ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GỞI GIÁO SƯ TƯƠNG LAI.
“VN không có tôn giáo Cao Đài, chỉ có Chi Phái Cao Đài”
.


- Kính gởi: Giáo Sư Tương Lai.

- Kính quí hiền nhân quân tử đang đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo.


Trong bài "Tín hiệu đáng mừng" đăng trên blog Quê Choa, đường link
http://bolapquechoa.blogspot.com/201...-ang-mung.html của GS ngày 07-04-2014 có đoạn:

Báo Tuổi Trẻ đưa tin trang trọng : Chủ tŕ lễ cầu siêu này tổ chức chính là Ủy ban về người VN ở nước ngoài, phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, Ban Tôn giáo Chính phủ. Có sáu tôn giáo bao gồm : Phật giáo, Phật giáo Ḥa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo tham gia. Các tôn giáo đều được hành lễ theo nghi thức của tôn giáo ḿnh.

Từ thông tin của GS, tôi đă vào báo Tuổi Trẻ, xem 02 bài:

./- Cầu siêu cho tất cả những người hy sinh v́ biển đảo, đăng ngày 04-04-2014 15:17. Đường link:
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tr...i-bien-dao.ttm

Bài nầy không đề cập đến sáu tôn giáo tham gia cầu siêu.

./- Lấy chân thành xóa hố sâu thù hận đăng ngày 05-04-2014 07:52. Đường link:
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tr...au-thu-han.ttm

Đây là bài có đoạn ghi lời ông Thứ Trưởng ngoại giao NTS:

"...Trong chuyến đi lần này, chúng tôi cũng kế thừa truyền thống đại đoàn kết của các chuyến đi trước là mời đại diện sáu tôn giáo lớn tham dự, sẽ tổ chức các lễ cầu siêu ở đảo Trường Sa Lớn...".

Qua 02 bài trên báo Tuổi Trẻ, không thấy nội dung xác định: "Có sáu tôn giáo bao gồm : Phật giáo, Phật giáo Ḥa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo tham gia. Các tôn giáo đều được hành lễ theo nghi thức của tôn giáo ḿnh".

Như vậy, có lẽ GS có những nguồn tin khác để xác định sáu tôn giáo lớn trong đó có Cao Đài.


Kính GS và quí vị.

Trong bài viết của GS, tôi chỉ xin làm rơ 02 chữ "Cao Đài". Qua đó, các vị đang tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, những người yêu công lư trên thế giới hiểu được tôn giáo Cao Đài bị chánh phủ Việt Nam cấm sinh hoạt tôn giáo. Song song đó chánh phủ sắp xếp cho 09 chi phái Cao Đài lợi dụng 02 chữ "Cao Đài" mà thôi. Nói theo Tây Du Kư của tiên sinh Ngô Thừa Ân th́ nó như Tề Thiên giả và Tề Thiên thật. Nói theo thời nay th́ nó như hàng thật bị chánh phủ cộng sản cấm lưu hành và chánh phủ tổ chức cho hàng giả tràn lan trong xă hội. Trong 09 lô hàng giả đó th́ lô hàng giả mang nhăn hiệu "Cao Đài Tây Ninh" là độc địa hơn hết.

Là một người theo Đạo Cao Đài tôi xin nhận trách nhiệm làm rơ: Cao Đài (02 chữ - gốc) bị chánh phủ Việt Nam cấm sinh hoạt tôn giáo từ năm 1997 th́ làm sao tham gia vào Lễ Cầu Siêu 30-04-2014 như GS đă viết!

Ngày nay, chánh phủ Việt Nam chỉ cho phép 09 (chín) Chi Phái Cao Đài hoạt động tôn giáo và không cho Cao Đài (gốc) sinh hoạt tôn giáo là một sự thật với đầy đủ chứng cứ (nhưng ít người biết).

Những người trong Đạo Cao Đài dám nói lên sự thật nầy và t́m cách đưa ra công luận th́ bị chánh quyền bắt giam hay t́m cách thủ tiêu mà bản thân tôi là bằng chứng sống.

