ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍN HỮU CAO ĐÀI TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2014-12-11

 

 11-12-2014.jpg

Thánh Thất Tuy An, Châu Đạo Phú Yên, miền Trung, Việt Nam.
Photos HungTran gởi cho RFA


Cùng với Phật Giáo, Thiên Chúa Giào và Phật Giáo Ḥa Hảo, đạo Cao Đài cũng là một tôn giáo lớn ở Việt Nam với Ṭa Thánh Tây Ninh ở miền Đông Nam Bộ, nơi được coi như Thánh địa của người Cao Đài.

Đạo Cao Đài hiện diện tại miền Bắc từ lâu

Chính v́ thế khi đề cập đến Cao Đài th́ mọi người nghĩ ngay đến những thánh thất và tín hữu tại các tỉnh phía Nam mà quên rằng đạo cũng đă hiện diện tại miền Bắc từ lâu. Tuy nhiên, do thể chế và hoàn cảnh chiến tranh trước 1975, tiếp đó do chính sách kiểm soát và can thiệp của nhà nước vào các tôn giáo từ sau 1975 trở đi, tầm mức sinh hoạt và thờ phượng của đạo Cao Đài ở miền Bắc cũng không thể phát triển như mong muốn. Nói một cách khác, sự thờ phượng và tu tập chỉ giới hạn trong phạm vi thôn xóm, gọi chung là hương đạo thay v́ thánh thất như ở trong Nam.

Từ tỉnh Quảng Ninh, một tín đồ Cao Đài độc lập và trung kiên, bà chánh trị sự Hà Thị Vượng:

Tôi là chánh trị sự hương đạo Cao Xanh thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Tôi vào đạo từ năm 1982, sau 10 năm đó là tôi đă biết để lo việc đạo. Ở Quảng Ninh có năm hương đạo tất cả. Hạ Long có hai hương, Cẩm Phả một hương, Yên Giang một hương. Chúng tôi là những người bảo thủ chơn truyền, thành lập được cơ ngơi của đạo cũng do miền Nam giúp ít tiền mua đất.

Và từ Thái B́nh, ông Vũ Văn Ph́, chánh trị sự hương đạo thôn Me, xă Tân Ḥa, huyện Hưng Hà:

Ở Thái B́nh th́ nền đạo Cao Đài là mới gây dựng được thôi. Cả một tỉnh Thái B́nh có mỗi cái hương đạo ở thôn Me, xă Tân Ḥa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái B́nh. Đầu tiên th́ làm đơn xin thanh lập tổ nghi lễ, xong rồi là đăng kư với thôn, xă, huyện và làm tờ cam kết trong một năm những ngày lễ sinh hoạt như thế nào là có nói trong bản cam kết đối với một hương đạo với lại chính quyền.

Bây giờ có nơi thờ tự, có nhà nghỉ ngơi, nói chung tương đối ổn định. Chính thức mà nói th́ nhập môn từ 2000, đến nay th́ cũng được bảy tám năm rồi. Tôi th́ mới thôi, tôi mới tham gia từ 2011. Chúng tôi đă mua được đất, xây dựng được nhà thờ nói chung là chưa to nhưng cũng có nơi thờ tự chung của một cái hương đạo trên dưới 20 người, bây giờ coi như hương đạo cũng đứng vững được rồi.

Đứng vững không có nghĩa là không gặp khó khăn. Hôm mùng 8 tháng Mười chạy 29 tây tháng Mười Một vừa qua, hương đạo thôn Me làm lễ Thượng Tượng nhà thờ tự chung và đă bị chính quyền ngăn trở:

Vừa rồi làm xong một cái nhà ba gian mái bằng là nơi thờ phụng th́ nói chung là chính quyền người ta cũng có sự can thiệp vào, người ta cho là đạo Cao Đài đi sai đường thế là người ta gây khó khăn. Nhưng rồi bên văn hóa của tỉnh, bên phụ trách về tôn giáo của huyện người ta về người ta cũng giải quyết êm ả rồi nên là cũng không có vấn đề ǵ nữa.

