ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN TỔNG HỢP TỪ VĂN PH̉NG HIỆP THIÊN ĐÀI

 

Thông tin từ Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài cho biết:

            Vào lúc 8 giờ sáng ngày 14/10/2015 tại VP Hiệp Thiên Đài đă diễn ra cuộc họp gồm các Chức sắc Hiệp Thiên Đài đang hành sự tại Văn pḥng HTĐ cũng như tu tại gia. Nội dung :

            [ Đề cử Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt là người giữ Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài  ( khác với ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên là Phó Chưởng Quản Hội Thánh Đặc Trách Pháp Luật)

            Chúng tôi có điện về hỏi thăm một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài th́ được biết trong phiên họp có lập vi bằng. Sau khi họp xong, các vị Chức sắc dùng cơm trưa, bữa cơm thân mật đầu tiên của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài kể từ năm 1979, th́ người của ông Đầu Sư Tám đến hỏi thăm t́nh h́nh cuộc họp, mượn vi bằng để copy và tới giờ này (9 giờ sáng VN 16/10/2015) vẫn chưa trả lại.

Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt là con của ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh, em ruột của Giáo Hữu Nguyễn Hữu Lương - Hiệu Trưởng trường Đạo Đức Học Đường. Nhà ở cửa số 4. Năm 1956 cùng đi với Đức Hộ Pháp qua Miên, đến năm 1970 ông Cải Trạng Nhựt mới về nước. (H́nh và chú thích từ fb Nguyễn Hữu Tài)

            Tin mới nhứt từ fb Nguyễn Đức Huy cho biết: kể từ ngày 16/10/2015 Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt đă chính thức đồng ư hành đạo tại Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài.

            Dưới đây là văn bản của Truyền Trạng Trần Anh Dũng:

H́nh từ fb Tộc Đạo Nhơn Trạch

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634