Đây là chứng cứ từ phía chánh quyền:

Báo Xa Lộ Pháp Luật số 36 ra ngày 17/8/2013 trang 16 cột bốn ḍng 26 viết:
"...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà nước công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam".


Thực ra, trong các văn bản mật của đảng và chánh quyền như:
- Thông báo 34 của Ban Bí Thư ra ngày 14-11- 1992.

Sau đó là 03 văn bản của các cấp dưới để thực hiện là:
- Thông Báo 10 ra ngày 30-12-1995. (của Trung Ương).

- Kế hoạch 01 ra ngày 27-5-1996. (của Tỉnh Tây Ninh).

- Quyết định 42 ra ngày 29-5-1996. (của Tỉnh Tây Ninh)
...

đều thể hiện ư đồ: xóa bỏ tôn giáo Cao Đài (gốc) và đem chi phái Cao Đài thay vào.

Tại Việt Nam tôn giáo Cao Đài không được sinh hoạt tôn giáo mà chỉ có 09 chi phái Cao Đài được sinh hoạt tôn giáo là sự thật.

Thưa GS và quí vị.

Cao Đài (02 chữ) và Cao Đài Tây Ninh (04 chữ) là 02 tổ chức tôn giáo khác nhau (rất nhiều người lầm tưởng là một).

Cao Đài (02 chữ) lập năm 1926 (là gốc).

Cao Đài Tây Ninh (04 chữ) lập năm 1997 (là chi phái).

Chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều có danh hiệu nhiều hơn 02 chữ. Xin liệt kê 09 chi phái theo thứ tự thời gian được chánh phủ Việt Nam ban pháp nhân.

1/- Cao Đài Tiên Thiên (Quyết Định số 51/QĐ/TGCP ngày 29/7/1995 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ).

2/- Cao Đài Chiếu Minh Long Châu (Quyết Định số 1562/QĐ.CT.HC.96 ngày 27/7/1996 của UBND tỉnh Cần Thơ).

3/- Cao Đài Minh Chơn Đạo (Quyết Định số 39/QĐ/TGCP ngày 02/8/1996 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ).

4/- Truyền Giáo Cao Đài (Quyết Định số 40/QĐ/TGCP ngày 24/9/1996 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ). C̣n gọi là Trung Hưng Bửu Ṭa tại TP. Đà Nẳng.

5/- Cao Đài Tây Ninh (Quyết Định số 10/QĐ/TGCP ngày 09/5/1997 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ).

6/- Cao Đài Ban Chỉnh Đạo (Quyết Định số 26/QĐ/TGCP ngày 08/8/1997 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ).

7/- Cao Đài Bạch Y (Quyết Định số 2363/1998/QĐ-UB ngày 08/7/1998 của UBND tỉnh Kiên Giang).

8/- Cao Đài Chơn Lư (Quyết Định số 16/2000/QĐ-TGCP ngày 14/3/2000 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ).

9/- Cao Đài Cầu Kho Tam Quan (Quyết Định số 199/2000/QĐ-TGCP ngày 28/4/2000 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ).

(Đến năm 2006 chánh phủ c̣n ban pháp nhân cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Minh Lư Đạo hay Tam Tông Miếu - Cao Thắng Sai Gon).

Quan sát danh hiệu 09 chi phái Cao Đài được ban pháp nhân ta thấy các danh xưng đều nhiều hơn 02 chữ Cao Đài.

Thí dụ: Cao Đài Tiên Thiên (04 chữ); Cao Đài Tây Ninh (04 chữ), Cao Đài Ban Chỉnh Đạo (05 chữ) đều là chi phái Cao Đài nên khác với danh hiệu Cao Đài (02 chữ).

