ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN

V/v CAO Đ ÀI QUỐC DOANH PHÁ RỐI KẾ HOẠCH

AN VỊ THÁNH CỐT THẤT NƯƠNG DIÊU TR̀ CUNG

ngày 27/2/Bính Thân (4/4/2016)

          Chúng tôi vừa nhận được hai Thông Báo Khẩn của đồng đạo trung kiên từ trong nước gởi ra về việc Nhóm Cao Đài quốc doanh Tây Ninh cố t́nh gây rối, cản trở kế hoạch an vị Thánh cốt Thất Nương Diêu Tŕ Cung tại Báo Ân Đường - Trí Huệ Cung (dự kiến an vị vào ngày 29/2/Bính Thân - 6/4/2016), có đoạn như sau:

          "Chúng tôi kính khẩn Chư Đồng Đạo, Đồng bào xa gần ủng hộ chúng tôi để bảo vệ Phật cốt. Chúng tôi luôn mong chờ mọi lời cầu nguyện, cùng sự giúp sức của các bậc Đạo tâm, Chư Đồng đạo, Đồng bào xa gần. Kính mong mọi người hăy để lời cầu nguyện với Đấng Thiêng Liêng ban tứ Hồng ân cho chúng tôi đủ nghị lực chống đỡ với tà quyền".

 

 

Phật cốt Đức Bà Thất Nương Diêu Tŕ Cung tại Báo Ân Đường (Trí Huệ Cung)

  Dưới đây là các video clips:

* Phần 1,2: Quay video: Hà Phước Nam, xin cảm ơn hiền đệ Nam.

                   Chuyển qua youtube: Ban Biên Tập.

                   (Sự việc diễn ra vào ngày 27/2/Bính Thân - 4/4/2016)

 

Phần 1:

Phần 2:

* Phần 3,4: Ngày 25/2/Bính Thân (2/4/2016) một nhóm người gồm có:

- Cán bộ pḥng Nội vụ huyện Ḥa Thành: Trần Thế Hiếu, Nguyễn Thị Phương

- Chủ tịch xă Nguyễn văn Hữu

- Chủ tịch Mặt Trận xă Nguyễn Ngọc Báo

- Ban Đại Diện Hội Thánh Quốc Doanh tỉnh Tây Ninh: Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Giáo Hữu Thượng Hùng Thanh và 6 vị Lễ Sanh

- Và khoảng trên dười 50 Đạo tỳ

đă đến làm áp lực trước, tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung.

Quay video TANH HA.

Phần 3:

Phần 4:

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634