ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TA THNH TY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GC NHN

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TN

TIN TỨC SỰ KIỆN X HỘI

LIN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhc  chiếc  phone  ln  bng  lng  người
Ti
ếng  ai  như  tiếng  l  thu  rơi
M
ười  năm  m  nh,  mười  năm  l
Ch
 biết  m  thm  thương  nh  thi

Bui  y  con  đi  chng  hn  th
Ng
a  rng  xưa  lc  du  sơn  kh
M
ười  năm  tc  m  mu  tang  trng
Tr
ng  c  lng  con  lc  nghĩ  v

M  vn  ngi  đan  mt  ni  bun
B
n  đời  gi  tt  vi  mưa  tun
Con
 
đi  gp  l  nghn  phương  li
t  la  cho  đời  tan  khi  sương

Tiếng  m  nghe  như  tiếng  nghn  ngo
Ti
ếng  Người  hay  ch  tiếng  chim  bao
M
 xa  xi  qu  lm  sao  vi
Bi
ết  đến  bao  gi  trng  thy  nhau

ng  khc  m  ơi  hy  rng  ch
Ng
m ngi  con  s  du  trong  thơ
au  thương  con  viết  vo  trong  l
H
ơi  m  con  tm  trong  gic  mơ

Nhc  chiếc  phone  ln  bng  lng  người
Gi
ng  bun  hơn  c  tiếng  mưa  rơi
V
 m  ti  đổi  thi  gian  được
i  c  thin  thu  tiếng  m  cười.

 Gởi lng mnh trong lời thơ Trần Trung Đạo:

            Đừng khc Mẹ ơi hy rng chờ

            Ngậm ngi con sẽ dấu trong thơ

            Đau thương con viết vo trong l

            Hơi ấm con tm trong giấc mơ

V giờ th:

            Mẹ xa xi qu lm sao vi

            Biết đến bao giờ trng thấy nhau

Nhưng xin Mẹ an lng v hy:

            Thong dong ci thọ nương hồn

            Chờ con lập đức gip huờn ngi xưa.

                                    nht  nguyn

Mời nghe bi thơ ny qua giọng ngm của chnh tc giả:

 

Giọng ht Gia Huy sẽ khắc họa thm nỗi lng của tc giả:

 

 

 

           

 

           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THƯ GIN

THNG TIN CHC MỪNG

PHN ƯU

KINH SCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000