ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YẾT MA TRẦN VĂN GIỐNG VÀ ĐÀN CƠ LỘC GIANG

Thiên Vân


       I.- TIỂU SỬ YẾT MA TRẦN VĂN GIỐNG
       Yết Ma Trần Văn Giống sanh năm Kỷ Măo (1879), là vị sư trụ tŕ Phước Long Tự (Chợ Đệm). Ngôi chùa nầy có kiểu dáng xưa, cũ kỹ, gồm ba gian, cột gỗ, mái ngói âm dương, hướng cửa ra sông Chợ Đệm, thuộc ấp 4, xă Tân Nhựt, quận B́nh Chánh (nay là Thành Phố Hồ Chí Minh)…
       Như chúng ta đă biết Đức Chí Tôn sau khi độ được ba vị Thiên Sứ pḥ loan là Cao Quỳnh Cư, Phạm công Tắc, Cao Hoài Sang để cho Ngài sử dụng huyền cơ khai sáng ra nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đồng thời Ngài cũng dùng cơ bút thu phục được một số môn đồ khác, là các vị Chức Sắc tiền khai của nền Đại Đạo. Kể từ tháng 3 năm 1926 trở về sau, số người nhập môn vào đạo Cao Đài càng ngày càng nhiều, cho nên các Đàn cơ phổ độ được h́nh thành khắp mọi nơi trong nội Thành Sài G̣n và các vùng phụ cận khác. Trong số nầy có ông Yết Ma Trần Văn Giống đă tin tưởng vào sự huyền diệu của cơ bút, nên ông được Đức Chí Tôn độ, xin qui hiệp về đạo Cao Đài, và dâng chùa Phước Long để làm địa điểm thiết lập Đàn cơ thâu phục nhơn sanh tại địa phương nầy xin cầu đạo. Sau đó Đức Lư Giáo Tông phong ông Yết Ma Giống làm Giáo Hữu và thâu Chùa Phước Long làm Thánh Thất Lộc Giang. Kể từ đó ông thường xuyên hành đạo tại đây cho đến ngày 24 tháng 5 năm Canh Ngọ (1930) ông quy liễu th́ Thánh Thất Lộc Giang không có người quản lư nên trở lại thành chùa Phước Long (Phật giáo).
       II.- ĐÀN CƠ LỘC GIANG
       Đàn Lộc Giang (Chợ Lớn) được thành lập tại chùa Phước Long, chủ chùa là ông Yết Ma Trần Văn Giống đă qui hiệp về đạo Cao Đài. Cho nên mỗi khi có thiết Đàn cơ tại đây, Yết Ma Giống chứng Đàn , pḥ loan do nhị vị Trần Duy Nghĩa (sau là Khai Pháp Chơn quân) và Trương Văn Tràng (sau là Tiếp Pháp Chơn Quân). Thường trực hầu đàn có quí ông: Mạc Văn Nghĩa, Trương Thành Tựu, Nguyễn Hữu Dư, La Trường Miên, Lê Minh Thức, Bùi Tấn Tước, Nguyễn Công Nhâm, Lê Văn Khỏe, Nguyễn B́nh an, Nguyễn Thế Trọng…
       Trong một Đàn cơ vào ngày 16 tháng 1 năm Đinh Măo (Dl 17/2/1927), gồm đông đủ các vị Chức Sắc của Hội Thánh, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy: “Trung (Đầu Sư Thượng Trung Nhựt), đ̣i Giống (Yết Ma Giống chủ chùa Phước Long ở Chợ Đệm). Nơi đây lập thành Thánh Thất Lộc Giang... Giống, Thái Bạch thâu chùa làm Thánh Thất, lại cầu phong cho con làm Giáo Hữu. Thầy nhậm lời. Giống, gắng công hành đạo nghe.
`Trung, khá cho Nghĩa hay rằng: Thầy giao cặp pḥ loan Nghĩa – Tràng cho nó hành đạo. Tắc, con tuân lịnh dạy nghe. Nghĩa, Tràng thuộc Hiệp Thiên Đài nên
Thầy phải nói lại với con.
       Thầy ban ơn cho các con, biểu Nghĩa khai Thánh Thất Lộc Giang, Trung nghe”.

       Sau đây là Thánh giáo của Đức Chí Tôn khi Khai đàn tại Phước Long Tự, Chợ Đệm, ngày 28 tháng 1 năm Đinh Măo (Dl 1 /3/1927):
       THẦY
       Các con,
       Cái t́nh cảm hóa của con người là t́nh thường ứng hiệp Trời Đất. Cho nên khi tâm tịnh thường cảm hoài, hằng t́m nơi u huyền mà nghĩ nghị trong trí khôn, ấy là kẻ có sẵn t́nh ư thiên nhiên Tạo hóa.
       C̣n có một hạng người cũng có tánh thiêng liêng ấy, nhưng lại không để trí khôn vào lối cao thượng, mà cứ quen thói hung hăng, nghĩ những việc bạo tàn, làm điều tội lỗi, ấy là những kẻ nghịch Thiên, không biết luân hồi là chi cả. Chúng nó lại tưởng rằng, kiếp người là kiếp sống chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên t́m những chước sâu kế độc cho đặng của nhiều, no ḷng sướng dạ, trối kệ luân hồi.
       Thầy hỏi: Vậy chớ cái trí khôn của con người biết thương ghét, vui buồn, mà toàn trong nhơn loại đều có, khi rốt cuộc th́ trí khôn ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất đi đặng sao các con?
       Thầy hỏi như vậy đặng cho các con mỗi đứa về suy nghĩ mà trả lời cho ḿnh. Hễ trả lời phù hạp th́ dễ biết Đạo, c̣n ngu xuẩn cũng huờn ngu xuẩn.
       Thầy dạy Nữ phái biết trọng Tam Tùng, Tứ Đức; Nam phái Tam Cang, Ngũ Thường. Hễ Nhơn đạo thành th́ là phù hạp Thiên đạo, nghe à!

       Thiên Vân
       (14/6/2020)

 

 

 

Top of Form

 

Bottom of Form

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000