ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO D̉NG SỬ CŨ

Bài 2: Nh́n lại câu nói của Đức Lư Giáo Tông

về trường hợp Lễ Sanh Thượng Tám Thanh

Dương Xuân Minh

       Từ ngày Giáo Sư Thượng Tám Thanh phàm thăng lên Phối Sư rồi Đầu Sư, khiến nhơn tâm xao xuyến bất an. Những cây bút cơ hội cố gắng lái câu phán của Đức Lư trong Thánh giáo theo chiều hướng ru ngủ nhơn sanh an phận. Công nhận cho đó là thiên ư. Sự thật nguyên văn câu phán ấy không một tác giả nào dám trích dẫn nguyên văn và chi tiết.

       Thời gian gần đây dư luận của Đạo rộ lên về câu phán của Đức Lư Giáo Tông trường hợp cầu thăng chuyển phẩm qua Hiệp Thiên Đài đối với vai tṛ của Ông Nguyễn Thành Tám.

       Sau một thời gian lắng xuống, dư luận lại nổi lên, mục đích muốn thổi phồng vai tṛ của Ông Thượng Tám Thanh trong cơ Đạo hiện nay. Nên việc trích lời văn Thánh giáo của Đức Lư một cách tuỳ tiện. Không một ai trích đúng nguyên văn gốc để cho đồng Đạo làm cơ sở hiểu rơ vấn đề một cách chính xác.

       Những cây bút ấy cố ư lái các Thánh giáo theo chiều hướng có lợi cho Ông Thượng Tám mà quên đi việc trích điểm những sai trái thất pháp, phạm luật mà ông đă gây nên cho Đại Đạo

       Lục trong hồ sơ cũ của thân phụ để lại sau khi qua đời, văn bối thấy nhiều văn bản nguyên gốc của Hiệp Thiên Đài. Nay  xin cống hiến nguyên văn bản chụp Thánh giáo này để đồng Đạo dễ bề suy luận.

       Thánh giáo đêm mùng 5 tháng 12 Tân Sửu 1963 tại Cung Đạo Đền Thánh:

       “Hội-Thánh Hiệp Thiên Đài cầu cho Sĩ Tải Nguyễn Ngọc Hiểu thăng đặc biệt Truyền Trạng…

       - Lăo chấm phong đặc biệt Truyền Trạng.

       - Hội-Thánh Hiệp Thiên Đài xin cho  Lễ Sanh Thượng Tám Thanh được chuyển qua Sĩ tải Hiệp Thiên Đài…

       - Trường hợp của Thượng Tám Thanh không thể chấp nhận, đương sự cứ ở phục vụ bên Hiệp Thiên Đài với chức vị hiện hữu sau có chỗ dùng…”

       Hai trường hợp xin phẩm tước nêu trên, ta thấy có khác biệt về ngôn ngữ. Với Ông Hiểu th́ Hội Thánh HTĐ “cầu”. C̣n với ông Tám th́ Hội thánh HTĐ “xin”.

       Theo mức độ cần thiết “cầu” “xin” khác ư nghĩa nhau một trời một vực. Cầu là Hội thánh HTĐ tha thiết muốn cho được. C̣n xin là Hội thánh HTĐ làm cho có việc theo ư muốn của cá nhân đương sự, được cũng tốt mà không được cũng không sao.

       Câu Trường hợp của Thượng Tám Thanh không thể chấp nhận có hàm ư là chê không đủ tư cách được nhận chức vị mà Hội thánh HTĐ xin. Chứ không phải là tiên tri như người ta thường hiểu ông Tám có một vai tṛ nặng nề sẽ lănh.

       Câu sau có chỗ dùng”, với vỏn vẹn bốn chữ ấy không thấy trong đó ư nghĩa Đức Lư giao nhiệm vụ quan trọng trong tương lai. Mà chỉ khẳng định một phẩm thiên phong Lễ Sanh không thể xài chỗ này th́ c̣n có chỗ khác chứ không bỏ  phế phí phạm nhân sự.

       Lễ Sanh Thượng Tám Thanh muốn lập công bên Hiệp Thiên Đài, Đức Lư cũng chiều cho qua nhưng chưa thể  chuyển phẩm vị qua Chức Sắc Hiệp Thiên Đài là nhiệm vụ cầm cân nẩy mực công b́nh vô tư được.

       Giả sử cố ư thổi phồng lên Ông Tám lănh đạo hiện nay là do thiên ư cũng không thể giải thích thuyết phục. Trường hợp tương tự Đức Lư có muốn trọng dụng một chức sắc nhiệm vụ Cửu Trùng Đài, Đức Ngài có thể rút một chức sắc HTĐ qua làm nhiệm vụ bên Cửu Trùng Đài như Ông Truyền Trạng Hiểu qua làm Thái Chánh Phối Sư dễ dàng có sao đâu.

       Các ư kiến nhận xét trên sẽ được minh hoạ rơ nghĩa thêm khi Đức Lư giải thích:

       “Lăo để lời cho chức sắc nam nữ rơ, những vị nào không được chấm phong hoặc chấm thăng đó là Lăo muốn tránh cho những vị ấy một bước đường thử thách nặng nề chớ nên buồn và phải cố gắng thêm về sự trau dồi tài đức, nhứt là về đức tính phải được gần như đức tính của các Thánh Hiền xưa mới xứng đáng..”

       Như vậy, những người không được Đức Lư phong hay thăng là c̣n thiếu tài đức cần phải trau dồi thêm. Trong số đó có Lễ Sanh Thượng Tám thanh.

       Mời xem Thánh Giáo của Đức Lư Giáo Tông ngày 5-12-Tân Sửu 1963:

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634