Như vậy, ngày 30-04-2014 tới đây, nếu chánh phủ Việt Nam chọn một trong chín chi phái hay cả 09 chi phái hiệp lại thành một phái đoàn đến Trường Sa Lớn dự Lễ cầu siêu th́ đó cũng không phải là tôn giáo Cao Đài. Những người hiểu đó là tôn giáo Cao Đài là những người đă lầm mưu của chánh phủ cộng sản hiện nay. Sự bị xí gạt nầy đương nhiên góp phần tạo oan trái, bất công cho tôn giáo Cao Đài.

Chánh phủ cộng sản định đem 09 lô hàng giả ra rồi lu loa rằng nó chính là hàng thật. Họ muốn dùng hàng giả để diệt hàng thật. Thực tế xă hội đă chứng minh rằng: Càng nhiều lô hàng giả càng làm cho đạo đức trong xă hội bị xuống cấp mà thôi. Thời đại internet đă cung cấp cho người công nghĩa vũ khí lợi hại để quyết thắng những chế độ độc tài, những thủ đoạn bất nhân, đê hèn của cường quyền. Từ ngày có internet ra đời th́ những điều xấu xa trong bóng tối, những âm mưu chia chác máu xương đồng loại, những hiệp ước xâu xé các quốc gia nhược tiểu... bị lôi ra ánh sáng... Từ đó cả hệ thống cộng sản sụp đổ; các chế độ độc tài từ Âu, Á, Phi... lần lượt bị thanh toán rất bất ngờ vượt khỏi sự dự liệu của những nhà chính trị chuyên nghiệp...

H́nh ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lư bị gă công an mặt thường phục bịt miệng trong phiên ṭa đă lôi cả đảng và chánh quyền cộng sản ra trước vành móng ngựa của đạo lư. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng phải cứng họng khi bị kiều bào đem tấm ảnh Cha Lư bị bịt miệng ra chất vấn. Mấy gă công an khiêng người thanh niên yêu nước Nguyễn Chí Đức (tham dự biểu t́nh phản đối Tàu cộng xâm lăng Việt Nam) lên xe bus bị gă công an khác đứng trên xe đạp vào mặt đă thành ra cú đạp vào bộ mặt đảng và chánh quyền... Trong tích tắc, khuôn mặt đầy máu của ông Nguyễn Bắc Truyển đă cho thế giới thấy bàn tay vấy máu bất nhân phi nghĩa của đảng và chánh quyền... Nhờ có internet mà dân tộc Việt Nam biết rằng: Hễ cộng sản lên án cá nhân hay tổ chức nào điều ǵ th́ cái đó có đủ trong con người và tổ chức của cộng sản... Điểm qua một vài sự kiện tiêu biểu để thấy được sức mạnh vô song của internet.

Chánh phủ và chi phái Cao Đài Tây Ninh che giấu sự thật rằng tôn giáo Cao Đài khác với chi phái Cao Đài Tây Ninh nên rất nhiều người bị lừa. Hy vọng rằng sau bài góp ư nầy GS và nhiều người khác sẽ nhận ra.

1/- Tôi xin phép tŕnh thêm chứng cứ từng hiến chương như sau:

1.1/- Tổ chức tôn giáo Cao Đài.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Đạo Cao Đài tổ chức Lễ Khai Đạo vào ngày 19-11-1926 tại Chùa G̣ Kén, Làng Long Thành, Tỉnh Tây Ninh, Nam phần Việt Nam.

Ngày 12-07-1965, chánh phủ Việt Nam Cộng Ḥa ban pháp nhân cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Hiến chương 1965 ghi:

ĐIỀU THỨ 1. - Danh hiệu là: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, gọi tắt là (Đạo Cao Đài).
ĐIỀU THỨ 2.- Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung Ương tại Ṭa Thánh Tây Ninh.
ĐIỀU THỨ 27. - Hiến Chương nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và kư tên.

Lập tại T̉A THÁNH TRUNG ƯƠNG
Ngày 19 tháng 12 Giáp Th́n
(21-01-1965 dl.)


1.2/- Tổ chức tôn giáo Cao Đài Tây Ninh.

