ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỜ YÊU CẦU chánh quyền VN xoá bỏ BẢN ÁN CAO ĐÀI năm 1978

 

LTS: Chúng tôi nhận được văn bản này, được kư tên bởi 55 đồng đạo bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh, gởi đến chánh quyền Viêt Nam để yêu cầu ra văn bản xóa bỏ BẢN ÁN CAO ĐÀI của Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh  năm 1978.  Văn bản đă chỉ rơ những sai phạm của nhà cầm quyền tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ về cả hai mặt tŕnh tự tố tụng và nội dung  khi dàn dựng Bàn Án Cao Đài này. Đây là một cố gắng đáng trân trọng. Xin chuyển đến đồng đạo tường lăm.

Quí vị có thể liên lạc với những người đă kư tên qua SĐT sau:

TRẦN NGỌC SƯƠNG SĐT 01248 563 486,

NGUYỄN QUỐC SON SĐT 01666 218 314

VƠ VĂN QUANG SĐT 01634 181 465

TRẦN QUỐC TIẾN  SĐT 0913 908 399

ĐỖ THANH PHIÊN SĐT 01635 534 882

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634