ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÔN DẬT TIÊN

HT Phạm văn Khảm


          Buổi lễ cầu nguyện Biển Đông luôn được thái b́nh như cái tên Thái B́nh Dương mà nó được duyên may mang lấy....sắp kết thúc.... Tôi chuẩn bị ra về, nhưng có người đến xin cật vấn đôi điều về một nhân vật nước Tàu có liên quan đến đạo Cao Đài. Tôi vui vẻ nhận lời giải đáp trong giới hạn hiểu biết của ḿnh.

          Người khách đột ngột vào đề ngay:
          - Hiền Tài có biết Tôn Dật Tiên là người nước Tàu không ?
          - Thưa biết.
          - Tôn Dật Tiên có tư tưởng Duy vật, Hiền Tài có nghe người ta nói không?
          - Có nghe vài lời gán ghép như vậy.
          - Thế tại sao đạo Cao Đài thờ một người Tàu như Tôn Dật Tiên ?.... Trong buổi lễ hôm nay, với khí thế dâng cao tinh thần dân Việt chống Trung Cộng ngang ngược lấn chiếm lănh thổ, lănh hải Việt Nam....tôi quá uất ức nên nhứt quyết gặp Hiền Tài...
          - À ra là thế....Tôi cười để xoa dịu chút căng thẳng....rồi nói tiếp:

          - Anh à ! Năm 2014 tôi có dịp hướng dẫn phái đoàn Cao Đài hải ngoại tham dự Đại Hội Thượng Đỉnh Liên Tôn Gíao Thế Giới cùng những Lănh đạo các quốc gia và các chánh khách tại Seoul ( Nam Hàn ) để cùng nhau mưu t́m con đường Ḥa B́nh cho nhơn loại. Trong dịp nầy, phái đoàn chúng tôi có tặng cho Ban Tổ Chức bức ảnh Tam Thánh trong đó có h́nh của Tôn Dật Tiên, họ hân hoan tiếp nhận món quà và sau đó họ báo tin bức ảnh nầy được tŕnh bày ở một vị trí trang trọng trong Viện Bảo Tàng Seoul. Nói như thế không phải để khoe mà....thực sự tôi muốn đề cao cái ư nghĩa của bức Thánh Tượng Tam Thánh, trong đó có nhân vật Tôn Dật Tiên mà anh muốn cật vấn tôi.

          Để có cái nh́n với tính cách vô tư, ôn ḥa, chúng ta nên luôn luôn giữ tư thế đứng giữa, đứng ngay, không lệch bên nầy hay bên nọ, gạt bỏ ra ngoài mọi thành kiến đă có từ lâu, chúng ta cũng nên vượt thoát khỏi ṿng ràng buộc thuộc nước nầy hay quốc gia nọ... V́ rằng, anh là người Việt Nam, sinh ở miền Bắc th́ được gọi là người Bắc, sinh ở miền Trung là người Trung và ở miền Nam là người Nam. Dù người của miền nào cũng là người Việt, loại bỏ mọi ư nghĩ cục bộ, địa phương để khỏi mang tiếng hẹp ḥi, ích kỷ, kỳ thị.

          Hăy nh́n rộng hơn, trên phương diện tôn giáo, hễ Thánh là Thánh của mọi người, không chỉ riêng là Thánh của một xứ sở nào đó, Ngài là Thiên sứ hạ trần cứu thế...Ngài sinh ra ở nước Tàu, nước Pháp, nước Hy Lạp....th́ loài người gọi Ngài là người Tàu, người Pháp, người Hy Lạp....Nhưng sứ mạng của Ngài là thừa lịnh Thượng Đế đến phục vụ địa phương nào đó đang cần sự cứu độ....Vậy th́ trên cương vị là Thánh, chúng ta nên nh́n dưới góc độ là Tướng của Trời....Vả lại, với cao trào toàn cầu hóa của loài người hiện nay, việc nh́n nhau là Huynh Đệ, là điều tất yếu và từ đó cũng cần xóa bỏ địa phương tính hẹp ḥi để tiến tới một Cộng Đồng Nhơn Loại Đại Đồng tốt đẹp hơn.

