ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ CHÚC TẾT
CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

 ĐĂ GỞI VỀ DO NƠI VỊ ĐẠI DIỆN
THAY MẶT CHO ĐỨC NGÀI LÀ TRƯƠNG HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ĐÀI
TRUYỀN THANH CHO TOÀN THỂ CON CÁI CỦA ĐỨC CHÍ TÔN NƠI CỬA ĐẠO.

-----------

Nhơn dịp Xuân đến, cũng như thường lệ cả toàn đạo đều hướng về nơi Tổ Đ́nh, đại gia đ́nh Thiêng Liêng do Đức CHÍ TÔN tạo dựng đặng thăm hỏi Thánh Thể của Ngài và vị Chưởng Quản bảo vệ sự nghiệp ấy trót một năm qua là thế nào và định tương lai cho nó là dường bao.

Bần Đạo không đặng hân hạnh có mặt nơi Ṭa Thánh trót một năm đă qua làm cho huynh đệ phải chia ĺa, khiến cho Bần Đạo phải ngậm ngùi thương nhớ.

Từ ngày ĐẠI TỪ PHỤ và ĐẠI TỪ MẪU đến khai mở chơn truyền, giao phó ngọn cờ cứu khổ hầu độ dẫn con cái của hai Đấng vào con đường chí chơn chí thánh. Cái khó khăn cho sứ mạng Thiêng Liêng là ĐẠI TỪ PHỤ và ĐẠI TỪ MẪU buộc ta phải lấy căn bản của nền văn minh tối cổ của tổ phụ ta đă lưu lại trong triết lư Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt. Nếu ta cạn xét, ta ngó thấy với một Đạo giáo mà bảo thủ chơn truyền rất khó khăn quá sức của ta tưởng nghĩ, huống chi cả triết lư của các nền Đạo giáo đương nhiên hiện hữu tại mặt thế nầy th́ nó đă đành quá sức với trí khôn ngoan tưởng tượng. Song ta phải xét đoán nếu không như thế th́ có phương chi khác mà tạo dựng đại đồng thiên hạ và thống nhứt các tín ngưỡng, các chơn lư lại làm một cho đặng. Ấy là mục phiêu trọng yếu của hai Đấng Phụ Mẫu tạo đoan muốn đạt đến. C̣n nếu ta muốn xu hướng theo một triết lư Đạo giáo làm căn bản th́ nó sẽ trái hẳn với nghĩa lư tận độ của Đạo. Cái khó khăn của ta thi hành sứ mạng là do nơi lẽ ấy.

Khi ĐẠI TỪ PHỤ đến giao phó cho đàn anh của ta sứ mạng lập giáo th́ tưởng rằng nền chơn truyền nầy nó sẽ đơn giản hơn các tôn giáo khác, chớ chưa hề tưởng tượng đến một sự mới mẻ khó khăn như thế. Chính ḿnh Bần Đạo trước kia cũng nghĩ như vậy mới có can đảm theo chơn ĐẠI TỪ PHỤ và ĐẠI TỪ MẪU chớ chưa dè là đảm nhiệm một trách vụ quá sức phàm của ta phải thi thố. Thật ra ta chưa t́m đặng một nơi nào và đường lối nào đi cho đúng phận. Chính ḿnh Bần Đạo mơ mộng rằng, khi trả xong phận sự cùng xă hội nhơn quần mà triết lư Tiên Nho đă định và xong phận sự đặng toại hưởng an nhàn, từ bi tự toại với triết lư Đạo Lăo và Đạo Thích là đủ phận.

Nào dè sứ mạng cao trọng chưa phải đến mục phiêu ấy là đủ mà lại phải dung ḥa các tư tưởng Đạo giáo, thống nhứt các triết lư tinh thần là làm một điều chưa hề có trí khôn ngoan nào làm đặng. Nó là một ảo vọng mà từ truớc đến giờ chưa một nhà triết học nào nghĩ đến. Chính nơi yếu điểm nầy mà Bần Đạo vẫn ngồi xem quyền CHÍ TÔN vô đối của ĐẠI TỪ PHỤ thiệt hiện nơi mặt thế nầy, v́ thầm hiểu rằng chỉ có tay quyền năng vô đối của Đức CHÍ TÔN mới làm đặng mà thôi. Tương lai của Đạo CAO ĐÀI sẽ vạch rơ cho toàn nhơn sanh thấy đặng điều ấy.

Trót 31 năm hành đạo, đi trên con đường nguy hiểm khó khăn mà Bần Đạo đă đủ nghị lực, đủ kiên chí, đủ can đảm, là Bần Đạo ngó thấy rằng tướng diện phi thường của nó từ từ hiện tượng. Nhờ ơn Thiêng Liêng và quyền năng vô đối của hai Đấng Phụ Mẫu vạn linh giúp sức và d́u đường dẫn nẻo mà chơn truyền của Đức CHÍ TÔN từ từ nhi tiến.

