ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

...Quyền biến dù dùng khi buổi ngặt,

Dằn ḷng nhớ tránh kế mưu gian.

(Đức Chí Tôn)

TỜ THỈNH GIÁO.

HH HIỀN TÀI NGUYỄN THANH LIÊM

“V́ sao hiền Nguyễn Quốc Dũng nắm quyền trang web”.

 

Kính Hiền huynh Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm chủ nhiệm trang web hoithanhphucquyen.org.

HH đă công bố: Trang web HỘI THÁNH PHỤC QUYỀN (hoithanhphucquyen.org) là tiếng nói bảo thủ Luật pháp chơn truyền của tất cả Chức Sắc, Chức Việc và tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh trung thành với Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Chí Tôn chủ quản. V́ thế, lập trường và quan điểm là tuyệt đối tuân hành tính chính thống của Tân Luật & Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, Đạo Nghị Định...

&&&

Chúng tôi là những người theo chánh giáo chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đang hiệp nhau tranh đấu cho việc phục hồi cơ đạo tại Việt Nam đồng thỉnh giáo HH Hiền Tài và Ban Quản Trị trang web hoithanhphucquyen.org mấy nội dung về hiền Nguyễn Quốc Dũng:

1/- Quí vị vui ḷng cho biết v́ sao chấp nhận cho hiền Nguyễn Quốc Dũng vào BQT trang web (trong khi đă nhận được tin từ VN rằng hiền Nguyễn Quốc Dũng là người của công an VN và chính HH Hiền Tài cũng có thông tin riêng rằng hiền NQD là người của công an VN).

2/- V́ sao quí vị trao quyền kiểm soát trang web cho hiền Nguyễn Quốc Dũng để gây chia rẽ trong nội bộ đạo? Và làm nhơ danh đạo?

3/- Sự trao quyền kiểm soát trang web cho hiền Nguyễn Quốc Dũng c̣n kéo dài đến bao lâu?

4/- Hiền Huynh hiền tài vui ḷng điện thoại cho  HH Sĩ Tải Phùng Văn Phan xác nhận rơ bài viết ngày 16-05-2014 22:04#11 Để đóng đề tài ĐÓNG CHỦ ĐỀ: KỶ NIỆM 55 NĂM, NGÀY ĐỨC HỘ PHÁP TRIỀU THIÊN  Có phải của HH Hiền Tài hay không?

V́ trước đây HH Hiền Tài có điện thoại cho HH Sĩ Tải Phùng Văn Phan báo tin rằng bút danh Thanh Long trong bài viết: DĂ TÂM CỦA “CTS” HUỲNH VĂN MƯỜI là do hiền Nguyễn Quốc Dũng mạo danh HH Hiền Tài viết.

(Xin đính kèm phần THÔNG BÁO).

&&&

PHẦN THÔNG BÁO.

Nhân đây chúng tôi xin thông báo đến quí đồng đạo theo chánh giáo chơn truyền ĐĐTKPĐ biết về phẩm Chánh Trị Sự của hiền Nguyễn Quốc Dũng mà chúng tôi đă có đủ bằng cớ và cách xữ lư:

1/- Hiền Nguyễn Quốc Dũng đă mua chuộc Chánh Trị Sự Phan Văn B́nh ở Thánh Thất Tánh Linh bằng cách dùng tài vật cúng hiến cho Thánh Thất. Sau đó CTS Phan Văn B́nh đệ đạt hồ sơ lên cô Lễ Sanh Hương Đủ (Thánh Thất Hàm Tân) kư tên công nhận hiền Nguyễn Quốc Dũng làm Chánh Trị Sự Hương Đạo Gia Ân.

Cô Lễ Sanh Hương Đủ già yếu, bệnh nhiều không dè là đàn em lại cấu kết nhau có hành động sai pháp luật đạo làm phương hại đến nền chánh giáo và danh dự chức sắc thiên phong. Sĩ Tải Phùng Văn Phan đă điện thoại cho Cô Lễ Sanh để xác minh có phải Cô Lễ Sanh đă kư giấy công nhận hiền Nguyễn Quốc Dũng là CTS hay không? Cô Lễ Sanh trả lời rằng cô không kư việc trái pháp luật đạo như vậy.

Hiền Nguyễn Quốc Dũng ở Thành Phố Hồ Chí Minh mà được công cử làm CTS ở địa phương cách nơi cư ngụ hơn 130 km (một trăm ba chục km) là điều hoàn toàn trái pháp luật đạo. Việc làm sai trái nầy do hiền Nguyễn Quốc Dũng và CTS Phan Văn B́nh mà ra.

2/- Chúng Tôi ở quốc nội không nh́n nhận hiền Nguyễn Quốc Dũng là Chánh Trị Sự. Sau đây sẽ cử người ra gặp CTS Phan Văn B́nh để thông báo sự việc và toàn bộ TỜ THỈNH GIÁO nầy. Đồng thời yêu cầu HH CTS giải quyết hậu quả của ḿnh làm bằng văn bản cụ thể.

PHẦN YÊU CẦU.

Nếu trang web của HH Hiền Tài thật ḷng phụng sự đạo pháp trong buổi Hội Thánh Cao Đài không có quyền hành chánh và muốn kết hợp với đồng đạo theo chánh giáo chơn truyền ở Việt Nam chúng tôi th́ vui ḷng mở cho bút danh đđtcgct (đồng đạo theo chánh giáo chơn truyền) và gởi mật khẩu qua email của hiền phuthegiao14. (Đây cũng là cách để HH Hiền tài chứng minh ai đang kiểm soát trang web - HH hay Nguyễn Quốc Dũng?)

Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung từ bút danh đđtcgct nầy.

C̣n nếu quí vị không muốn hợp tác với chúng tôi cũng vui ḷng trả lời thẳng thắn trên trang web.

Nay kính.

Việt Nam ngày 21-04-Giáp Ngọ.

(19-05-2014)

Đồng kư tên.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634