          Vậy th́ mặc dù hiện nay, Trung Cộng đang là kẻ thù của dân tộc VN, người Việt Nam yêu nước chống lại Chủ Nghĩa Cộng Sản, chống người Tàu xăm lăng...chống sự bất công, nước lớn hiếp đáp nước nhỏ....Người tín đồ Cao Đài không hờ hững trước một chủ nghĩa trắng trợn vi phạm đến Bản Thiên Nhơn Ḥa Ước ( sẽ tŕnh bày đoạn sau ) nên đă hưởng ứng cùng Cộng Đồng Người Viẹt trong buổi lễ cầu nguyện hôm nay ...Tuy nhiên không v́ chống Tàu Cộng xăm lăng nước ta, rồi chúng ta chống luôn Tôn Dật Tiên, ghét Lăo Tử, không ưa Khổng Tử , không sùng bái Lư Thái Bạch....Thế là tâm chúng ta hăy c̣n hẹp ḥi, cục bộ, thiếu tinh thần khai phóng...

          Trở lại vấn đề, chúng ta cần nói qua vài nét về cuộc đời của Ông Tôn Dật Tiên và sau cùng Ông đă ở vị trí như thế nào trong đạo Cao Đài ?

          Năm 1986, Trung Hoa xuất bản quyển: "Tôn Trung Sơn Toàn Tập" và Đài Loan xuất bản quyển:" Quốc Phụ Toàn Tập" vinh danh Tôn Văn tức Tôn Trung Sơn hay Tôn Dật Tiên là nhà Chánh Trị và Cách Mạng lớn của Trung Hoa đồng thời cũng là nhà Tư Tưởng, Triết học với tác phẩm :" Học Thuyết Tôn Văn"
Học thuyết của Tôn Văn sáng chói nhứt là Tam Dân Chủ Nghĩa gồm có: Dân Tộc, Dân Quyền và Dân Sinh.
- Dân Tộc: Nước Trung Hoa độc lập gồm có 5 tộc: Hán, Măn, Mông, Hồi, Tạng.Trong toàn cơi Trung Hoa phải b́nh đẳng hết thảy.

- Dân Quyền: Nước Trung Hoa là nước Dân Chủ, có Quốc Hội do dân trực tiếp bầu ra, nắm quyền Lập Pháp. Người dân có quyền ra ứng cử và bầu cử, ngoài ra c̣n có quyền sáng chế, quyền phủ quyết và quyền băi miễn nữa.

- Dân Sinh : Mọi người dân đều được sống b́nh đẳng trong xă hội.
Về công cuộc làm Cách Mạng, sau 14 năm kể từ 1911 đến 1925, Tôn Văn đă đạt được 2 thắng lợi lớn: (1) Lật đổ được triều đ́nh nhà Măn Thanh, chấm dứt chế độ Quân Chủ độc tài. (2) Thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc với chế độ Dân Chủ Cộng Ḥa.

          Ngày 18 tháng 2 năm Ất Sửu (1925 ) Tôn Văn mất thọ 60 tuổi để lại lời di chúc như sau:

          Trong 40 năm làm việc không ngừng cho công cuộc Cách Mạng của đồng bào tôi, mục đích là đem lại Tự Do và Công Bằng cho nước Trung Hoa. Kinh nghệm tích lũy trong 40năm ấy giúp tôi xac tín rằng, để hoàn thành sứ mạng, điều cần thiết tuyệt đối là thức tỉnh cho kỳ được khối đại đa số dân chúng và liên kết các dân tộc trên thế giới đối đăi với chúng ta một cách b́nh đẳng để thương nghị về những nổ lực của chúng ta.

          Hiện tại cuộc Cách mạng có thành quả chưa trọn vẹn. Tôi nghĩ rằng, các bạn đồng sự cần theo những nguyên lư và chính sách mà tôi đă từng công bố: Dự án tái thiết Quốc gia, nguyên tắc tổng quát và tái thiết, những nền móng Dân Chủ và Tuyên Ngôn về bản tạm ước đầu tiên của các Đại biểu bằng một nổlực liên tục sao cho những kế hoạch có thể thực hiện được hoàn toàn mới thôi.

