ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẢ LỜI THƯ TÍN

(tuần lễ từ 15/12/2013 đến 21/12/2013)

  - Hiền Tài Lâm Hoàng Minh, Texas:  Cảm ơn Huynh v́ những tâm t́nh và góp ư cho Diễn Đàn Về Nguồn. Mong sớm nhận những bài viết mới của Huynh. Kính.

- Cháu Phương Vy: Cảm ơn cháu đă cho biết tại một diễn đàn bạn có đăng lời góp ư cho diễn đàn Về Nguồn. Đó là quyền suy nghĩ của người viết; nhưng nếu tác giả bài này đừng dùng văn phong hằn hộc trong sự bất lực vô vọng th́ có lẽ tốt hơn cho phẩm hạnh của một người có Đạo!

            Cháu c̣n cho biết là các bạn cháu có cảm tưởng các diễn đàn của Đạo có vẻ khô khan, không hấp dẫn tuổi trẻ nhiều.

            BBT sẽ cố gắng làm tươi mát diễn đàn của chúng ta để đáp ứng được thị hiếu của giới trí thức trẻ có Đạo.

- Nhắn tin chung:

            - V́ lượng chứa của họp thư điện tử cũ  (diendanvenguon@huongdaoflorida.com) rất nhỏ nên không đủ sức chứa số lượng bài vở, âm thanh (audio) hoặc h́nh ảnh (video) được gởi đến từ đồng đạo và thân hữu, nên Ban Biên Tập không c̣n sử dụng địa chỉ email này nữa. Từ đây về sau, mọi thư từ, bài viết, h́nh ảnh... xin gởi về địa chỉ mới:

                        huongdaoflorida@yahoo.com

Xin xem thêm chi tiết tại mục LIÊN LẠC.

            - Từ tuần này, BBT sẽ gởi đến đồng đạo và thân hữu mỗi tuần một bài nhạc hay, có giá trị tại mục THƯ GIĂN cũng như sẽ làm phong phú thêm chuyên mục VĂN HỌC NGHỆ THUẬT theo gợi ư của các bạn trí thức trẻ có Đạo.

            - Khi chúng tôi bắt đầu lên bài viết này th́ số lượng truy cập được ghi nhận là 1791 lần (vistors). Tức là trong ṿng mười ngày kể từ ngày thông báo khai mở Diễn Đàn Về Nguồn (13/12/2013) đến nay (22/12/2013) cứ b́nh quân mỗi ngày số lượng người truy cập (vistors) là 179. Điều này nói lên được sự quan tâm thật nhiệt t́nh của đồng đạo và thân hữu đối với Diễn Đàn Về Nguồn.

            Xin đa tạ và rất mong nhận được thật nhiều sự cộng tác bài vở, tin tức... từ đồng đạo và thân hữu.

 

TM BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN VỀ NGUỒN

NHẤT NGUYÊN

 

           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000