ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ TƯ LIỆU CỦA KHỐI NHƠN SANH


A - Bản Đề Nghị Chi phái HĐCQ trả lại Nội ô Ṭa Thánh Tây Ninh (ngày 28-01-2009)
         Gởi Ông Hội Trưởng Nguyễn Thành Tám.

B - Đơn Khởi Kiện Chi phái HĐCQ chiếm đoạt danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ (ngày 17/2/2009)
         Gởi Ṭa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

C - Biên Nhận của Ṭa án Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ngày 15/4/2009 và ngày 3/3/2010.

D - Thư Đ̣i Các Cơ Sở Đạo ngày 28/3/2009
         Gởi Ông Hội Trưởng Nguyễn Thành Tám.

E - Đơn Khởi Kiện - Đợt hai , ngày 14/4/2009
         Gởi Ṭa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

F - Tờ Nhắc Việc & Bổ Túc Hồ Sơ "Vụ kiện danh hiệu & cơ ngơi ĐĐTKPĐ bị Chi phái HĐCQ chiếm đoạt.  
         Gởi Ṭa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh  (ngày 22/2/2010)

G - UBND tỉnh Tây Ninh trả lời v/v khởi kiện về danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ  (ngày 31-3-2011)

H - Tờ cung cấp tư liệu và báo việc
         Gởi Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và TBT Nguyễn Phú Trọng  (ngày 12/8/2011) 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634