ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tết này chưa chc em v được
Em g
i v đây mt tm ḷng
Ôi, ch
mt em, em mt ch
Tr
i làm xa cách my con sông

Em đi trăng gió đời sương gió
Ch
vuông tṛn phn lănh cung
Chén r
ượ
u tha hương, tri : đắng lm
Tr
ă
m hn ngh́n gin mt mùa đông

Chiu nay ngi ngm hoàng hôn xung
Nh
ch làm sao, nh l lùng...
T
ế
t này chưa chc em v được
Em g
i v đây mt tm ḷng

Vườn ai thp thoáng hoa đào n
Ch
vn môi son vn má hng?
Áo rét ai
đan mà ngóng đợi
C̣n vài hôm n
a h
ết mùa đông!

Ct nhà hàng xóm lên câu đối
Em
đọ
c tương tư gia giy hng
G
o nếp nơi đây sao trng quá
M
i ngày phiên ch li thêm đông

Thiên h đua nhau mà sm Tết
M
t ḿnh em vn c tay không
V
ườ
n nhà Tết đến hoa c̣n nở?
Ch
gi cho em mt cánh hng

Tha hương chng gp người tri k
M
t cánh hoa tươi đủ m ḷng
T
ế
t này chưa chc em v được
Em g
i v đây mt tm ḷng...

Chao ơi, Tết đến em không được
Trông th
y quê h
ương tht năo nùng
Ai b
o mc duyên vào bút mc
Sông
đờ
i mang ly s long đong

Người ta đi kiếm giàu sang c
Ḿnh ch
m
ơ hoài chuyn vin vông
Em bi
ế
t giàu sang đâu đến lượt
N
đời nng quá g sao xong?

Tết này chưa chc em v được
Em g
i v đây mt tm ḷng
T
ế
t này, ô thế mà vui chán
Nh
ư
ng mt ḿnh em ung rượu nng

Rượu cay nh ch hi con gái
Th
ươ
ng ch t khi ch ly chng
C
nhân chng biết làm sao y
R
t nhng tin đồn chuyn bướm ong

Thôi, em chng dám đa mang na
Ch
ng buc vào chân si ch hng
Nàng bèo b
t quá, em lăn lóc
Ch
p ni nhau hoài cũng ung công!

(Mt trăm con gái đời nay y
Đừ
ng nói ân t́nh vi thy chung!)
Ng
ườ
i y xuân già chê gi l
Nên càng nôn n
chuyn sang sông

Đ̣ ngang bến dc tha h đấy
Quư hoá ǵ
đâu m
t ch đồng!
Vâng, em tr
d
i, em đâu dám
Thôi,
để
người ta được kén chng

Thiếu n hoài xuân mơ cát sĩ
Ch
u làm sao được nhng đêm đông
Kh
n nn, tưởng yêu th́ khó ch
Không yêu th́ th
c d
như không!

Ch ơi, Tết đến em mua rượu
Em u
ng cho say đến năo ḷng
U
ng say cười v ba gian gác
Ném cái chung t́nh xu
ng
đáy sông

Thiên h "chi nghinh Nam Bc điu"
T́nh
đờ
i "Dip tng lăng lai phong"
T
ế
t này chưa chc em v được
Em g
i v đây mt chút ḷng

Sương mui gió may ru rĩ lm
C̣n vài hôm n
a h
ết mùa đông
Xuân
đế
n cho em thêm mt tui
Th
ế
nào em cũng phi thành công

Em không khóc na, không bun na
Đây mt bài thơ hn cui cùng
Không than ch
c h
n hn tươi li
Không khóc tha h
đôi mt trong

Ch ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé?
Đốt pháo cho thơm vi rượu hng
Xa nhà xa ch
tuy bu
n tht
C
ũ
ng c vui ngang gái được chng

Em s ung say hơn mi bn
Cho h
n v tn x Đông
T
ế
t này chưa chc em v được
Em g
i v đây mt tm ḷng

Vi lá thư này là tt c
Nh
ng li tâm s mt đêm đông
Thôn gà eo óc ngoài xa v
ng
Tr
i đất tàn canh ti mt mùng

Đêm nay em thc thi cùng nến
Ai bi
ế
t t́nh em vi núi sông
M
y sông my núi mà xa được
Ḷng ch
em ta v
n mt ḷng

Tết này chưa chc em v được
Em g
i v đây mt tm ḷng
C
u mong cho ch vui như Tết
Tóc ch
bn xanh, má ch hng

Trong mùa nng mi su không đến
Gi
a hi hoa tươi m li ḷng
Ch
c ch đời nào quên nhc nh:
- Xa nhà, r
ượu ung có say không?

                NGUYN  BÍNH

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634