Đây là một chi phái của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, được chánh phủ Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cấp pháp nhân ngày 09-05-1997. Hiến chương 1997 ghi rơ:

Điều 1: Danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh, gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh.

Hiến Chương nầy gồm: Lời Nói Đầu, 09 Chương và 36 Điều, được Đại Hội Đại biểu Cao Đài Tây Ninh họp tại Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 5-4-1997 biểu quyết nhất trí thông qua.


NHẬN XÉT:

./- Về danh hiệu:

- Hiến chương 1965: "Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ", gọi tắt là "Đạo Cao Đài" (Danh hiệu đầy đủ 06 chữ, gọi tắt 03 chữ).

- Hiến chương 1997: Danh hiệu "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh", gọi tắt là "Đạo Cao Đài Tây Ninh" (Danh hiệu đầy đủ 10 chữ, gọi tắt 05 chữ).

./- Về tư cách.

- Hiến chương 1965 ghi rơ tư cách "Trung ương" nhiều lần, và có ghi rơ trường hợp các chi phái qui về (điều 27).

- Hiến chương 1997 không có tư cách "Trung ương", bởi v́ đó là một trong 09 chi phái Cao Đài. Chi phái th́ ngang hàng với chi phái nên không có tư cách để ghi việc chi phái qui về.


1.3/- Tóm lại:

Danh hiệu gốc "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" (06 chữ) là tôn giáo Cao Đài lập năm 1926 khác với danh hiệu "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh" (10 chữ), là tôn giáo Cao Đài Tây Ninh lập năm 1997.

Cũng khác với tất cả các chi phái Cao Đài khác đă có hay sẽ có.

Kể từ năm 1997 chánh phủ Việt Nam lấy cơ ngơi và danh hiệu Cao Đài (lập năm 1926) cho chi phái Cao Đài Tây Ninh (lập năm 1997) sử dụng. Việc trồng tên tráo tuổi nầy là một canh bài tráo rất lớn và tinh vi, chánh phủ chơi canh bài tráo nầy đă lừa gạt được rất nhiều người.

Tại sao lừa gạt được rất nhiều người?

Bởi v́ chánh phủ Việt Nam cầm quyền thông tin qua mấy trăm tờ báo và ra lịnh họ không đá động ǵ đến tôn giáo. Do sơ sẩy nên báo Xa Lộ Pháp Luật số 36 ra ngày 17/8/2013 trang 16 cột bốn ḍng 26 viết: "...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà nước công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam".

Đến khi có internet th́ người Đạo Cao Đài mới có phương tiện hữu hiệu tŕnh ra canh bài tráo của chánh phủ Việt Nam trước công luận.

Mưu sâu th́ họa cũng sâu nên trước chương tŕnh lớn ngày 30-04- 2014 lại có thêm nhiều người biết về canh bài tráo của chính phủ.

QUAN ĐIỂM CAO ĐÀI VỀ CHI PHÁI.
“Sự khác biệt giữa gốc và chi phái: Hàng thật và hàng nhái”Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có tổ chức chặt chẽ như tổ chức của một quốc gia. Đạo phân ra hành pháp, lập pháp, tư pháp. Phân cấp hành chánh.... Nhân sự cấp trung ương và cấp địa phương rất minh bạch. Đạo nghiêm cấm lập ra chi phái.

Đạo Nghị Định thứ 8 ngày 25-08-1934 định rơ:

- Điều thứ nhứt: Những Chi Phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, th́ cả chúng sanh chẳng đặng nh́n nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Đạo.
Pháp luật Đạo Cao Đài đă định rơ chi phái là bàng môn tả đạo.

Từ khi hiện sinh 1926, Đạo Cao Đài ḥa ḿnh vào vận mệnh của dân tộc. Đạo bênh vực người yếu thế, nâng đỡ người bị áp bức. Hội Thánh Cao Đài vẫn tŕnh bày với chính phủ (hai miền Nam-Bắc) những lo lắng về sinh mạng đồng bào trong chiến tranh và bất công xă hội... nghĩa là đạo gắn liền với vui buồn của dân tộc, vận mệnh tổ quốc. Đạo thực thi lời:

- Đức Chí Tôn dạy:

./- "Đạo là công lư, công lư đánh đổ cường quyền mới phải đạo".
./- "Chánh trị và đạo chẳng có buổi liên hiệp cùng nhau; nghe à...".


