ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN TẾ ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM

VĂN TẾ
(Điệu Văn Lưu Thuỷ)

Tiểu sử
Cao Thượng Phẩm

          Than ôi ! Miền Đông Á từ đời Bàn Cổ, xưa đă bao phen Đạo Thánh dẫn nhơn sanh.

          Đất Việt Nam khai những thuở Hồng Bàng, nay mới gặp lúc thuyền linh đưa bến khổ.

          Cho hay rằng : Sanh là kư,tử lại là qui, nhưng phải biết mạng tuy yểu, mà danh ấy thọ.

          Nhớ Cao Thượng Phẩm xưa, tư chất ôn lương, tánh t́nh hoà huởn, nhà phiệt duyệt lưu truyền nơi thế thượng. Tỉnh Tây Ninh lớn nhỏ thảy đều thương.

          Trí thông minh c̣n roi dấu thơ hương, miền Bến Nghé trẻ già nào chẳng rơ.
          Trải mấy mươi năm cùng thế sự, chí nam nhi đủ sức vẫy vùng
Quanh theo lối trong gia, phần em trẻ nhiều lời khuyên nhủ
Cùng lân lư hay thương người thất thủ, hằng ra tay tế độ bạc tiền
Với mẹ cha thường để tấc ḷng thành, gắng hết sức đền ơn nhủ bộ.
Đạo Thánh mở phú một tay truyền bá,lănh mạng Trời bố hoá khắp hoàn cầu.

          Giọt sương gieo v́ trăm họ khát khao, vưng Thánh chỉ ruới ban ân vơ lộ, hiến thân cho Đạo son sắc một ḷng, nương bút thủ cơ tuyết sương mấy độ, đă nhiều cơn tân khổ chẳng quản đến t́nh nhà, d́u sanh linh từ thành thị chí thôn quê, dư mấy lúc gian truân, lần lừa theo mạch Đạo, dẫn bầu bạn vạch đường về cội cũ.

          Toàn trong sáu tỉnh để tiếng ngợi khen, khắp cả muôn dân riêng Phổ Độ. Trước từng trải Biên Hoà, Sài G̣n, Gia Định, mới lần qua cửa Tiểu, đă mấy buổi nắng mưa cam chịu. Đấng Tạo Đoan soi tỏ rơ tấm kiên trinh, rồi lại từ Mỹ Tho, Sa Đéc, Long Hồ, mà thẳng tới Bạc Liêu, biết bao phen sương tuyết dăi dầu, ơn Thượng Phẩm đáng ghi vào nơi phế phủ.

          Phần du tiên gẫm cũng tại Thiên cơ, người khuất bóng thiếu tay rường trụ.

          Nhớ những khi :
          Vun trồng cội Đạo, lấy chí trượng phu, tẩy sạch lâm truyền, dựng Toà Thánh tổ, lo xây nền lập Điện, đem hết ḷng tu bổ, trót mấy thu tùng trải mảnh h́nh hài, lo trẩy gốc ven đường, dâng trọn tấm nhiệt thành, bao nhiêu tuổi đủ đền ơn thuỷ thổ.

          Hỡi ôi !

          Chuông reo cảnh hạc, bóng khuất non Tây, khách giục rừng Ṭng, người về quê cũ, thương v́ đoàn thê tử, mẹ nam con bắc, vợ dựa cửa trông chồng, xem cáng chạnh nỗi, đầu ḷng thương ôm chịu chớ biết sao !

          Ngảnh lại, bóng tang du cha khuất, mẹ c̣n già ngồi lên khóc trẻ, nghĩ cũng lạ thường, thất chữ hiếu phải cam là vậy đó. Nhưng …nhưng cũng nghĩ rằng t́nh chồng vợ cũng đủ dạ yêu thương, nghĩa mẹ con cũng đă dày công báo bổ..

          Bởi vậy cho nên :
          V́ công lao khổ, ơn huệ thưởng ban, hứng cảnh tiêu diêu, sắc son đă rơ. Miền Cực Lạc xin hương hồn Cao Thượng Phẩm chứng ḷng đơn cho các bạn tại tiền, trước Linh toà cả chức sắc Hiệp Thiên, dâng Tam Bửu ngơ đền ơn tri ngộ.

