ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẢ LỜI THƯ TÍN

(tuần lễ từ 30/12/2013 đến 05/01/2014)

Chúng tôi vừa nhận được bài thơ "THƯƠNG AI" của Hồ Nguyễn. Không biết tác giả Hồ Nguyễn đề cập đến điều ǵ, ở đâu trong bài thơ, nhưng theo cảm tính chủ quan của chúng tôi, bài thơ phản ảnh được bản chất của những bài đăng trên hai trang mạng mang danh Cao Đài TTTN là hoithanhphucquyen.org và caodai.net.vn trong tuần này. Xin phép huynh Hồ Nguyễn cho chúng tôi được đăng bài "THƯƠNG AI" thay cho mục trả lời thư tín trong tuần này. Mời quư huynh tỷ thưởng thức bài thơ hay và nhiều ư nghĩa này.

 

TM BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN VỀ NGUỒN

NHẤT NGUYÊN

 

             THƯƠNG AI

      Đạo đức ngày nay nghĩ phát rầu,

      Ân t́nh một Đạo lại câu mâu.

      Lời nhơ dám thốt cho tâm tối,

      Giọng thối phun gieo khiến nhức đầu.

      Tiếng nói hung hăng thiên tánh cạn,

      Văn từ bẩn thĩu ác thêm sâu.

      Thương cho bạn đạo chưa thông lư,

      Hiểm độc đem gieo bẩn Đạo mầu.

 

                                                     HỒ NGUYỄN

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000