11-12-2014- 01.jpg

Các tín đồ Thánh Thất Tam Phước, Châu Đạo Bà̀ Rịa Vũng Tàu, miền Nam, Việt nam.


Tiếp lời ông Vũ Văn Ph́, bà Hà Thị Vượng cho hay ngày 29 tháng Mười Một bà cũng đă từ Quảng Ninh qua Thái B́nh tham dự lễ Thượng Tượng đó nên có thể xác nhận hương đạo thôn Me tiếp tục bị chính quyền gây khó dễ cho đến khi có sự can thiệp của ông chánh trị sự Hứa Phi và Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đại Đạo Cao Đài từ trong Nam:

Hôm thượng trang th́ chính quyền gây khó khăn lắm. Thí dụ như ở Thái B́nh hôm mùng Tám vừa rồi, chúng tôi lên Thượng Trang th́ ông đầu đạo Hải Pḥng báo cho chính quyền. Công an với bảo vệ đến bao vậy, đón ngoài đầu ngơ làm khách người ta sợ người ta không dám đến. Cuối cùng chúng tôi nói với ông chánh trị sự Hứa Phi th́ ông điện sang nước ngoài rồi nước ngoài điện về th́ sáng hôm sau là Ban Tôn Giáo Tỉnh, Ban Tôn Giáo Huyện và Ban Tôn Giáo Xă đến tức là giải ḥa. Xong đến giờ hành lễ th́ chúng tôi vẫn thượng trang được .

Ấy họ gây khó khăn như thế, cứ nơi nào mà theo Bảo Thủ Chơn Truyền th́ bên Hội Đồng bên ông Tám họ phá, ông bên Hải Pḥng ông phá. Gọi là thánh thất chứ chỉ là hương đạo có tính chất là thờ tại gia thôi chứ nếu bày ra đúng thánh thất th́ không được, họ dẹp ngay.

Tính đến lúc này thành phố duy nhất ở miền Bắc có Thánh Thất Cao Đài là Hải Pḥng, nơi những ai muốn theo đạo phải đến làm lễ nhập môn để chính thức trở thành tín hữu. Thánh Thất Cao Đài Hải Pḥng hiện nằm dưới quyền điều hành của ông Nguyễn Thành Tám thuộc Hội Đồng Chưởng Quản. Đây là cơ chế do nhà nước lập ra vời mục đích biến Khối Nhơn Sanh Đại Đạo Cao Đài Chơn Truyền và Ṭa Thánh Tây Ninh trước 1975 trở nên trực thuộc vào Hội Đồng Chưởng Quản cho dễ bề kiểm soát.

Theo lời chánh trị sự Hà Thị Vượng, sở dĩ hương đạo Quảng Ninh cũng như hương đạo Thái B́nh bị làm khó dễ là v́ không phục tùng thánh thất ở Hải Pḥng mà chính phủ đă công nhận:

Hải Pḥng có một thánh thất cũng được chính quyền công nhận rồi. Cái thánh thất Hải Pḥng đấy th́ dưới quyền lănh đạo của nhà nước mà thuộc về ông Tám quản lư. Chúng tôi giờ là không theo ông Tám mà chúng tôi chỉ tu giữ đạo để bảo thủ chơn truyền thôi. Trước đây khi Quảng Ninh chưa có thánh thất th́ cứ phải về thánh thất Hải Pḥng nhập môn. Bây giờ hiểu ra th́ chúng tôi quay về chính đạo là bảo thủ chơn truyền chứ không về Hải Pḥng lễ nữa.

Đạo Cao Đài trong nước bị chia làm hai

Như vậy, sau ngày 30 tháng Tư 1975, đạo Cao Đài trong nước bị chia làm hai sau khi chính phủ Việt Nam cho lập tổ chức mang tên Hội Đồng Chưởng Quản, giao Thánh Thất Tây Ninh cho ông Nguyễn Thành Tám cai quản.