Ngày nay 09 chi phái Cao Đài là bàng môn tả đạo, cho nên, 09 chi phái Cao Đài im lặng trước những bất công xă hội do chánh phủ cộng sản tạo ra như: Sưu cao thuế nặng, phí chồng phí, dân oan, bắt giam những người công nghĩa, vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo để trả ơn chánh phủ đỡ đẻ cho họ. Đó là hành vi của 09 chi phái Cao Đài đă liên hiệp với chánh phủ cộng sản và được che đậy bằng mỹ từ "tu hành thuần túy".

Bàng môn tả đạo đă vô cảm trước những đau khổ của đồng bào. Chưa một lần lên tiếng về bất công xă hội mà c̣n áp bức người công nghĩa lên tiếng phản đối việc Đức Hộ Pháp bị kết án phản quốc.

- Đức Hộ Pháp dạy rơ: Lập ra chi phái là giết đạo.

Chi phái giết đạo như thế nào?

Bởi v́ chi phái giống như hàng nhái, kém chất lượng, trà trộn vào hàng thật, làm cho mất giá trị của hàng thật. Làm cho chúng sanh hiểu lầm đạo và coi rẻ đạo rồi xa lánh đạo.

Đạo thực thi Bảo Sanh - Nhơn Nghĩa - Đại Đồng. Hội Thánh Cao Đài cứu khổ pḥ nguy. Đức Hộ Pháp từng thả hàng trăm khách phạm là Việt Minh, Hội Thánh không đưa ai vào ṿng tù tội trái oan cho dù đối nghịch với Hội Thánh.

Các chi phái liên kết với chánh quyền để bắt giam người đạo dám nói lên sự thật về chi phái mà bản thân tôi là bằng chứng sống. (Xem 03 bài báo Tây Ninh ra ngày 18/20 và 22-03-2008 đính kèm). Đó là những kẻ mượn lớp áo tu hành để sát nhơn, mưu cầu cơm no áo ấm bằng tài vật nhơn sanh cúng hiến chớ chẳng phụng sự ǵ cho cho Nhơn Nghĩa.

Hội Thánh khi xưa nghèo vậy mà có mở Trường Đạo Đức Học Đường (1928), Trường Lê Văn Trung (1946) và có Viện Đại Học Cao Đài (1971) để mở mang học vấn cho thanh thiếu niên, nâng cao dân trí. Ngày nay, các chi phái giàu sang như thế mà chỉ biết an hưởng tài vật nhơn sanh cúng hiến chớ chẳng biết dùng đó để mở trường học, lập dưỡng lăo ấu, giúp đỡ những người cơ nhỡ hay hiền nhân quân tử đang đấu tranh cho công lư và t́nh thương trong xă hội rất nhiễu nhương và đầy dẫy oan trái.

Xưa, Hội Thánh ngấm ngầm giúp tài vật cho Kỳ Ngoại Hầu Cường Để nên Ngài cảm nghĩa và làm di chúc giao hài cốt lại cho Đạo Cao Đài. Hội Thánh chính thức bày tỏ quan điểm ḿnh bằng cách đem 03 vị vua yêu nước bị thực dân Pháp lưu đày: Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân về thờ nơi Báo Quốc Từ. Ngày nay chi phái tố cáo gian người đạo ra chánh quyền, đề nghị chánh quyền bắt giam người công nghĩa... làm cho hư hoại nhân nghĩa của Đạo. Chi phái Cao Đài Tây Ninh nhiều lần cử người đến tham dự phiên ṭa liên quan đến tôn giáo để trợ giúp chánh quyền kết án người đạo tranh đấu bảo vệ cho lẽ phải, cho công bằng...

