ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT M̀NH

Trà ngon sáng sớm ngát hương lài,
Độc ẩm nh́n xa mây trắng bay.
Tiếng quạ bên ngoài kêu lạc lơng,
Thả hồn theo gió nhập thiên thai.

PHẠM VĂN KHẢM

 

THÂN HỌA

Tinh sương thắm giọng chén trà lài,
Ngâyngất hương nồng sực nức bay,
Phất phưởng hồn đơn du lối mộng.
Nghe ḷng sản khoái dạo thiên thai.

HOÀNG HỒ

 

XẾ TÀ

Mới sáng vụt qua đă xế tà,

Sống sao trọn kiếp với kỳ ba.

Sự đời tém dẹp cho thư thả,

Việc đạo lo toan kẽo tuổi già.

Phú quí, công danh đâu vĩnh cữu,

Giàu sang, quyền thế cũng phôi pha.

Con đường Đạo Đức mau đi tới,

Trên cơi Thiêng Liêng có sẵn nhà.

PVK

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634