1948) nhân Đại Lễ vía Đức Thái Thượng Đạo Quân)

 

 

 

          Nay Bần Đạo định giảng tiếp, nhưng v́ bị vụ hoán đàn mà không cho vô, nên Bần Đạo phải giảng nghĩa rơ v́ sao mà không cho vô ấy, vậy có đứng lâu mơi chân xin cả thảy đừng phiền nghe.

 

          Không có một điều chi Chí Tôn để trong Pháp giới của Ngài trong cửa Đạo nầy mà không có nghĩa lư. Ít nữa ḿnh không biết th́ phải t́m cho biết, coi tại sao như thầy chùa chạy kim đàn vậy, t́m cho ra duyên cớ đặng hiểu biết bên trong pháp giới của Đức Chí Tôn là thế nào mà h́nh thể bên ngoài lại dị kỳ làm vậy. Không biết phải hỏi, cả thảy nên biết rằng, không một điều ǵ trong nền Tôn Giáo nầy mà vô nghĩa lư đa nghe.

 

          Tại sao phải hoán đàn, nam, nữ chen nhau? Đó là bùa pháp luân thường chuyển. Tại sao Chí Tôn để bùa pháp luân thường chuyển tại thế này, đặng chi vậy? Hiện đă măn Hạ Ngươn tam chuyển, bắt đầu Thượng Ngươn tứ chuyển ta gọi là khai ngươn nên phải để cho pháp luân chuyển.

 

          Ta đă biết thời Tiên Thiên Khí và Hậu Thiên Khí chuyển làm một mới đạt Đạo đặng. Cả thảy đều biết qua Cửu Trùng Đài nầy là Cửu Thiên Khai Hóa, c̣n cung trên kia là Cung Đạo, từ trước đến nay, mỗi người măi miết t́m Đạo mà Chí Tôn để giữa đó, trước mắt mà không biết. Đi chín từng Trời để cho phần hồn đi cho cùng tột cửu phẩm Thần, Thánh, Tiên, đến Phật, tức là Phật xuống phàm, rồi phàm trở lại Phật, chuyển luân như vậy, bí pháp gọi là đạt Đạo. Tại sao cả thảy không t́m hiểu, rồi không chịu vô hoán đàn, sợ mỏi chân, chờ trong nầy thiên hạ đi giáp rồi mới vô cúng mà thôi.

 

          Cũng v́ bởi không hoán đàn là không đạt được thể pháp đó không đủ theo pháp giới của Chí Tôn, nên người cầm pháp có phận sự không cho vô tức là không cho làm loạn Đạo.

 

Hoán đàn

換壇

Hoán: Đổi, thay đổi. Đàn: đàn cúng

 

Hoán đàn,  tại Ṭa Thánh trong những kỳ Đại lễ cúng Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng, là các Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu Nam Nữ nhập đàn, đi từ cấp 1 CTĐ lên đến cấp 9, lên Cung Đạo, rồi ṿng qua phía bên kia, trở xuống cấp 1 CTĐ, rồi lại đi trở lên, lập vị theo phẩm bực.

 

Cấp 1 CTĐ là bực Địa Thần thuộc phàm, lên cấp 4 là bực Thánh, lên cấp 9 là bực Tiên, vào Cung Đạo là bực Phật.

 

Đi lên từ cấp 1 lên đến cấp 9 và Cung Đạo là phàm lên Tiên Phật (phàm nhập Thánh); rồi trở xuống là Tiên Phật xuống phàm (Thánh lâm phàm), rồi quay trở lên là Lập vị.

 

Chỉ có Đại đàn nơi Ṭa Thánh mới có đi Hoán đàn.

 

Chi tiết về cách đi Hoán đàn, mô tả ra như sau:

 

Khi tiếng kệ chuông nơi Bạch Ngọc Chung Đài vừa dứt 4 câu, vị Hộ Đàn Pháp Quân cầm cây Cờ lịnh (cờ đạo 3 màu vàng xanh đỏ, trên đó có thêu 6 chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) đi ra, có vị Hữu Phan Quân cầm Phướn Thượng Phẩm nối tiếp theo sau, rồi cả hai vị hướng dẫn các Chức sắc đi vào Ṭa Thánh. Hai vị nầy đi trước, nối tiếp theo sau là Chức sắc

HTĐ, phẩm lớn đi trước, phẩm nhỏ đi sau. Hết Chức sắc HTĐ rồi th́ Chức sắc CTĐ nối bước theo sau, có xen kẻ Chức sắc Phước Thiện, Chức sắc lớn đi trước, Chức sắc nhỏ đi sau. Chức sắc CTĐ đồng phẩm vị th́ phái Thái đi trước, kế là phái Thượng và sau là phái Ngọc, rồi Chức sắc Phước Thiện phẩm tương đương đi kế sau phái Ngọc.

