ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt toa thuc rt hay c v tinh thn ln th xác

 http://huyetap.net/wp-content/uploads/2010/11/rauxanhjpg-124342.jpeg

 I. Sc khe:

T chc Y Tế Thế Gii (WHO) đnh nghĩa: “Sc khe là mt t́nh trng thoi mái hoàn toàn v th cht và hoàn cnh, ch không phi là mt t́nh trng không có bnh tt hay tàn tt”..

II. Bí quyết trường th:
      1. Ch
p nhn vi nhng ǵ ḿnh đang có
      2. Thích nghi v
i hoàn cnh ca ḿnh
      3. Đi
u chnh đ đt được điu mong mun.

III. Pḥng nga bnh tt:
      1. Không vui quá h
i tim 
      2. Không bu
n quá hi phi 
      3. Không t
c quá hi gan 
      4. Không s
quá hi thn kinh 
      5. Không suy nghĩ quá h
i tỳ 
      6. Xua tan hoài ni
m cay đng bng tha th và lăng quên 
      
7. Vi người cao tutránh tranh lun hơn thua.

IV. Thc ăn & ung trong ngày: 
      M
t c hành: chng ung thư 
      M
t qu cà chua: chng tăng huyết áp 
      M
t lát gng: chng viêm nhim 
      M
t c khoai tây: chng sơ va đng mch 
      M
t trái chui: làm phn chn thn kinh, bt lo âu, chng táo bón, gim được béo 
      M
t miếng đậu hủ: cung cấp protein tốt 
      U
ng 1 đến 2 lít nước mi ngày: gii đc cơ th.  


V. Triết lư ca người Trung Hoa hin đi: 
      1. M
t Trung Tâm là sc kh
      2. 
Hai Tí: Mt tí thoi mái – Mt tí nhit t́nh 
      3. 
Ba Quên: Quên tui tác – Quên bnh tt – Quên hn thù 
      4. 
Bn Có: Có nhà – Có bn đi – Có bn tri âm – Có ḷng v tha. 
      5. 
Năm Phi: Phi vn đng – Phi biết cười – Phi lch s ḥa nhă         
          Ph
i biết nói chuyn và  Phi coi ḿnh là người b́nh thường..

VI. Bo Sinh Thái t Chân Nhân: 
      1. Ít nói năng đ
dưỡng Ni Khí 
      2. Kiêng s
c dc đ dưỡng Tinh Khí 
      3. B
t ăn hăng mnh đ dưỡng Huyết Khí 
      4. Đ
ng nh nước bt đ dưỡng Tng Khí 
      5. Ch
gin hn đ dưỡng Can Khí 
      6. Ch
ăn quá đ đ dưỡng V Khí 
      7. Ít lo l
ng đ dưỡng Tâm Khí 
      8. Tránh tà tâm đ
dưỡng Thn Khí.  

VII. Hăy Dành Th́ Gi – M Thêrêsa Calcutta : 
     Hăy dành th́ gi
đ suy nghĩ  – Đó là ngun sc mnh. 
     Hăy dành th́ gi
đ cu nguy– Đó là sc mnh toàn năng. 
     Hăy dành th́ gi
ct tiếng cườ– Đó là tiếng nhc ca tâm hn. 
     Hăy dành th́ gi
chơi đùa – Đó là bí mt tr măi không già. 
     Hăy dành th́ gi
đ yêu và được yêu – Ưu tiên Thiên Chúa ban. 
     Hăy dành th́ gi
đ cho đi – Mt ngày quá ngn đ sng ích k. 
     Hăy dành th́ gi
đc sách – Đó là ngun mch minh triết. 
     Hăy dành th́ gi
đ thân thi– Đó là đường dn ti hnh phúc. 
     Hăy dành th́ gi
đ làm vi– Đó là giá ca thành công. 
     Hăy dành th́ gi
cho bác ái – Đó là ch́a khóa ca thiên đàng.
 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634