Ngày 8-3-1929
Chức sắc Hiệp Thiên Đài

 

* * *

 

ĐIẾU
CAO THƯỢNG PHẨM

          Quư ông, Quư bà, chư Đạo hữu lưỡng phái,
         

          Ngày mùng một tháng này, v́ phận sự tôi phải đi Nha Mân, qua mùng 2 tôi đi Vũng Liêm cùng Hiền Hữu Ngọc Trang Thanh.

          Lúc thượng lộ ḷng tôi buồn bực không kể xiết, tôi thầm hỏi, ḿnh đi lo việc Đạo cớ sao không được vui như mấy lần khác.

          Sáu giờ rưỡi chiều tới Thánh Thất Vũng Liêm có Hiền Hữu Thái Thơ Thanh, Thượng Giảng Thanh, Thượng Lân Thanh, hành lễ vừa rồi chạy ra liền nói: THƯỢNG PHẨM DÉCÉDÉ (chết)

          Nghe qua dường như sấm nổ, người dầu gan sắt dạ đồng, nghe tin cũng bắt động ḷng thương xót, huống chi tôi cùng Đức Cao Thượng Phẩm trong mấy năm dư cùng nhau keo sơn gắn chặt, thọ Thánh chỉ của Đức Chí Tôn phổ thông Đại Đạo Tam Kỳ.

          Nay người ly trần, cỡi hạc về quê, kẻ nhơn thế c̣n lo độ chúng, khiến cho tôi nghĩ nhiều bậc công hầu vương bá tài bực biết bao mà Trời không ngó cũng chác sầu tây. Nầy một đấng hiền lương Đạo Đức, chừng Trời kêu đến phải mau hồi cựu vị. Ấy chỉ rơ quyền Chí Tôn rất lớn, vô cực vô đại mà thương hại cho những người vô đạo đức, không suy xét lời Thánh “Vạn ban đô thị mạng, bán điểm bất vô nhân”.

          Ấy chỉ rơ Thiên cơ.

          Thời kỳ này Thầy lập Đạo vô vi hồi chưa khai Đạo nhơn sanh c̣n phàm tục, nên mượn xác phàm của tín đồ đặng độ rỗi chúng sanh, nay Đạo thành có người lập đặng chí thánh, Thượng Phẩm là Đạo phải trở lại Thiêng Liêng chi vị, nơi trần thế đây mà làm cho người tâm thành trí vẹn, may chút nữa phải mỏi ḷng đạo đức .

          Than ôi ! một năm qua rồi, nh́n Thánh Địa như cảnh sầu bi, xem nền Đạo giống nhà vô chủ.

          Ḱa cây sầu lá ủ, nọ cỏ úa sương gieo.

          Thiên ư muốn một điều là phải ăn năn sám hối, ai có lỗi mau mau tự cải, lập từ bi nhịn nhục nhau th́ Đạo mới hoà.

          Thầy chỉ rơ Thiên cơ đă định, đều cũng kết cuộc tương thân, tương ái.

          Tuy Thượng Phẩm về cùng Thầy là nơi phước hạnh không chi sánh kịp, Non chiều phụng gáy, động Thánh qui chầu, là nơi u nhàn cực lạc, song nh́n c̣n tại thế .

          Một Từ Huyên bóng xế trăng lờ, lại gặp cuộc mẹ già ngồi khóc trẻ, nhớ con trẻ biết bao t́nh thắm thiết vợ hiền lương rẻ bạn giữa đường, cuộc gia thế trăm bề quạnh quẽ.

          Không xiết nỗi thương.

          Ôi ! chiếc nhạn kêu thu cũng là một cảnh sầu bi nơi trầm luân khổ hải này, một con thơ c̣n bơ vơ nơi đất khách, sau dầu bước đặng thang mây, vinh qui bái tổ, ôm cái tháp này khóc than, chớ cha hiền đà cỡi hạc qui tiên.

          Mẹ goá con côi, trăm bề eo hẹp…ấy giương nâu sồng chập chồng trên một nền nhà đạo đức.

          Đạo lập thành, người chí thánh đâu nỡ ngó lơ .

          Hỡi ơi !!! thương thay !!!

Thượng Đầu Sư
Thượng Trung Nhựt

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634