Ta càng bị cơ đời khảo đảo, thử thách nặng nề th́ ta lại càng có dịp thấy quyền năng ấy thiệt hiện, bởi cớ mà đức tin của Bần Đạo càng ngày càng kiên cố và bền vững. Nhiều khi tâm hồn của Bần Đạo c̣n dám cả gan liều lĩnh dấn thân vào nẻo nguy hiểm khó khăn, dường như muốn đày thân ḿnh vào đường tử lộ đặng bảo vệ cả toàn sanh mạng của nhơn sanh hầu thử cơ tạo hóa. Ở mặt thế gian nầy, ai lại chẳng muốn an nhàn tự toại bởi nó là thuốc trường sanh kia mà, trái lại nó là một hành vi điên rồ và ngu muội.

Đă biết như thế mà Bần Đạo lại quyết định đi ngược chiều để thử thách nhơn tâm và xem tŕnh độ của đời đă đến một đ́ểm nào cho biết. May ra cái tṛ điên rồ của Bần Đạo nó sẽ tạo nên cho con cái của Đức Chí Tôn một cây cân vô h́nh đặng đo lường tâm đức của cả tinh thần Đạo giáo.

Bần Đạo nếu muốn cho đặng an nhàn tự toại như các Tôn giáo khác và thân danh của Bần Đạo đặng hưởng hạnh phúc cá nhân là một điều rất dễ làm. Nhưng tâm đạo của Bần Đạo nó không cho phép Bần Đạo hưởng điều ấy trong khi Quốc dân cùng Tổ quốc Việt Nam và toàn nhơn sanh đang thống khổ, phải chăng giá trị của ngọn cờ cứu khổ sẽ do đó mà định trọng khinh của nó.

Bần Đạo quả quyết rằng từ trước đến giờ, trót 31 năm dài đăng đẳng Hội Thánh và toàn cả con cái Đức Chí Tôn cũng tưởng nghĩ như thế, nên dám hy sinh cương quyết đi trên con đường Thánh đức ấy mới bảo thủ đặng cơ nghiệp Đạo đến ngày nay.

Bằng chẳng vậy th́ Đạo đă chết từ buổi sơ sanh của nó, nó phải phi thường, giống tượng ảnh của Đấng phi thường đă tạo dựng nó mới phải lẽ, Đức Chí Tôn đă biểu con cái của Ngài thay thế h́nh ảnh của Ngài bên cạnh nhơn sanh thống khổ, tức nhiên biểu ta làm Ông Trời tại thế nầy, mà làm Ông Trời là đ́ều không phải dễ.

Với con cái chơn thành của Ngài th́ Bần Đạo nói: Ta phải làm phi thường như ĐẠI TỪ PHỤ đă làm phi thường, chỉ kiếp sống của ta phi thường mới đáng sống. C̣n với con cái chơn thành thật thà của Người th́ Bần Đạo lại nói: Cứ noi bước của đàn anh nhứt tâm nhứt đức, v́ họ không có quyền hành nào trong kiếp sống của họ mà cả gan d́u dắt con cái thiêng liêng của Đức Chí Tôn đi lầm đường lạc ngơ.

Đài vinh diệu của Ngài đến lập sẽ vinh quang rực rỡ nơi bước hành tŕnh tương lai của ta trước mắt. Ta sẽ đặng hân hạnh thấy điều ấy.

Bần Đạo xin gởi cả tâm t́nh yêu ái vô đối cho mỗi đàn em trong cửa Đạo và ban phép lành cho cả toàn thể con cái Đức CHÍ TÔN y như bí pháp của Ngài truyền dạy và cầu xin cho Đức ĐẠI TỪ PHỤ và ĐẠI TỪ MẪU thường tại trong tâm trí của mỗi người.

 

KIM BIÊN, ngày 21 tháng Chạp năm Bính Thân (dl. 22-01-1957)

HỘ PHÁP
(Ấn kư)

_______________________________________

SAO Y BẢN CHÁNH

T̉A THÁNH, ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân

          THÁI CHÁNH PHỐI SƯ          THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ      NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ

               (ấn kư)                                               (ấn kư)                                    (ấn kư)

       THÁI BỘ THANH                      THƯỢNG SÁNG THANH          NGỌC NON THANH

 

 

Vâng lịnh ban hành  

 

Qu. THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN  

 

(ấn kư)  

 

Giáo Sư THƯỢNG KHƯƠNG THANH

 

Tài liệu được trích từ THÔNG TIN - Xuân Quư Sửu 1973 trang 09 – 11.
Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lư - Ṭa Thánh Tây Ninh ấn hành 02-1973.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634