ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỪ LỄ AN VỊ XÁ LỢI ĐỨC THÍCH CA

nghĩ về

LỄ AN VỊ PHẬT CỐT THẤT NƯƠNG - VƯƠNG THỊ LỄ

Minh Thuy Đoan

 

          Cho đến hôm nay,sau một tuần lễ An Vị Phật Cốt Thất Nương Nữ Phật, thế danh Vương Thị Lễ, vẫn c̣n nhiều bạn trẻ trên facebook phát biểu phủ nhận công lao của Bà trong Tam Kỳ Phổ Độ với lư do kiếp này bà mang xác phàm để trả nợ kiếp trước, lúc chết bà không có phẩm tước ǵ trong Đạo Cao Đài. Đây là môt ư nghĩ nông cạn bất kính với người đă có đại công trong Đại Đạo.

          Có lẽ luồng tư tưởng này ảnh hưởng bắt nguồn từ bài viết đăng trên trang THÔNG TIN HỘI THÁNH, một trang chính thức của Hội Thánh Cao Đài (mới lập 1997), với chủ trương không công nhận và không rước Phật cốt của Thất Nương.

          Đă có nhiều bài viết giải thích của các bậc cao niên nhưng các bạn trẻ vẫn chưa thức tỉnh. Tôi rất thương cho các bạn có tâm v́ Đạo; nhưng tiếc là do thiếu suy cạn xét, lại đặt sự hiểu biết của ḿnh dựa trên sự giải thích của nhóm người không thật tâm v́ Đạo.

          Sau đây tôi mời các bạn đọc lại bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp trong Lễ An Vị Xá Lợi Đức Thích Ca Mâu Ni để mở rộng tầm hiểu biết và tôn kính với Thất Nương nữ Phật và những chơn linh đắc Đạo Qui Thiên trước ngày khai minh Đại Đạo:

ĐỨC HỘ PHÁP Thuyết Đạo
trong cuộc Lễ Đăng Điện
"XÁ LỢI PHẬT"

(tại Đền Thánh đêm 18-5 năm Quí Tỵ- Thuyết Đạo ĐHP Q6-P1)

          Hôm nay chúng ta thiết Tiểu Đàn an vị Xá Lợi Phật của Đức Phật Thích Ca. Bần Đạo đă để Xá Lợi Phật tại Nghinh Phong Đài ba ngày ba đêm cho con cái Đức Chí Tôn chiêm ngưỡng Đức Phật Thích Ca. Hôm nay đă đủ ba ngày Bần Đạo hành lễ an vị cho Ngài. Chúng ta hân hạnh được Đức Chí Tôn ban cho đặc ân nơi Ṭa Thánh, tức nhiên Đức Chí Tôn đem Đức Thích Ca về ở cùng chúng ta. Cái hạnh phúc ấy giá trị thế nào Bần Đạo không cần phải minh tả.

          Ngộ nghĩnh là những điều Đức Chí Tôn làm bao giờ cũng dành để cho chúng ta một sự ngạc nhiên, và Xá Lợi Đức Phật Thích Ca là ǵ? Bần Đạo giải nghĩa cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn hiểu: Khi Đức Phật Thích Ca qui vị, th́ Ngài để di chúc cho cả Môn đệ của Ngài hỏa táng tức nhiên thiêu cái thi hài đó, thi hài của Ngài đă đốt nhưng chẳng hề khi nào tiêu hết, vẫn c̣n lại mấy miếng xương của Ngài dư thừa lại không cháy gọi là Xá Lợi.

          Buổi sau này nước Anh, tức nhiên Anh Quốc hiệp lại với nước Ấn Độ mới đào lên gặp một cái hộp bọc pha ly, trên nóc có đề chữ rằng "Di hài Xá Lợi Đức Phật Thích Ca" lúc đó nước Anh mới lấy cả hộp Xá Lợi ấy.

          Sau này nước Ấn Độ được độc lập mới đ̣i nước Anh phải trả Xá Lợi Phật cho Ấn Độ. Nhưng Ấn Độ buổi đó cuộc cách mạng tranh chủ quyền độc lập vẫn c̣n ở trong Liên Hiệp Anh. Măi đến sau này nước Ấn Độ mới hoàn toàn độc lập, nhưng trong nước tín ngưỡng về Phật Giáo tức nhiên Đức Phật Thích Ca đă giảm suy nhiều. Trong số 3.500 triệu dân, mà Tín đồ chỉ có 10 triệu thôi, thành thử v́ cái lẽ loạn lạc của nước, chính phủ nghĩ rằng: Để trong nước e Xá Lợi có thể bị mất, nên dành để có một mớ, chia cho Tích Lan một mớ, Đức Narada Théra đem hiến cho Ṭa Thánh Ngọc Xá Lợi là người Tích Lan đó vậy.

