ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu năm 2015, Tưởng niệm Tri ân

 Anh hùng Tử sĩ Việt Nam Cộng Ḥa

 

 


Huỳnh Công Thuận - Ngày 01/01/2015 khánh thành khu mộ cải táng tử sĩ VNCH với bia Tưởng niệm Anh hùng Tử sĩ Charlie vừa hoàn thành tại Chơn Thành, B́nh Phước vào cuối năm 2014. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 15/10/2014 do anh Phạm Trung Hiếu khởi xướng gây qũy vận động và tuyển T́nh nguyện viên đi t́m hài cốt tử sĩ tại Dakto - Tân Cảnh, Kontum.

 

Ngày 7/11/2014 khởi đầu đợt 1 kết qủa t́m được một ngôi mộ tập thể 20 hài cốt của Sư Đoàn 23 Bộ Binh trong số đó có Trung úy Nguyển Chánh, một hài cốt của anh Vơ Văn Đô TĐ34 BĐQ. 

 

Ngày 22/11/2014 tiếp tục đợt 2 t́m được 4 ngôi mộ của toán biệt kích tại xă Kroom gần huyện Sa Thầy Kontum, cùng 6 bộ hài cốt trong đó có một hài cốt có thẻ bài tên là Phan Văn Hiệp t́m thấy tại BCH của Tướng Lê Văn Hưng ở An Lộc.

 

Blogger Huỳnh Công Thuận, đại diện Cựu Quân Nhân tuyên đọc văn tế Tri ân Anh hùng Tử sĩ QLVNCH trong buổi lễ khánh thành. Những cựu quân nhân QLVNCH cùng với anh em thương phế binh và một số hậu duệ từ nhiều nơi đă hội tụ về đây kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các Anh hùng Tử sĩ đã “vị quốc vong thân”.

 

http://1.bp.blogspot.com/-8Ra3QBr8bLU/VKlbFy5d58I/AAAAAAAAxMg/XGUY8AxJjE0/s1600/hct.jpg

 

Huỳnh Công Thuận

Facebook

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634