ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TA THNH TY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GC NHN

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TN

TIN TỨC SỰ KIỆN X HỘI

LIN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời Gian                    https://2.bp.blogspot.com/-HfO98cK5MJY/U1OcgBSokxI/AAAAAAAAFRM/mbihjrK4nBo/s1600/th%C3%B2i+gian.jpg

Time is too slow for those who wait .
Too swift for those who fear .
Too long for those who grieve .
Too short for those who rejoice .
But for those who Love .Time is eternity . 

 

Thi Gian thường: 

QU CHM khi ta ch đi.
QU NHANH khi ta s
hi.
QU DI khi ta nn nng.
QU NG
N khi ta hưởng th

Nhưng, khi ta biết tri lng , th thi gian l VĨNH CU . 

Henry Van Dyke.

 

 Im Lng

https://3.bp.blogspot.com/-LGJBxYXtc30/U1Ocv_htsUI/AAAAAAAAFRU/WIMVbzGaIrI/s1600/ch%C3%BA+ti%E1%BB%83u.jpg

                                                         C hai kiểu Im Lặng :

 

- Trng Sĩ :
Im lng khng phi l cm
Im l
ng l đ ng
m ngm ra tay!

Im l
ng khng phi l cay ( cay c )
Im l
ng l đ phơ
i by trng đen

Im l
ng khng phi l hn
Im l
ng l đ ch
phen tr th

Im l
ng khng phi l ngu
Im l
ng l đ đnh đu v
i đi...


-
Th
y Tu :
Im l
ng khng phi l cm
Im l
ng l đ qun Tm c
a mnh

Im l
ng khng phi b
t bnh
Im l
ng đ khi s sinh trng trng..

Im l
ng đ s
ng Đi hng
Th
ng mnh hơn th
ng ba qun bn ngoi.

Im l
ng, chng hơn thua ai
Im l
ng l đ tm ny thnh thang....

                                                                                              

Hy Hết Lng Với  Nhau

https://2.bp.blogspot.com/-EPb6fngwooA/UziP-vY65eI/AAAAAAAAEhg/UTvroVTfAks/s1600/1.jpg


Trăm năm trước th ta chưa g

Trăm năm sau biết c gp li khng?
Cu
c đi sc sc khng khng
Thi th ta hy h
ết lng vi nhau

 

https://1.bp.blogspot.com/-AivpjJXHIAM/UziQApak3jI/AAAAAAAAEis/GhmYUqRVhrc/s1600/2.jpg

 

Mt cũng chp m hai cũng chp
Ch
t cha trong lng chi m kh
Trăm đi
u b, ngn điu cũng b 

Thong dong t ti thế m vui

 

https://4.bp.blogspot.com/-H4QX5u4njXI/UziQBFFplFI/AAAAAAAAEig/ac25kmg_AaU/s1600/3.jpg


Th
t đu xa tht lng

Ci lng thanh tnh t hư khng
Mi h
ương phng pht sen thơm ngt

t c bn nhơ chn bi hng

 

https://4.bp.blogspot.com/-ZEiv96ZkvZA/UziQBNjRzHI/AAAAAAAAEiY/laNi1SJs4to/s1600/4.jpg


 Nhn cho v vi v dư
Ta ng
ười tan biến gia hư khng ny

https://2.bp.blogspot.com/-XjqFfq6gkLA/UziQByB3B9I/AAAAAAAAEio/m6sFsdI86Zg/s1600/5.jpg


Bng v
n ln ngn t sinh

G
y khua đu gy git mnh thin thu

 

https://2.bp.blogspot.com/-yXRPzQjTWT8/UziQCZqS31I/AAAAAAAAEi4/T3DVmiY7u1E/s1600/6.jpg


Trăm năm nhn xung đi hư o
Pht ch
c nhn ln ng l tri 

https://4.bp.blogspot.com/-d3UQPwdLjx0/UziQCxNzKvI/AAAAAAAAEjE/KSe1j5q1XvE/s1600/7.jpg


 Ta trng ht ging t bi
Ngy sau k
ết tri v-vi-cng-dường
Nguy
n trn khp no v thường

Người đi ph đ vo đường chn như

https://4.bp.blogspot.com/-nze0qqFcu10/UziQDMfZN0I/AAAAAAAAEjM/sRw5TJvdN3s/s1600/8.jpg

 

Thng tay bung nhng ly phi
Ch
m cu hơi th trn trin trm lun
L
ng lng trong git tham sn
L khi thi
n v đ gn nơi tm

 

https://2.bp.blogspot.com/-eOlWcsiaX-U/UziQDb3VODI/AAAAAAAAEjI/6nja-IEOZQo/s1600/9.jpg

 

Lng lng theo nhng nhp chung
Bung d
n tc nim bn tung đi kia

Mit mi thương ght sm khuya

Ri mai cũng vt xung bia m mnh. 

https://1.bp.blogspot.com/-2QyPOjQ6Q28/UziP-qoLcqI/AAAAAAAAEiM/CqG0hD09484/s1600/10.jpg


Gi ngt rng hương trăng n hoa
Tr
i cao lng lng my yn h
M
t mai ngi li bn sng vng

Mc khch giang h lng l qua

 

https://3.bp.blogspot.com/-rdzkOwSUaZQ/UziP-ugokGI/AAAAAAAAEhw/cM0yBBfSrEw/s1600/11.jpg

 

V minh rt li ta b
Soi trong t
tnh thy ta li v
Thot ra t
vc u m
V th
ường được mt c h chi đu.

 

https://4.bp.blogspot.com/-oUb3_gyZZp4/UziP_UzzYxI/AAAAAAAAEiI/GdsggUe_DSo/s1600/12.jpg

 

Ta v ngi li tnh hư o
H
ư o khng cn ch c ta

 

https://3.bp.blogspot.com/-3yQtqU6W_os/UziP_oLt5II/AAAAAAAAEiA/T6_X32bhc4Q/s1600/13.jpg

 

  C khng cn mt chng bn lng
Yu ght đ
ược thua chng mong trng
M
rng tm ra lng thanh thn
An vui t
ti d thong dong

 

https://2.bp.blogspot.com/-497fOiA6R-Q/UziQAAGjMhI/AAAAAAAAEiE/AOzOI_Jyf0A/s1600/14.jpg

 

 Tm ta mt ci ngh chn

Gia chan cht nng gia tm t mưa

Ngược dng sinh t x đưa

Tim ta mt ci đ va đ che

Li quen khp khing đi -v

Gt chn đ mi, đam m đ chng

Ta t v th mt mng 

Bước chưa ra khi mt vng nhn duyn

Tm ta mt ci chn nguyn 

Vo nương bng mt, nhp min v ưu 

 

THƯ GIN

THNG TIN CHC MỪNG

PHN ƯU

KINH SCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634