ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đức Quyền Giáo Tông
Thượng Trung Nhựt Chúc Xuân

T̉A THÁNH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

-----

(Đệ Ngũ Niên)

Số: 3

 ___________________________

Ṭa Thánh, 20 tháng chạp Canh Ngọ (7 Février 1931).

Kính cùng:

- Chư vị Chủ Thánh Thất,
- Chư vị Đầu Họ Đạo,
- Đầu Quận Đạo,
- Chư Chức Sắc Thiên Phong lưỡng phái,
- Chư Đạo Hữu Nam Nữ,
- Chư Hiền Hữu, Đạo Tỷ, Đạo Muội,

Vừng nhựt nguyệt vần xây,

Bóng thiều quang nhặt thúc.

Ngảnh lại hứng xuân Canh Ngọ chưa đặng bao lâu, nay đă sắp sang Tân Mùi, nền Đại Đạo bước qua năm thứ sáu.

Công tŕnh Chư Đạo Hữu biết bao:

Lắm phen vày ṿ thân thể, hằng buổi ṃn mỏi tinh thần, đặng khuyến nhủ nhau làm lành lánh dữ, cải ác tùng lương, giữ dạ sắt đinh thờ Trời, kỉnh Phật.

Tôi thay mặt Hội Thánh cảm tạ công tŕnh của Chư Đạo Hữu và hết ḷng cầu nguyện Đấng Chí Tôn ban ơn lành cho Chư Đạo Hữu lưỡng phái.

Rồi kế đây, đông măn, xuân sang, chầu lễ Ngươn Đán, Hội Thánh chúc mừng Tân xuân cho cả thảy chư Đạo Hữu lưỡng phái.

Chúng ta vui mừng v́ có Đức Lư Giáo Tông cầm quyền. Chúng ta cầu nguyện xin Ngài đem sức Thiêng liêng giúp anh em chị em chúng ta siêng năng sốt sắng đặng mau lập thành Chơn Đạo.

Tôi chúc mừng cho anh em, chị em, tinh thần minh mẫn, hết ḷng ḥa nhă, thảo thuận, đặng trông vào cảnh thiên nhiên, biết rơ cơ mầu và lo vun trồng cây đức, độ rỗi nhơn sanh lo làm lành, tránh được hung ác, lánh xa cuộc loạn ly làm cho đổ máu nhơn sanh, khiến cho Thiên sầu Địa thảm.

Làm sao cho cm ḷng Tri,

Sa cơn ly lon ra đời an vui.
S
a thế nguy ra an mi vn,
L
y t bi, vun quén cây nhân.
Đừng ham gây oán chác hn,
Ph
i hơn đạo đức ch hơn tài t́nh.
Chi chi c
ũng có khuôn linh ...

Nay kỉnh đốn,
Thượng Đầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

Tài liệu trích từ TIỂU SỬ ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT.
Do Ban Đạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quí Sửu (1973).

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634