ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ THỪA ĐỒNG NHẤT MỘT L̉NG

Kính quí Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc, cùng toàn Đạo BTCT Quốc Nội và Hải Ngoại.

            Đă từ lâu trên 36 năm Tôn Giáo Cao Đài đă mất chủ quyền, nhưng những nơi gốc bể ven trời Nhơn Sanh BTCT vẫn cũng cố một Hội Thánh Em vững mạnh từng địa phương từ Miền Nam ra tận Miền Bắc xa xôi đâu đâu cũng có Khối Nhơn Sanh BTCT.

            V́ lẽ đó tất cả mọi việc từ quan hôn tang tế sự từng địa phương vẫn chặt chịa theo Chơn Truyền Đại Đạo không theo phàm giáo cải sửa Chơn Truyền, Đức Chí Tôn có dạy: phải giữ Chơn Truyền dù một dấu phẩy cũng không được sửa. Vậy mà Chi Phái HĐCQ đă thản nhiên cướp Đạo, cướp chùa sửa toàn bộ Tân Luật Pháp Chánh Truyền, không biết Luật Thiên Điều là ǵ cả, Cứ "danh ta nó mượn, c̣n ngai ta th́ nó chưa dám ngồi". Chi chi trong  Tôn Giáo Cao Đài điều biến tướng, chỉ c̣n trụ lại một cái tâm Chơn Truyền là Khối Nhơn Sanh biết chánh biết tà mà phân định nẻo ngay đường thẳng.

            Cho nên tất cả Khối Nhơn Sanh BTCT vẫn một ḷng một dạ tuân theo Luật Đạo từ thời khai đạo 1926.
- Rượu rót ba phân cúng Đức Chí Tôn.
- B́nh bông trái cây một hàng ngang với đèn thái cực.
- Chết quay đầu ra.
Nói chung quan hôn tang tế sự đều nhất nhất hành sự theo khuôn viên Hội Thánh không chỉnh sửa từ thử tới nay.

            Khối Nhơn Sanh BTCT vẫn trung kiên giữ vững Chơn Truyền không theo bàn môn tả đạo, HĐCQ (HỘI THÁNH GIẢ) dám cải sử Chơn Truyền, tội ấy về cơi Thiêng Liêng định phận, c̣n trên dương thế nầy có mấy ai hiểu thấu hành tàng, khôn nhờ dại chịu để phần Thiêng Liêng định tội và phước.

            Tội cải sửa Chơn Truyền nhất định là trọng tội, khi hồn ĺa khỏi xác th́ phải nhận án Thiên Điều, và phải ghi nhớ Luật Thiên Điều không tư vị một ai, Chư Đạo Hữu khá để tâm hiểu biết. Đó là lời của Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng đă về cơ phán dạy. Chúng ta phải để tâm suy xét để sau nầy khỏi phải mang trọng tội mà Đức Chí Tôn không sao can giáng được. V́ Luật Thiên Điều là có Chư Thần, Thánh Tiên, Phật cầm luật.

            V́ lẽ đó Bàn Trị Sự Hội Thánh Em BTCT các địa phương đều nhất nhất giữ ǵn chặt chẽ.

            Riêng Tộc Đạo Thủ Thừa cũng v́ BTCT mà cùng liên kết tất cả Huynh, Tỷ, Đệ, Muội cùng nhau lo cho trọn vẹn phần độ sanh và độ tử theo khuôn luật của quan hôn tang tế sự rất chuẩn thằng.Và vào lúc 19h ngày mùng 1 thánh 7 năm Giáp Ngọ tại Tộc Đạo Thủ Thừa, Châu Đạo Long An đă có một vị Đạo Muội Nguyễn Thị Lịch 82t đă qui vị và gia đ́nh đă tùng thị pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ để cầu siêu cho hương linh Đạo Muội được siêu thăng thoát hóa.

KHỐI NHƠN SANH BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN.

   

   

   

   

   

   

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634