ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI THÔNG BÁO TIN BUỒN

& CHƯƠNG TR̀NH LỄ TANG  CỐ TRUYỀN TRẠNG TRẦN ANH DŨNG

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu thập ngũ niên

Toà Thánh Tây Ninh

o o o O o o o 

CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Cố Truyền trạng TRẦN ANH DŨNG 78 tuổi, Quản Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài đă qui vị lúc 5 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 6 năm Canh Tư (dl 24-07-2020) tại Trí Giác Cung.

Lư do: bệnh già

Hành lễ tang tại Trí Giác Cung, cúng tế và cầu siêu theo chương tŕnh đính kèm: 13 giờ ngày mùng 5 tháng 6 năm Canh Tư (dl 25-07-2020).

Trân trọng kính báo!

Toà Thánh Tây Ninh, ngày mùng 4 tháng 6 năm Canh Tư

(dl 24-07-2020)

Chức sắc Hiệp Thiên Đài

 

 
     

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000