Thầy Trời dạy đừng lo sùng tu Phật tượng hay chùa chiền mà hằng ngày góp nhóp để lo thực thi Trường Học, Dưỡng Lăo Ấu và Tịnh Thất... nhưng, chi phái ngày nay đổ tiền của vào xây dựng vật chất để đồng ca với chánh phủ rằng tại Việt Nam có tự do tôn giáo...

09 chi phái Cao Đài đang đeo bùa của chánh phủ cộng sản ban cho nên trả ơn bằng cách liên hiệp với chánh phủ dùng hàng giả là chi phái Cao Đài để phá hoại hàng thật là tôn giáo Cao Đài.

2/- V́ sao Đạo Cao Đài không được sinh hoạt tôn giáo?

Bản thân Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc khi c̣n ở thế là một người yêu nước.... Khi ngộ đạo ông phế đời hành đạo. Đạo Cao Đài có nhiệm vụ xây đời thánh đức cho nhân loại. Về xă hội, Ngài thực hiện đường lối cách mạng ôn ḥa; thực thi đạo đức để canh tân xă hội. Với tư cách Giáo Chủ Đạo Cao Đài, Ngài ra quyết sách thực thi 05 chương tŕnh: Gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo để xây dựng nên Châu Thành Thánh Địa... Từ vùng đất rất xấu (người Pháp chê bỏ), người dân phần lớn là chạy giặc về nên rất nghèo; chỉ trong thời gian ngắn, 05 chương tŕnh trên đă biến vùng đất khỉ ho c̣ gáy thành một vùng dân cư trù phú với nếp sinh hoạt văn hóa mang bản sắc Cao Đài rất rơ ràng. Trường học của Đạo Cao Đài đều dùng tên "Đạo Đức Học Đường" là một ví dụ cụ thể.

2.1/- Đức Hộ Pháp từng báo động hiểm họa giặc Tàu với phái đoàn Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ngày 05-07-1954 tại Geneve:

... Ông Phạm-Văn-Đồng cười và nói rằng: "Họ đă sợ mà c̣n có người hù nữa!" và day qua ĐỨC HỘ-PHÁP, hỏi ĐỨC NGÀI: "Bị ai hù có sợ hay không?". ĐỨC NGÀI nói rằng: "Nếu tôi sợ th́ tôi không có đến đây. Chúng tôi có nhắc cho Anh em Việt-Minh biết rằng cái công kháng-chiến của họ, quốc-dân không quên, nhưng họ phải làm thế nào cho cuộc giải-phóng dân-tộc cho trọn vẹn chớ đừng gở ách này rồi mang cái gông khác hay là đuổi cậu Pháp rồi rước chú Tàu về th́ không ăn thua ǵ và quốc-dân sẽ phán-đoán việc đó". Anh em Việt-Minh nói rằng họ biết việc đó và không để xảy ra đâu.

2.2/- Khi đất nước bị chia đôi, Ngài cực lực phản đối Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm tiến hành chiến tranh nồi da xáo thịt. Ngài yêu cầu chánh phủ 02 miền phải tôn trọng nguyện vọng của dân chúng qua lá phiếu (theo Hiệp định Geneve 1954).

Ngày 26-03-1956, Ngài công bố chính sách Ḥa B́nh Chung Sống.

Ngày 18-5-1956, tổ chức trương cờ HBCS tại cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải; Kêu gọi thành lập Bộ Đội “Nạn Nhơn Chiến Tranh”, gồm có: Thương Phế Binh, Cô Nhi, Góa Phụ, Phụ Mẫu là những nạn nhơn chiến tranh để phản đối chiến tranh. Đề nghị tổ chức Lễ cầu siêu cho nạn nhân chiến tranh 02 miền... tại cầu Hiền Lương (1956).