 

Thí dụ như phẩm Giáo Sư: Giáo Sư phái Thái đi trước, rồi Giáo Sư phái Thượng, kế là Giáo Sư phái Ngọc, kế đó là các Chơn Nhơn và Đạo Nhơn bên Phước Thiện. Hết Đạo Nhơn rồi mới đến Giáo Hữu phái Thái, phái Thượng, phái Ngọc, Chí Thiện, Hiền Tài, vv...

 

Bên Chức sắc CTĐ Nữ phái th́ đứng chờ ở bực thềm năm cấp trước Ṭa Thánh. Khi vị Đầu Sư Nam phái bước lên thềm vào Ṭa Thánh th́ vị Nữ Đầu Sư cũng bước lên ngang hàng, rồi đi vào Ṭa Thánh. Nam phái đi vào theo cửa bên Nam, Nữ phái đi vào theo cửa bên Nữ.

 

Khi vào Ṭa Thánh th́ mọi người đều phải bắt Ấn Tư đặt lên ngực. Hai hàng Chức sắc Nam Nữ, đi hàng một, theo hai hàng cột rồng, thẳng vào Bửu điện, lên Cung Đạo. Nam phái đi ngang qua Cung Đạo, ṿng qua bên Nữ phái, rồi đi thẳng xuống; c̣n Nữ phái cũng đi ngang Cung Đạo, ṿng qua bên Nam phái rồi đi thẳng xuống.

Các Chức sắc HTĐ đi dẫn đầu, khi trở xuống đến chỗ dành cho HTĐ th́ phân ra đứng nơi vị trí qui định của mỗi vị.

 

C̣n các Chức sắc CTĐ th́ đi ngang qua chỗ lập vị của Chức sắc HTĐ rồi đi trở lên, đến phẩm cấp của mỗi người th́ lập vị ḿnh, Nam theo Nam, Nữ theo Nữ.

 

Đứng trên lầu HTĐ nh́n xuống, quan sát việc đi Hoán đàn, chúng ta thấy giữa hai hàng cột rồng, mỗi bên có hai hàng Chức sắc Nam Nữ đi ngược chiều nhau, bên nây Nam đi lên th́ Nữ đi xuống, bên kia Nam đi xuống th́ Nữ đi lên, đi ṿng từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới, tạo thành một khung cảnh sống động, trật tự yên lặng, trang nghiêm, trong bầu không khí tịch mịch giữa đêm khuya, dưới ánh đèn màu huyền ảo, tượng trưng Pháp Luân Thường Chuyển.

 

Theo Cao Đài Tự Điển

 

Trích Facebook Thanh Hoang

  

Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên hiện đang nằm điều dưỡng tại BV Đa Khoa Tư nhân Lê Ngọc Tùng (Tay ninh).

 Sức khoẻ ông tuy yếu, nhưng tinh thần vẫn c̣n mạnh mẽ. Nghe nói ông có làm tờ uỷ nhiệm phận sự cầm cờ Hộ Đàn, Chỉnh sát cúng phẩm cho Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân, trong buổi cúng Đại Đàn Trung Ngươn Ất Mùi 2015, nhưng ông "Đầu sư" Thuợng Tám Thanh không chấp nhận.

 Kết quả là buổi cúng ấy không có nguời cầm Cờ Hộ Đàn, và Ông "Giáo Sư" Chiến cầm Phướn Thượng sanh, Thượng Phẩm rước Chức Sắc vào Đền Thánh cúng.

 Cả Chức Sắc HTĐ không ai dự cúng.

 Nếu quả thật như vậy, th́ việc làm "Ngài" Thượng Tám Thanh có gọi là quá xem thuờng Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên hay không? Người đuờng đuờng cũng là một "Phó Chuởng Quản Hội Thánh"? Chẳng những vậy trong mắt "Ngài Đầu sư" Thuợng Tám Thanh có c̣n chức sắc HTĐ hay không?

 Có độc tài, chuyên quyền, làm rối loạn chơn Pháp của Đức Chí Tôn không?

 Từ xưa đến nay, ba phẩm: Hộ Đàn Pháp Quân, Tả Phan Quân, Hửu Phan Quân là do Cơ bút định phận.

 nhưng từ khi băi bỏ cơ bút th́ các chức phẩm này không có người thừa kế, v́ vậy việc chỉ định chức sắc HTĐ chấpv Phướng Thượng Sanh, Phướn Thượng Phẩm là do ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên.

 Phận sự cầm cờ Hộ Đàn và Chỉnh sát Cúng Phẩm là do Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên đảm trách mấy chục năm nay.

 Nếu như việc uỷ nhiệm của ông Cải Trạng có phần sơ suất th́ "Ngài Đầu Sư" Thượng Tám Thanh có thể đề nghị một vị Chức Sắc HTĐ khác.

 Ngược lại chẳng đoái hoài tới việc uỷ nhiệm của ông Cải Trạng, tự tiện giao cho một người "chức sắc Cửu Trùng Đài" chắp phướng là thể hiện coi thường Luật Pháp của Đại Đạo.

 Làm rối loạn nền Chơn Pháp của Đức Chí Tôn.

 

ThanhHoang

 16-7-Ất Mui 2015

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634