          Trước kia Tích Lan dâng Xá Lợi Phật ấy cho Nhật có đi ngang qua Đông Dương (Sài G̣n), cuộc tiếp rước ấy rất nên long trọng. Tín ngưỡng về Phật Giáo của sắc dân Việt Nam rất nồng nàn thế nào th́ các vị Đại Đức đă ngó thấy trước mắt.

          May thay: Ông Bửu Chơn là người Việt Nam, nhưng Ngài là Môn Đệ của Đức Narada Théra, Phó Giáo Tông Phật Giáo Tích Lan. Ngài Bửu Chơn muốn xin Ngọc Xá Lợi ấy để trong nước Việt Nam, nên Đại Đức Narada Théra đem cho nước Việt Nam ba hột Ngọc Xá Lợi Phật, một cho Đại Thừa, một cho Tiểu Thừa, lại c̣n một hột để cho Tiểu Thừa Phật Giáo tại Kiêm Biên, tức nhiên là Miên Quốc.
         

          Trong cái t́nh trạng của các Môn Đệ của Đức Phật Thích Ca nơi nước Việt Nam Phái Tiểu Thừa có hạnh phúc thống nhứt lụng lại. C̣n Đại Thừa th́ c̣n phân vân. Thành thử hột ngọc giao cho Tiểu Thừa đă thọ lănh, c̣n Đại Thừa họ đương rắc rối không có định đoạt, họ tính để Ngọc Xá Lợi ấy lại đó, rồi họ chung họp với nhau cất một cái Tháp đặc biệt để Thờ. Thành thử Ngọc Xá Lợi dành để cho Đại Thừa giờ phút này Đức Narada Théra giao cho Đức Hoàng Thái Hậu Từ Cung, do ư Ngài muốn cho nơi nào tùy ư để quyền cho Đức Hoàng Thái Hậu Từ Cung định liệu.

          Ba cây Bồ Đề cho Tiểu Thừa một cây, cho Tiểu Thừa Phật Giáo Miên Quốc một cây, c̣n một cây của Đại Thừa đem về Ṭa Thánh. Hột Ngọc Xá Lợi đem về Ṭa Thánh hôm nay là đặc biệt của Đại Đức Narada Théra, Phó Giáo Tông của Đạo Giáo Tích Lan, lấy của tư của Ngài hiến cho Ṭa Thánh. Chúng ta thấy cả hành tàng cả sự khó khăn đem Ngọc Xá Lợi về Ṭa Thánh đều do nơi công nghiệp vĩ đại của Ngài Bảo Sanh Quân Hiệp Thiên Đài, tức nhiên Phó Thủ Tướng Việt Nam đương giờ này là Ông Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch, ông đă chịu nhọc nhằn cả thảy con cái Đức Chí Tôn đều ngó thấy. Ngài hạ ḿnh xin cho đặng Ngọc Xá Lợi ấy thế nào? Nên hôm Ngài trở về Sài G̣n, Bần Đạo nhân danh toàn thể con cái Đức Chí Tôn và Hội Thánh nam nữ lưỡng phái để lời cám ơn ông Bảo Sanh Quân rồi, và Bần Đạo sẽ cho các cơ quan Chánh Trị Đạo làm một tờ chúc thơ cảm tạ công nghiệp của Ngài.

          Đức Phật Tổ tức nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Boudda Çakyâmouni) cả thảy con cái Đức Chí Tôn đă nghe Đức Narada Théra thuyết Đạo rồi. Ngài nói Đức Phật Thích Ca là người cũng như ta, có xác thân như ta, sống chết như ta, chớ không phải là người ở trong thần thoại. Nhưng cái cao siêu về tâm hồn của Ngài, về tiền căn Thiêng Liêng của Ngài đă lên tới Phật vị. Ngài tái kiếp làm người với mănh thân phàm của Ngài cũng như ai kia vậy.

