ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỜ THỈNH NGUYỆN CỦA NHƠN SANH

kính gởi

BAN ĐIỀU HÀNH TRÍ HUỆ CUNG

          Vào ngày 26 tháng 2 năm Bính Thân (3/4/2016) và những ngày tiếp sau đó, hơn 500 đồng đạo từ miền Trung, miền Đông, miền Tây và Châu thành Thánh Địa, thay mặt cho toàn thể Tín Đồ Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, đă kư vào Tờ Thỉnh Nguyện gởi đến Ban Điều Hành Trí Huệ Cung xin được an vị linh cốt Thất Nương và thân nhân của Bà tại Báo Ân Đường - Trí Huệ Cung (chờ sau này Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định).

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634