ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Niên

Ṭa Thánh Tây Ninh

 ***

K I Ế N   N G H Ị

            V/v: Yêu cầu Hội Thánh Chi phái Cao Đài Tây Ninh làm rơ việc pho tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành tại Hộ Pháp Đường bị đập phá.

Kính gởi: HỘI THÁNH CHI PHÁI CAO ĐÀI TÂY NINH

            Chúng tôi Chức sắc, Chức việc và Tín đồ Bảo thủ Chơn truyền của Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, thường trú tại tỉnh Tây Ninh và các tỉnh khác.

            Khi hay tin pho tượng của Đức Hộ Pháp Giáo chủ hữu h́nh của của Đạo Cao Đài bị kẻ gian manh tâm đập phá, chúng tôi rất đau ḷng dù gặp khó khăn nào chúng tôi phải về Ṭa Thánh Tây Ninh, đến Hộ Pháp Đường thăm viếng pho tượng và cầu nguyện Đức Ngài ban phép lành cho toàn thể sanh chúng.

            Ngày 25 tháng 7 năm Ất Mùi (7/9/2015), lúc 10 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại Hộ Pháp Đường. Khi nh́n lên pho tượng mặc dù đă được thờ hồ tu sửa lại nhưng chúng tôi rất ngậm ngùi thương nhớ. Nhớ lúc sanh tiền Đức Ngài đă hy sinh cuộc đời ḿnh để xây dựng, điểm tô đại nghiệp Đạo và phụng sự nhơn sanh. Nếu không phải là Giáo chủ tôn giáo Cao Đài th́ Đức Ngài đâu có bị tù đày nơi đảo Madagascar 5 năm 2 tháng và trút hơi thở cuối cùng bỏ xác nơi Chùa Tháp Campuchia sau ba năm mỏi ṃn thể xác để hoạt động chính sách H̉A B̀NH CHUNG SỐNG cho dân tộc Việt Nam thoát cảnh tương tàn, tương sát, máu đổ thịt rơi, nhà tan cửa nát, do hậu quả của Hiệp định Geneve 1954 khắc nghiệt chia đôi đất nước Việt Nam ra hai miền Nam Bắc, nồi da xáo thịt.

            Trước khi nhăm mắt ĺa trần, lập trường ái quốc thương dân tộc Việt Nam của Đức Ngài thể hiện qua Di ngôn đề ngày 14.5.1959 gởi cho Thái tử Norodom Sihanouk có đoạn viết: "Ngày nào tổ quốc thân yêu là nước Việt Nam của chúng tôi đă thống nhứt sẽ theo chính sách ḥa b́nh và trung lập là mục tiêu đời sống của Bần Đạo, tín đồ của chúng tôi sẽ di thi hài về Toà Thánh Tây Ninh".

            Nay Đức Ngài đă qui thiên nhưng h́nh ảnh của một Đấng Giáo chủ hữu h́nh của tôn giáo Cao Đài rất hiền từ, đức độ, đầy ḷng nhân ái vẫn sống măi trong tâm hồn của cả tín đồ Cao Đài qua bao thế hệ.

            Nh́n vào hiện tại, pho tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành đứng trên tầng lầu Hộ Pháp Đường Ṭa Thánh Tây Ninh quay mặt về hướng Đông trong phong cách rất nhân từ của một vị Phật đang hành pháp. Đó là nét đặc trưng ḷng bác ái từ bi của một Đấng Giáo Chủ luôn luôn sẵn sàng ban cho nhơn loại một phép lành vô giá.

            Nhưng! Tại sao pho tượng của Đức Ngài bị kẻ gian manh, vô đạo đập phá? Họ làm như vậy với mục đích ǵ?

            Theo chúng tôi nhận xét: Đó là ư đồ có tổ chức, làm mất đức tin của cả tín đồ đối với Đức Hộ Pháp và tôn giáo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh.

            Chúng tôi kết luận: Hành động đó, gây xúc phạm rất nặng ḷng tín ngưỡng của toàn đạo Cao Đài trong nước và ngoài nước, cần phải lên án.

            Thứ nữa, chúng tôi là những người tín đồ bảo thủ chơn truyền của Đạo Cao Đài rất thắc mắc:

            "Hộ Pháp Đường là nơi tôn nghiêm, kín cổng cao tường, cửa đóng then gài rất cẩn thận, lại c̣n có một số nhân viên trật tự nội ô Ṭa Thánh của Hội Thánh Chi phái luân phiên ngày đêm canh giữ. Hơn nữa, nằm trong sự quản lư của Hội Thánh Chi Phái ngày nay. Tại sao pho tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành bị kẻ gian manh đập phá mặc dù nguồn tin đă lan rộng trong nước và ngoài nước nhưng cho đến nay Hội Thánh Chi Phái Cao Đài Tây Ninh vẫn điềm nhiên không có một văn bản hay thông tri nào cho toàn đạo được rơ nguyên nhân, mà xem như không có việc ǵ xăy ra".

            Chúng tôi Chức sắc, Chức việc và Tín đồ bảo thủ chơn truyền ĐỀ NGHỊ HỘI THÁNH CHI PHÁI CAO ĐÀI TÂY NINH làm rơ việc này.

Trân trọng kính chào.

Toà Thánh Tây Ninh, ngày 25.7. Ất Mùi (7.9.2015)

Đồng kư tên

Kính tường:

- UBND tỉnh Tây Ninh

- Ban Tôn Giáo tỉnh TN

- MTTQ tỉnh TN

- Chức sắc, Chức việc và Tín đồ Cao Đài.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634