ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO từ TT California

 Chúng tôi vừa nhận được THÔNG BÁO  của Tộc Đạo & Ban Cai Quản Phước Thiện Little Saigon (ThánhThất California) về việc thực hiện khuôn Thuyền Bát Nhă từ VN chuyển qua. Nhận thấy đây là một việc làm đ̣i hỏi nhiều tâm huyết, và nếu mọi việc được hoàn thành đúng như sở nguyện th́ TT California sẽ là nơi đầu tiên ở hải ngoại có được một khuôn Thuyền Bát Nhă để phục vụ tang tế sự, cũng là dịp để giới thiệu một trong những nét đặc trưng của Văn hóa Cao Đài với người ngoại quốc.

            BBT Diễn Đàn Về Nguồn xin giới thiệu rộng rải đến đồng đạo trong và ngoài nước Thông Báo này. Đồng đạo muốn góp một bàn tay trong việc làm có ư nghĩa và tốt đẹp này xin gọi về Thánh Thất California tại số ĐT: 714-636-6622 để biết thêm chi tiết.

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634