ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẢ LỜI THƯ TÍN

(tuần lễ từ 8/12/2013 đến 14/12/2013)

 

Diễn Đàn Về Nguồn hân hạnh trả lời thư của đồng đạo và thân hữu dưới đây:

 

- Hiền Tài  Phạm văn Khảm, Q. Khâm Châu Đạo California: Kính Huynh, Ban Biên Tập vô cùng cảm kích v́ những lời chúc mừng của Huynh với Diễn Đàn Về Nguồn và HĐ Florida. Bài "TIN AI? AI TIN?" của Huynh sẽ được đăng vào tuần lễ tới. C̣n bài liên quan đến Tết Giáp Ngọ sẽ được đăng trong số Xuân. Chúc Huynh sức khoẻ và rất mong nhận được sự cộng tác thường xuyên của Huynh. Kính.

 

- Sĩ Tải Phùng văn Phan: Chúng tôi có cuộc nói chuyện với HH qua điện thoại. Hiền huynh rất mừng v́ Diễn Đàn Về Nguồn được đưa ra kịp lúc. Và HH có lời khuyên là thấy vết xe trước đỗ th́ xe sau phải tránh; không nên biến Diễn Đàn là nơi vạch áo ḿnh cho người xem lưng...Cảm ơn HH Sĩ Tải v́ những lời khuyên chân t́nh này. Hẹn gặp lại Huynh sau. Kính.

 

- Huynh Binh Hoa: Cảm ơn v́ những lời chúc mừng của Huynh. Rất mong Huynh sớm cộng tác với Diễn Đàn. Thân ái.

 

- Một Chức Sắc Thiên Phong Hiệp Thiên Đài (ẩn danh): Hiền Huynh chúc mừng Diễn Đàn và có lời khuyên là nên tập trung phổ biến Chánh Pháp của ĐĐTKPĐ, không nên biến Diễn Đàn thành nơi bút chiến bằng những lời-lẽ-không-phải-người-có-Đạo như những diễn đàn khác. Và Huynh hứa là sẽ giới thiệu Diễn Đàn tới những trí thức của Đạo. Xin cảm ơn sự quan tâm của Hiền Huynh. Kính chúc Huynh sức khỏe.

 

- Huynh/tỷ Hương Xuân: Diễn Đàn vừa nhận được bốn bài viết từ huynh/tỷ Hương Xuân của tác giả Trước Lâm: Lời Kêu Cứu, Sâu Dân Mọt Nước, Vấn Đề Quân Đội Cao ĐàiChánh Quyền CSVN Dẫm Lên Vết Xe Đỗ Của Diệm Nhu. Chúng tôi sẽ lần lượt đăng những bài này trong tuần lễ tới. Xin cảm ơn sự cộng tác của huynh/tỷ Hương Xuân và rất mong nhận thêm những bài mới. Kính.

 

- Hiền đệ Sinh Cẩm Minh, Trưởng Ban Ngoại Vụ Liên Hiệp BTS Hội Thánh Em: Chúng tôi đă nhận được tài liệu của Liên Hiệp Bàn Trị Sự do hiền đệ Sinh Cẩm Minh nhờ phổ biến. Diễn Đàn sẽ đăng tài liệu này vào tuần tới. Xin cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác thêm của hiền đệ. Thân ái.

 

- Hiền tỷ CTS Phan thị Sáu, Houston, Texas: Theo yêu cầu của hiền tỷ, Hương Đạo Florida sẽ gởi cho hiền tỷ 20 bức Thánh Tượng Thiên Nhăn và 20 mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ (tất cả theo mẫu của Hội Thánh trước1975) vào tuần tới. Kính chúc sức khoẻ .

 

 

Xin chân thành cảm ơn những sự góp ư và cộng tác của tất cả quư huynh tỷ và thân hữu.

 

                        TM. BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN VỀ NGUỒN

                                                NHẤT NGUYÊN

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000