ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THÔNG BÁO
 
            Hương đạo Florida hiện có 120 bức Thánh tượng Thiên Nhăn (tượng Ngũ Chi), 100 Sớ Cầu Đạo Tạm, 100 Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ (tất cả theo mẫu của Hội Thánh trước 1975) do Hương Đạo Rạch Ông (CTS Phan văn Đặng) hiến.
 
            Nay thông báo đến các Cơ sở Đạo, các Thánh Thất hoặc tư gia có nhu cầu xin vui ḷng liên hệ với BTS HĐ Florida:

 
                                - CTS Huỳnh văn Mười :  941-755-8884
                                - PTS Lê Thiện Thành     : 813-716-7634
                                - TS Lưu Quốc Minh       : 727-945-702

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000