          Điều mà người ta mới vừa phản đối cho phép hiểu rằng: Việc triệu tập một Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân và sự xóa bỏ những hiệp ước bất công và tệ hại hiện hữu cần phải thực hiện nhanh chóng với điều kiện có thể có. Đó là lời nhắn nhủ cấp thiết nhứt của tôi.
Ngày 11 tháng 3 năm 1925.
TÔN VĂN ( kư tên )

          Với đạo Cao Đài hằng năm đến ngày 18/2 Âm Lịch, ngày qui vị của Tôn Văn, tại Văn Pḥng Hội Thánh Đường Nhơn của người Tàu ở Ṭa Thánh Tây Ninh đều có hành lễ Kỷ Niệm Tôn Văn , Thánh danh là Tôn Sơn Chơn Nhơn. Tôn Sơn Chơn Nhơn ít giáng cơ dạy đạo, có đàn cơ Ngài giáng tại Hộ Pháp Đường ngày 17/10/ Bính Tư ( 1936 ) chứa đựng nhiều điều liên quan đến thời cuộc hiện tại nên không tiện phổ biến. Tạm nói qua vài điểm như sau:
- Theo ư Bần Tăng tường th́ buổi nầy chưa phải hợp thế thời cho Đạo phổ thông ở Trung Quốc, v́ hai lẽ:
1/ Chánh Phủ Pháp với Đông Dương nầy chẳng phải thật tâm trọng Đạo, cố ư giúp dùm mà thật sự th́ chờ Đạo xuất dương nơi Trung Hoa đặng mai phục ẩn binh toan phương hảm hại............
2/ Hai nữa là v́ Thiên Thơ đă định.............
Trong Thế kỷ 21 sẽ thấy....... có lắm trường huyết chiến.......
Em nói: Trong thời gian ngắn ngủi chi đây sẽ có Huê Nhựt đại chiến......

          Tóm lại, Cao Đài là nền tân tôn giáo do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút khai đạo và giáo đạo, đồng thời Đức Chí Tôn cũng kư với nhơn loại một Ḥa Ước thứ 3 gọi là Đệ Tam Thiên Nhơn Ḥa Ước, giao cho 3 vị Thánh đứng đầu Bạch Vân Động nơi cơi Thiêng Liêng viết ra trên bảng bằng đá, công bố cho toàn nhơn loại rơ, đồng thời Đức Chí Tôn ra lịnh cho Tam Thánh làm Thiên sứ hướng dẫn nhơn loại khắp hoàn cầu đi vào con đường Đại Đạo.

          Tam Thánh với Đệ Tam Thiên Nhơn Ḥa Ước gồm có:
          - Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức là Trạng Tŕnh Nguyễn Bỉnh Khiêm là người VN đứng đầu Bạch Vân Động.
          - Nguyệt Tâm Chơn Nhơn là Văn Hào Victor Hugo của nước Pháp, làm Chưởng Đạo Hội Thánh Ngoại Gíao.
          - Tôn Trung Sơn Chơn Nhơn tức là Tôn Văn hay Tôn Dật Tiên , nhà đại Cách Mạng Trung Hoa.

          Đệ Tam Thiên Nhơn Ḥa Ước rất đơn giản, chỉ có mấy chữ như sau: Thiên Thượng - Thiên Hạ, Bác Ái - Công B́nh ( Dieu et Humanite', Amour et Justice ).

          Theo bản Ḥa ước nầy, Đức Chí Tôn cam kết với Nhơn loại, nếu người nào thực thi được 4 chữ :" Bác Ái, Công B́nh " th́ Đức Chí Tôn rước về cơi Thiêng Liêng Hằng Sống, được ban thưởng các ngôi vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, thoát khỏi luân hồi, c̣n nếu không thực hành được 4 chữ nầy th́ phải đọa luân hồi, không được đổ thừa hay khiếu nại vào đâu được nữa. Đức Chí Tôn lại ban cho một ân huệ đặc biệt là Đại Ân Xá: " Thầy cho một quyền rộng răi cho cả nhơn loại, Càn Khôn Thế Giới nếu biết ngộ một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng " ( TNHT ).

          Nói tóm lại, người tín đồ Cao Đài đă dấn thân vào con đường Đại Đạo th́ tâm được mở rộng đón nhận chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ngự trong tim ḿnh và lúc bấy giờ không c̣n phân biệt quí Ngài là người của nước nào và cũng không nhứt thiết phải phân biệt thuộc tôn giáo nào ! Người tín đồ Cao Đài với tôn chỉ Tam Gíao Qui Nguyên, Hiệp Nhứt Ngũ Chi thành con đường Đại Đạo với mong người người cùng hướng tới mục tiêu dụng Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh để xây dựng một trật tự mới cho Công Đồng Nhơn Loại hầu lập đời Thánh Đức trên quả Địa cầu thứ 68 nầy theo Thánh ư của Đức Chí Tôn.

Hiền Tài Phạm văn Khảm
Cẩn bút

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634