ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU LÀ LO CỨU KHỔ CHO NHƠN SANH

HAY CHỜ NHƠN SANH LO CHO?

Dương Xuân Minh

       Ngày nay Chí Tôn lập Đạo Cao đài để cứu khổ cho chúng sanh.

       Một tôn-giáo đươc lập ra để làm gánh nặng cho nhơn sanh phải đóng góp lo lắng và nuôi nấng th́ làm khổ cho  nhơn sanh chứ không phải cứu khổ cho chúng sanh.

       Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh là một tôn giáo được Đức Chí Tôn lập để mở cơ cứu khổ; tức cứu sanh, cứu bịnh, cứu lăo, và cứu tử cho nhơn loại. Muốn làm được việc đó phải có lương thực và tài chánh và nhứt là ḷng yêu thương nhân hậu vô tận. Nếu huy động trong chư tín đồ th́ người tu hành có được công ǵ? V́ thế cho nên Hội Thánh mới lập các sở lương điền công nghệ để lo việc ấy.

       Đó là lư do Hội Thánh đă mua 2355 mẫu dất để dùng vào việc sản xuất, tự cung cấp lương thực. Nhà nước lúc đó đă công nhận quyền sở hữu cho Hội Thánh (trước 1975). Đây chỉ là một phần nhỏ đất đai Hội Thánh tạo nên tại Tây Ninh. Ngoài ra c̣n nhiều cơ sở sản xuất lương điền công nghệ địa phương khác tỉnh nào cũng có.

       Ngày nay, đất của Đạo đă tạo từ trước nói chung, đă bị nhà nước thống nhứt quản lư. Chức sắc, tín đồ, không có ǵ để ăn sống và tu hành. Buộc phải nhờ nhơn sanh chu cấp. Gây nên nạn bóc lột kiểu mới. Đây là một cái tôn giáo lập nên để làm gánh nặng cho nhơn sanh.

       Sau khi được cấp, Hội Thánh đă hội nhóm Lưỡng-Đài để mướn kinh kư đo đạc đóng cọc ranh giới. Kinh lư ngày xưa, chức năng cũng như địa chính ngày nay vậy.

       Mời xem vi bằng số 06/VB ngày 07/03/Tân Hợi. dl 2-4-1971 bàn về việc mướn kinh lư đo đạc:

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000