Hơn ba thập niên qua, trong Nam th́ nhiều thánh của Cao Đài Chơn Truyền thường xuyên bị công an hăm dọa, bắt buộc phải giao nơi thờ phượng lại cho Ṭa Thánh Tây Ninh nằm dưới quyền Hội Đồng Chưởng Quản mà những người thuộc Bảo Thủ Chơn Truyền gọi đó là Cao Đài Quốc Doanh.

Trở lại với miền Bắc, thực sự Cao Đài hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đă hiện diện từ năm 1935 với Thánh Thất Cao Đài Cẩm Phả Mỏ ở phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Từ năm 1935 đến 1994 các tín đồ Cao Đài c̣n được hành đạo theo nghi thức tôn giáo của ḿnh.

Năm 1995, nhà cầm quyền ra lịnh đóng cửa các thánh thất, hạn chế các sinh hoạt tôn giáo của tín hữu Cao Đài.

Tháng Chín năm 2009, theo chính sách đổi mới, các thánh thất được mở cửa hoạt động trở lại nhưng từng bước bị buộc phải gia nhập Hội Đồng Chưởng Quản do chính phủ thành lập. Các thánh thất và các tín đồ Cao Đài không phục tùng theo Hội Đồng Chưởng Quản thường bị sách nhiễu và bị đàn áp.

Tại miền Bắc, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ cho người của Hội Đồng Chưởng Quản chiếm đất của Thánh Thất Cao Đài Cẩm Phả Mỏ thuộc phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Trên bản tường tŕnh số 2 do các vị chánh trị sự Cao Đài Chơn Truyền trong nước soạn thảo để gởi lên báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeldt, cho thấy chính quyền phường Cẩm Tây đă hỗ trợ cho bà Hoàng Thị Nguyệt, cán bộ phường Cẩm Tây, chiếm 18 mét vuông trong tổng diện tích 45 mét vuông đất của Thánh Thất Cao Đài Cẩm Phả Mỏ.

Vẫn theo báo cáo này, đất của thánh thất Cẩm Phả chỉ c̣n 27 mét vuông, trong lúc chính quyền tiếp tục khuyến khích bà Lê Thị Doan, một thành viên trong Hội Đồng Chưởng Quản, bắt buộc những tín đồ Cao Đài độc lập đi theo Hội Đồng Chưởng Quản do nhà nước dựng lên.

Hiện tại phần đất c̣n lại của Thánh Thất Cẩm Phả Mỏ coi như đă bị chiếm giữ. Những tín hữu Cao Đài độc lập, có nghĩa là không phục tùng Hội Đồng Chưởng Quản, th́ không được lui tới cúng bái mà phải về thờ lạy tại nhà.

Chánh trị sự Hà Thị Vượng:

Họ rất mặc cảm với đạo Cao Đài, họ không muốn đạo Cao Đài phát triển. Những do người nào không hiểu luật đời luật đạo th́ người ta đến người ta chèn, người ta đến người ta phá để cho ḿnh phải bỏ đạo. C̣n ḿnh biết luật đạo luật đời th́ họ không chèn ép được, họ phải để cho ḿnh thực hiện đúng quyền tự do tín ngưỡng mà nhà nước đă cho phép.

Các cấp chính quyền, công an tỉnh này, công an thành phố này, Ủy Ban Tôn Giáo tỉnh này… đến hạch hỏi tôi, tôi bảo chúng tôi là người dân th́ chúng tôi phải chấp hành phép nước nhưng mà chúng tôi theo đạo th́ chúng tôi phải chấp hành luật đạo. Chúng tôi không thể làm khác được, chúng tôi chỉ là người tu giữ đạo.

Đó là t́nh cảnh sinh hoạt của đạo Cao Đài ở miền Bắc Việt Nam, cho dù số tín hữu được coi là trung kiên và độc lập, nhất quyết chỉ tin theo nền đạo chơn truyền của hội thánh Cao Đài trước 1975, xem ra không nhiều bằng con số tín đồ đi theo Hội Đồng Chưởng Quản do nhà nước lập ra.

 

Nguồn Đài Á Châu Tự Do

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634