ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẮP SÁNG MỘT NIỀM TIN

          Sự kiện toàn thể Chức sắc Hiệp Thiên Đài tu tại gia bảo thủ luật pháp chơn truyền cũng như đang tùng sự tại Văn pḥng Hiệp Thiên Đài ngồi lại bên nhau và cùng công cử ngài Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt giữ nhiệm vụ Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, và Ngài đă đồng ư đến làm việc tại văn pḥng Hiệp Thiên Đài để thực hiện nhiệm vụ được đề cử của ḿnh, đă làm nức ḷng tất cả tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, những người luôn canh cánh một nỗi niềm, một hoài vọng cho một ngày mai tươi sáng của nền Đạo. Đây như là ngọn đuốc để thắp sáng niềm tin này.

          Thật vậy, từ khi chánh quyền cộng sản ép buộc Hội Thánh kư Đạo Lịnh 01 th́ đêm dài tăm tối đă phủ trùm lên nền chánh giáo của Đức Chí Tôn cho đến tận bây giờ. Nhưng cũng từ đây, chúng ta thấy được những tấm ḷng trong sáng, thanh khiết không chút bợn tục đă trải thân ḿnh v́ sự tồn vong của Đạo nghiệp, v́ sự ǵn giữ nền chơn pháp của Đức Chí Tôn mà Đức Hộ Pháp và Hội Thánh đă dày công gầy dựng.

          Nhưng một vài ngọn nến không đủ thắp sáng một mảnh trời đầy mông muội, phàm tục đang ngày một lan tỏa vào nền chánh giáo của Đức Chí Tôn. Nhơn sanh đang khắc khoải đợi chờ một điểm tựa, một nguồn sáng khả dĩ d́u bước họ về lại nguồn xưa.

          Th́ đây! Nguồn sáng từ Khối Chơn Thần của Đạo (Hiệp Thiên Đài) đang kết tụ được. Hễ Đạo c̣n th́ Hiệp Thiên Đài vẫn c̣n!

          Nguồn sáng này là chỗ dựa chính yếu của nhơn sanh trên con đường phục hưng chánh pháp. Nó cũng là nguồn sáng để soi rọi vào mọi góc khuất tối tăm của con người, của nhân t́nh thế thái.

          Bước đầu vẫn c̣n những khó khăn kể cả những hiểm nguy đang ŕnh rập. Bằng tất cả ḷng kính trọng và ngưỡng mộ, xin cầu nguyện Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, Đức Lư Giáo Tông, Đức Hộ Pháp cùng các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ cho quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mọi việc được an lành từ thể xác lẫn tinh thần để Nguồn Sáng từ Khối Chơn Thần này sẽ măi tỏa sáng trên con đường d́u dẫn con cái Đức Chí Tôn t́m lại Nguồn Xưa.

Nay kính,

Hương Đạo Florida, ngày 5 tháng 9 năm Ất Mùi (17/10/2015)

Bàn Trị Sự HĐ Florida

Chánh Trị Sự Huỳnh văn Mười

Phó Trị Sự Lê Thiện Thành

Thông Sự Lưu Quốc Minh

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634