ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI TRẦN T̀NH CỦA CỐ ĐẦU SƯ HƯƠNG NH̀N SAU KHI THOÁT XÁC

 

Dưới đây là lời của Cố Đầu Sư Hương Nh́n được truyền đạt bởi Hiền tỷ Phạm thị Hóa. Nghe hết đoạn video này sao ḷng cảm thấy man mát một nổi buồn. Than ôi! Công quả trôi ḍng nước, hồng thệ ngày xưa chẳng giữ tṛn. Ai làm nên nỗi để chẳng mất một con nghiệt cả bầy!!!

Hồng thệ ngày xưa chẳng giữ tṛn,

Tương lai đành chịu phận thon don.

Bội nguyền thất thệ chia rời ră,

Hữu thỉ vô chung đức phải ṃn.

Phản Đạo ngh́n năm c̣n tủi hỗ,

Quên Thầy muôn kiếp sử bia c̣n.

Than ôi! Công quả trôi ḍng nước,

Hồng thệ ngày xưa chẳng giữ tṛn

                                       Bát Nương

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634