ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT VÀI VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN

THÁNH THỊ VÔ PH̉NG THỦ CỦA T̉A THÁNH TÂY NINH

       1/ Thời gian từ 1949 – 1955 nước Việt Nam có tên là Quốc Gia Việt Nam và Quốc Trưởng là Bảo Đại.

       Ngày 6-6-1954 Thủ Tướng Bữu Lộc đă kư Sắc Lịnh số 5/SL và được Quốc Trưởng Bảo Đại chuẩn y, ban cho Vùng Thánh Địa Ṭa Thánh Tây Ninh QUYỀN BẤT KHẢ XĂM PHẠM và được đưa ra quốc tế hóa: 

 

       2/ Ngày 19-8-1966 Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao Kỳ đă kư Nghị Định số 1500-NĐ/CN cấp cho Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ TTTN  2.355 hecta:

 

       3/ Dưới đây là ư nghĩa và giá trị pháp lư của Thánh Thị Vô Pḥng Thủ - Thánh Địa Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh:

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000