Ngày 08-02-1957 tổ chức Lễ Ra Mắt HBCS tại Ṭa Thánh Tây Ninh. Thành phần dự lễ gồm các ban bộ và các Tộc, Châu, Trấn..., Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa, Tôn Giáo bạn, Các Đảng Phái và Ngoại giao đoàn các nước... Trong ṿng một tuần, sau Lễ ra mắt HBCS, công an của Ngô Đ́nh Diệm bắt giam hơn 500 (năm trăm) người đạo liên quan đến Ḥa b́nh Chung sống... nhiều người bị tra tấn rất dă man, bị lưu đày và hy sinh trong ngục thất.

2.3/- Sau ngày 30-04-1975.

Ngày 20-9-1977 Việt Nam được kết nạp vào Liên Hiệp Quốc.

Ngày 11-11-1977 Hội Đồng Chánh Phủ Việt Nam ra nghị quyết 297 về một số chánh sách đối với tôn giáo. Qui định khoản 3 phần 6: "Việc phong chức, bổ nhiệm những người chuyên hoạt động tôn giáo (kể cả những người do tín đồ bầu cử) phải được chánh quyền chấp thuận trước. Tuỳ theo phạm vi hoạt động Tôn giáo của những người nầy trong một Xă, Huyện, Tỉnh hoặc Thành Phố mà Uỷ Ban Nhân Dân Xă, Huyện, Tỉnh hoặc Thành Phố chấp thuận. Nếu phạm vi hoạt động tôn giáo bao gồm nhiều Tỉnh th́ phải do Thủ Tướng Chánh Phủ quyết định".

Đây là văn bản pháp luật dọn đường cho chánh phủ Việt Nam nắm quyền kiểm soát nhân sự các tôn giáo nói chung và tôn giáo Cao Đài nói riêng. Hội Thánh Cao Đài đă nh́n thấu ư đồ sâu xa trong nghị quyết 297 của chánh phủ nên chủ động ngưng tất cả việc cầu phong, cầu thăng cho nhân sự tôn giáo bằng cơ bút tại cung đạo Ṭa Thánh Tây Ninh.

Ngài Hồ Bảo Đạo viết: "Cái khó của Đạo Cao Đài về bản nghị quyết nầy là ở chỗ Cầu Phong, Cầu Thăng cho Chức Sắc, phải do cơ bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà nay lại phải do chánh quyền chấp thuận trước, như vậy th́ Đạo Cao Đài mất hết ư nghĩa Thiêng Liêng của nó mà trở thành một tổ chức của phàm trần.
V́ lẽ đó, trong bản Phúc sự Chung niên kỳ đó, đệ tử có tŕnh rằng bản Nghị quyết số 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là một sợi dây xích thằng trói buộc Đạo Cao Đài một cách chặt chẽ, không phương cựa quậy, và từ đó đến nay, đệ tử và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ư ngưng các cuộc cầu phong và cầu thăng để giữ giá trị thiêng liêng cao quí của phẩm tước Chức Sắc Thiên Phong, không chịu đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập thành dưới quyền của phàm tục....


Chánh phủ Việt Nam bí đường cài người vào tôn giáo Cao Đài nên mới ra bản án Cao Đài (20-09-1978).

Ngày 23-12-1978, Báo Tây Ninh bộ mới, số 47, có đăng quyết nghị của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 1 nơi điều thứ 3 và 4:

Điều 3: Giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chánh đạo từ trên đến cơ sở, xoá bỏ và nghiêm cấm cơ bút.

Chánh quyền sẽ quản lư toàn bộ các cơ sở vật chất mà Đạo đang quản lư kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xă hội. Đồng thời, căn cứ vào tính chất tu hành, chánh quyền sẽ qui định cụ thể số cơ sở để lại Đạo quản lư và số người trong từng cơ sở để chuyên lo về mặt tín ngưỡng.

Điều 4: Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết này, và báo cáo kết quả lên cấp trên, và Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh trong kỳ họp tới.


Chánh phủ thi hành bản án Cao Đài bằng cách tạo sức ép để Hội Thánh Cao Đài phải ban hành Đạo lịnh 01 (01-03-1979):

./- Giải thể hành chánh tôn giáo 05 cấp.