          Cái quí trọng của Đức Phật Thích Ca họ đă nh́n nhận cái cao siêu về linh hồn của Ngài trước khi chưa đầu kiếp. Các Tôn Giáo bao giờ cũng vậy, họ muốn tôn tặng Giáo Chủ của họ lên một địa vị phi phàm, tức nhiên họ đặt ra nhiều lẽ dường như ảnh hưởng của thần thoại. Tinh thần con người bao giờ cũng vậy, sợ chết, muốn sống, mà cái sống ấy muốn thế nào cho trường cửu với họ mới được.

          Hại thay! Cảnh Hằng Sống không phải ở thế gian này với thi phàm xác tục của ta, mà cảnh Hằng Sống ấy nó ở nơi cơi Thiêng Liêng Vô H́nh kia. Cảnh ở thế gian này là cảnh đau khổ, họ muốn cho các vị Giáo Chủ của họ phi phàm họ bày ra nhiều cái thuyết thần thoại, giờ phút nầy làm cho khoa học phải trợn trạo đánh đổ về cái lư lẽ ấy, đánh đổ rất khoa học không thế ǵ chối cải được.

          Nào là họ nói Đức Chúa Jésus do một người đồng trinh tự nhiên đẻ ra, chính ḿnh trong Đạo sử của Đức Chúa Jésus, cha của Ngài là Ông Thánh Joseph, mẹ của Ngài là Bà Marie, họ lại nói Đức Phật Thích Ca khi xuất thế ở trong nách của Bà Maya mà ra, Đức Lăo Tử cũng thế, họ làm cho giờ phút nầy cả tín đồ các Tôn Giáo khó giải quyết, họ đem cái lư do thần thoại nêu ra làm một sự chơn thật.

          Hại thay! Nếu mọi sự chơn thật nó có thể làm cho cả đức tin con người phải điên đảo. Chúng ta ngó thấy cơ thể tạo đoan có âm dương tương hóa mới sản xuất h́nh ảnh tức nhiên cả kiếp sanh và sanh mạng cả toàn thể vạn linh nơi mặt địa cầu nầy. Đừng có nói chi nhiều, nội điên lực, nếu không âm điện và dương điện th́ chúng ta không có ngọn đèn sáng như thế nầy được.

          Lại nói đến hơi thở của ta không có âm khí (Hydrogène) dương khí (Oxygène). Nếu chúng ta không có hơi thở đó chưa chắc ǵ chúng ta sống đặng, đừng nói chi nhiều cả cơ thể tạo đoan không có hàn nhiệt ôn lương, th́ vạn linh nơi mặt địa cầu này chưa chắc họ sống c̣n và tồn tại được.

          Huống chi cái luật Tạo đoan phải có cha mẹ, có âm dương của cha mẹ mới sản xuất cái nhơn h́nh của chúng ta. Thành thử Đức Phật Thích Ca cũng sanh như ai kia vậy. Nhưng Tiền căn của Ngài cao siêu hàng phẩm của Ngài tới Phật vị, cho nên sự sáng suốt khôn ngoan của Ngài phi phàm hơn hết nên cả nước Tích Lan (Ceylan) đều gọi Ngài là Mâu Ni tức nhiên một vị Hiền Triết vô đối của họ. Họ tôn tặng chức tước, tôn tặng Đức Thích Ca xứng đáng quá chừng, cũng như Đức Chúa Jésus Christ nhờ thiên căn sáng suốt thành thử người ta gọi Ngài là "Le Saint des Saint" (một vị Thánh trên các Thánh) Đức Lăo Tử, Đức Khổng Phu Tử cũng thế, các vị ấy đều do nơi tiền kiếp phi phàm mà thôi, chớ các vị ấy xác tục cũng như ta, người cũng như ta, sống chết cũng như ta, đầu óc trí năo cũng như ta, sống trong cảnh khổ năo cũng như ta.

Bần Đạo ước mong các con cái Đức Chí Tôn hiểu đặng các điều chơn thật ấy, đặng tu, cố gắng làm sao cho phi phàm, làm sao ḍm tánh đức của Đức Chí Tôn thế nào? học đ̣i cho đặng huệ quang của Ngài ban cho th́ trí năo ta mới thông suốt như Ngài đặng.

Trước kia Đức Phật Thích Ca đă thành Phật đặng, th́ chúng ta cũng thành Phật đặng, chính Ngài làm bằng chứng lẽ ấy. Bần Đạo mong mỏi cả con cái Đức Chí Tôn cố gắng học đ̣i như Ngài đặng thành Phật như Ngài vậy.”

Phụ ghi: : Ngày âl. 18-05-Quư Tỵ nhằm ngày (dl. 28-06-1953).

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634