ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư gửi Dương Xuân Lương


            Hạ màn là vừa rồi! Sao cứ hát dở mà hát dai! Nhưng với tư cách bạn đồng sanh tôi không nở để bạn phạm Thiên Điều và mang tội bất kính với Hội Thánh, với Chức sắc Cao niên kỷ trưởng, như sau:


            1/- DXL đừng nên học cách tráo trở : hiểu T.T Dũng là Hiệp Thiên Đài, hoặc HTĐ là một vài Chức sắc: “ Câu viết của TT Dũng : “Hôm nay Khối Nhơn Sanh đến viếng an TT Dũng….để tổ chức Đại Hội Nhơn sanh đúng ư nghĩa để phục vụ đạo pháp Đại Đạo. Rất mong và nhiệt liệt ủng hộ”.

            Với câu viết như trên mà Dương Xuân Lương dám dịch sang là : HIỆP THIÊN ĐÀI PHẤT CỜ ĐẠI HỘI NHƠN SANH. Điều nầy dù có ngu ǵ th́ người đọc cũng hiểu là HTĐ tổ chức ĐHNS . Đây là một sự trâng tráo lợi dụng danh nghĩa và gieo trách nhiệm cho HTĐ, Với tư cách cá nhân, TT Dũng đă phê (hay lưu niệm cũng được) “phải tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh đúng ư nghĩa” Đó là một lời dạy và cảnh giác cho đàn em đừng có ngu dốt mà đi tổ chức một Đại Hội như là Đại Hội Cái Bang mấy lần trước. Nhiều bacebook xă hội cũng có gợi ư cho KNS nếu Tổ chức Đại Hội th́ nên làm ǵ, làm ǵ, v.v. đừng đem em bỏ chợ nữa!

            2/ Thấy việc làm không chính đáng, có tính thủ đoạn tráo trở khiến nhơn sanh xôn xao hiểu lầm không tốt cho sự nghiệp Đạo, nên hai Ông Chức Sắc Kư tên lưu niệm hay bút phê đă đính chánh và rút lại tờ giấy nhỏ có hai chữ kư của hai Chức Sắc HTĐ (không ghi chức vụ) th́ Dương Xuân Lương lại không c̣n kính nể nữa mà viện dẫn đủ thứ để lên án hai vị Chức Sắc : “hàng hai, hàng ba, hàng tư, v.v.”. Đem Ngũ giới cấm ra lên án hai vị Chức Sắc vọng ngữ.

            3/ Nhiều người cho rằng Khối Nhơn Sanh làm việc không có trong Luật Pháp, sao khong giải thích hay tranh luận? Đạo NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT là Đạo ǵ? Nếu chấp nhận phá luật lệ th́ thà chấp nhận HĐCQ, dù sao họ cũng c̣n giữ danh Đạo của Chí Tôn là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ!

Chuyện Khối Nhơn Sanh nói hoài cũng không hết. Trên phạm vị một ḍng thời gian tôi khuyên các bạn nên rút lại hai bài viết 1007 (1+2) lại để khỏi phải thất lễ với bề trên và Hội Thánh.

Việt Nam ngày 20/11/2016

Đoàn Minh Thuỳ.

 

(*) Mời đồng đạo tham khảo hai bài viết của Dương Xuân Lương được tác giả đề cập đến tại đường dẫn: 

- http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2016/01/1006-but-phe-hay-luu-niem.html  

- http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2016/01/1007-chon-truyen-cua-chi-ton-ai-ky-gian.html

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634