./- Tái lập hành chánh tôn giáo 02 cấp nhưng thực tế chính phủ cũng không cho làm đúng.

./- Hội Thánh Cao Đài không được cầm quyền hành chánh mà phải lập ra Hội Đồng Chưởng Quản để điều hành đạo sự.

./- Bắt nhiều chức sắc tôn giáo đi học tập cải tạo.

./- Tịch thâu tài sản tôn giáo.

Đến ngày 09-05-1997, chánh phủ cấp pháp nhân cho HĐCQ, lập ra chi phái "Cao Đài Tây Ninh"... nghĩa là pháp nhân "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" hay "Đạo Cao Đài" bị nhà nước không cho sinh hoạt tôn giáo từ 1997.

***: Sự thách thức đạo lư của chánh phủ Việt Nam.Những tù nhân lương tâm như Thầy Giáo Đinh Đăng Định, từ nhà tù trở về nhà c̣n có giấy tờ... hay TS Cù Huy Hà Vũ, từ nhà tù đi qua Mỹ, cũng có giấy tờ của chánh phủ Việt Nam... th́ Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc lại bị đối xử khác hẳn.

. Năm 1978, "Bản Án Cao Đài" kết tội Đức Hộ Pháp phản quốc.

. Năm 2006, chánh phủ tổ chức rước liên đài Đức Ngài từ Nam Vang (Campuchia) về Ṭa Thánh Tây Ninh (Việt Nam) mà bản án kết tội phản quốc vẫn không xóa.

Sự thách thức đạo lư và lẽ công bằng của chánh phủ cộng sản:

. Muốn triệt tiêu Đạo Cao Đài th́ ra bản án.

. Muốn lợi dụng Đức Hộ Pháp th́ kết hợp với bàng môn tả đạo (là phản đồ) tổ chức rước liên đài từ Campuchia về; phá hoại di chúc của Ngài (khi nào Việt Nam Trung Lập th́ tín đồ của Ngài rước thi hài về).

KẾT LUẬN.

Việc đánh tráo tôn giáo Cao Đài với 09 chín chi phái Cao Đài mà đặc biệt là "Cao Đài Tây Ninh" là canh bài tráo rất lớn và tinh vi nên gạt được rất nhiều người. Khi thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và chánh quyền cộng sản hô hào Lấy chân thành xóa hố sâu thù hận th́ họ vẫn là người đang nói láo.

Thêm một lần nữa chúng tôi chứng minh rất rơ ràng rằng:

Tại Việt Nam tôn giáo Cao Đài không được sinh hoạt tôn giáo mà chỉ có 09 chi phái Cao Đài hoạt động. V́ vậy, tôn giáo Cao Đài không thể tham dự lễ cầu siêu ở Trường Sa Lớn (2014) mà chỉ có các chi phái Cao Đài (là bàng môn tả đạo) tham gia cầu siêu theo kế hoạch của chánh quyền.

Chúng tôi kính mong những người đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo hiểu đúng sự thật nầy. Gọi đúng với sự thật là 09 chi phái Cao Đài tham gia Lễ Cầu Siêu chính là góp phần làm sáng tỏ cái oan án của Đạo Cao Đài ra trước công luận.

Xin quí vị đừng lầm lẫn Tề Thiên thật và Tề Thiên giả!

Đừng lầm hàng thật là tôn giáo Cao Đài với hàng giả là chi phái Cao Đài!


Nếu GS Tương Lai và quí hiền nhân quân tử thấy phần tŕnh bày trên có điều nào chưa chắc chắn, chúng tôi xin nhận trách nhiệm làm rơ./.

Nay kính.

Việt Nam ngày 14-04-2014.

(Đă kư tên)
Dương Xuân Lương.

Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam (1996).
Đối tượng công an t́m thủ tiêu (14-03-2008).
Email
ctnltvndxl204@yahoo.com

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634