ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T I N  Đ Ạ O  S Ự

 

 Tấm gương TRUNG HIẾU của một Chức sắc Thiên Phong: 

          Chúng tôi vừa nhận được một Tâm Thư từ trong nước gởi ra, ghi nhận một trường hợp điển h́nh Trung với Hội Thánh, Hiếu với Chí Tôn, không v́ măo cao áo rộng, không v́ bă lợi mồi danh mà đánh mất đi nhân cách, phẩm giá của một Chức sắc Thiên phong. Qua Tâm Thư này, hy vọng quí Chức sắc là thành viên của Hội Thánh Cao Đài ngoài chơn pháp hôm nay - đă từng một thời là Chức sắc Thiên phong - xét lại ḿnh v́ chỉ c̣n một thời gian ngắn nữa thôi sẽ đối diện với Đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp, e rằng khi đó sẽ muộn màng (!)

 

ĐẠI  ĐẠO  TAM  KỲ  PH  ĐỘ

(Cửu Thập Nhứt Niên)

T̉A  THÁNH  TÂY  NINH

----o0o---- 

TÂM  THƠ 

         Kính gởi: Quư Chức sắc Thiên phong HTĐ, CTĐ và Phước thiện.

         Trong giai đoạn nền Đạo Cao Đài gặp cơn Đại Khảo, là người tín đồ trung kiên, hiền đệ cảm thấy vui buồn lẫn lộn:

        *- Vui là v́ thấy được những vị Chức sắc Thiên phong và một số Tín Hữu đem hết dạ Chí thành dám chấp nhận đương đầu trước những cái khó, quyết tâm bảo vệ nền Chánh giáo của Đức Chí Tôn không bị qui phàm và hiền đệ xin đơn cử trường hợp Sĩ tải Nguyễn Phúc Thịnh:

         Hiền huynh Sĩ tải Thịnh bản chất con người rất hiền ḥa, không muốn phiền và đụng chạm đến ai, danh vọng và tiền bạc không mua chuộc được. Có một lần ông Đầu sư Phàm phong Thượng Tám Thanh cử người ra tận nhà Hiền Huynh mời Hiền Huynh đến tư gia Ông trong dịp tết Bính Thân để trao đổi một số việc Đạo. Đồng thời vị nầy cho Hiền Huynh Sĩ tải Thịnh biết là: ư Ông Đầu sư Tám muốn đưa Sĩ tải Thịnh vào đảm nhiệm một chức vụ trong HTĐ ngang bằng ông Cải trạng Lê Minh Khuyên. Như vậy, có ư phong cho Hiền Huynh làm Cải trạng. Đến tháng 06 Bính Thân (2016), th́ được Công an Tây Ninh Trung tá Lợi (ngành An ninh) điện thoại mời Sĩ tải Thịnh đi uống café để trao đổi nhưng Hiền Huynh Sĩ tải Thịnh đều từ chối. Thật là một hành động đáng trân trọng cho một vị Chức sắc HTĐ không v́ danh lợi mà làm mất phẩm chất của ḿnh và đó cũng là phương cách làm việc của Hội thánh Phàm phong và chính quyền cộng sản hiện nay, vừa ban cho danh lợi vừa có ư hù dọa. Tiểu đệ mong rằng Hiền Huynh Sĩ tải Thịnh cũng như Quư Chức sắc HTĐ luôn giữ vững dạ kiên trung để không phụ ḷng Đức Lư Giáo Tông cùng Tôn Sư Hộ Pháp.

        *- Buồn: Xin để Quư Chức sắc và đồng đạo tự luận.

          Cuối thư Tiểu đệ xin cầu nguyện Hai Đấng Phụ - Mẫu Vạn linh và Đức Tôn Sư Hộ Pháp hộ tŕ cho Quư Chức sắc HT-CT-PT được kiên tâm để giữ vững Đạo quyền.

          Châu thành Thánh địa ngày 12.07 Bính Thân (14.08.2016)

                                Tín đồ trung kiên

 

        

                    

 

 

 

 

 
 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634