ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn xin hân hạnh giới thiệu một loạt tư liệu mang chủ đề “Theo Ḍng Sử Cũ” do bạn trẻ Dương Xuân Minh cung cấp. Trong mỗi bài, kèm theo tư liệu, là phần nhận xét riêng của hiền đệ Xuân Minh.
       Xin trân trọng giới thiệu cùng đồng đạo Bài Một dưới đây:
 

THEO D̉NG SỬ CŨ

Bài 1: Văn Thư của nguyên Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Non Thanh

gởi cho ông Hiển Trung (Phối Sư Thượng Vinh Thanh)

       Vào thập niên 70 thế kỷ trước. Quyền tự do lập hội và hội họp được công nhận tại miền nam Việt Nam. Việc thành lập một Đảng chánh trị là hoàn toàn hợp Hiến Pháp.Tại nhà ông Hiển Trung tức Phối Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) có buổi thuyết tŕnh đồng thời ra mắt những người sáng lập Đảng CỘNG H̉A XĂ HỘI do ông Hiển Trung chủ xướng và thuyết tŕnh.

       Trong số khách mởi có Ông nguyên Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Non Thanh của Đạo Cao Đải Ṭa Thánh Tây Ninh. V́ sự nễ nang và tế nhị ông không thể từ chối. Sau khi ra về Nguyên CPS Ngọc Non Thanh có một văn thư rất t́nh cảm và thẳng thắn từ chối gởi Ông Hiển Trung.

       Trong đó có đoạn khiến cho hậu thế nhứt là những Chức Sắc lưu ư và học hỏi như sau:

       1-/ Đạo là trên hết đối với bổn phận của một chức sắc Thiên Phong.

       2-/ Lấy Đạo kỳ biến thành Đảng kỳ là một việc làm rất sai trái với lẽ Đạo mà bất cứ ai trong cửa Đạo cũng đều có quyền chỉ trích và phản đối.  (lược trích)

       Ngày nay, thấy nhiều người, nhiều nhóm mượn danh của Đạo nhưng không dựa trên Pháp Chánh Truyền, đă tạo nên những nhóm Đạo có khuynh hướng không c̣n tu hành nữa. Nhóm lớn nhứt và có uy tín nhứt tuy không lập đảng kỳ nhưng khép ḿnh núp dưới một đảng kỳ khác.

       Trước 1975, khi  trong nước có nhiều đảng phái theo đuổi những khuynh hướng chánh trị khác nhau, th́ việc lập một đảng chánh trị để bảo vệ lập trường của tôn giáo ḿnh là điều c̣n có chút ư nghĩa giải thích. Vậy mà chư tiền bối c̣n không làm.

       Ngày nay, trong nước chỉ có một đảng duy nhứt cầm quyền lại cầm quyền cả đất nước, những nhà tu hành của Đạo Cao Đài sao không yên tâm lo tu c̣n tham gia núp bóng? Núp dưới đảng lănh đạo để được tu hay chia phần cai trị đất nước?

Dương Xuân Minh

       Mời đồng Đạo xem văn thơ của Nguyên NCPS Ngọc Non Thanh sau đây:

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634