ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN
            Công ty Cát Tường đă lấy h́nh Thiên Nhăn, h́nh Ṭa Thánh Tây Ninh và ba Cổ Pháp: Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu làm nhản hiệu cho sản phẩm dầu đốt đèn của ḿnh. Xin báo động đến toàn Đạo và nhất là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện tại nên nhanh chóng có những biện pháp nhằm ngăn chận kịp thời hành vi phạm pháp và coi thường tôn giáo Cao Đài của công ty Cát Tường này.
Mời xem đoạn video clip dưới đây, được trích từ web baotonchanhphap.net.
Florida, ngày 20/4/Ất Mùi (6/6/2015)
Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn.

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634