ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNH THẤT HƯƠNG ĐẠO PHÚ THÀNH

TAM NÔNG ĐỒNG THÁP

ĐĂ MẤT NHƯ THẾ NÀO?

 

       Đúng 20 năm Hiến Chương 1997 ra đời lập một Cao Đài Mới ngoài Pháp Chánh Truyền chiếm các cơ sở của đạo Cao Đài Ngọc Đế làm của riêng cho hệ phái. Nhiều người kể cả một số chức sắc cũng lầm tưởng Cao Đài của hiến chương 1997 và Cao Đài Ngọc Đế của Pháp Chánh Truyền là một, nên cầu phong cầu thăng phàm giáo. Các Thánh Thất, Điện Thờ, Cơ Sở Lương Điền khắp nơi vội hợp thức hóa vào Cao Đài mới. Khi đi hợp thức hóa là chấp nhận từ bỏ chủ quyền của Hội Thánh để trực thuộc quyền quản lư của HĐCQ lúc ấy nay là Hội Thánh phàm giáo mới lập.

       Tuy nhiên, cũng có nhiều nơi đă sớm hiểu được điều này nên kiên quyết tiếp tục tu hành theo luật pháp chơn truyền của Đạo, trong số đó có Hương Đạo Phú Thành thuộc Tộc Đạo Tam Nông, Châu Đạo Đồng Tháp. Hai mươi (20) năm hành đạo ngoài hệ thống kiểm soát của HĐCQ, Hương Đạo Phú Thành đă tạo được đức tin vững mạnh cho đồng đạo nơi Đức Chí Tôn và tạo được thiện cảm cho đồng đạo khắp nơi. Đồng đạo Phú Thành đă giữ được Thánh Thất Phú Thành để có nơi lễ bái. Đây là một điều thất bại của HĐCQ mong thôn tính Thánh Thất bằng cách bổ nhiệm người đến cai quản đều bị đồng đạo từ chối. HĐCQ đă nghĩ ra cách cho người sở tại cướp quyền của người sở tại. Đây là hành động vô cùng xấu xa đê tiện của Cao Đài mới và của những tên bội sư phản bạn bán đứng đạo Trời cho chúa quỷ phàm giáo.

       Câu chuyện bắt đầu, họ mua chuộc được hai người ham danh, ham quyền là cựu CTS Nguyễn Văn Thạo (Ông Thạo) và PTS Dương Ngọc Rễ (Ông Rễ). V́ là một chức việc cựu, Ộng Thạo không thể trực tiếp cướp quyền nên đă xúi giục và ủng hộ Ông Rễ cướp quyền Hương Đạo Phú Thành một cách phi pháp chức vụ Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo(CTS/ĐHĐ) khi Ông CTS Nguyễn Văn Lẹm hết nhiệm kỳ xin nghĩ. V́ quá vội vàng và ham muốn chức vụ, Ông Rễ đă mặc áo CTS trong khi chưa có vi bằng công cử hợp pháp và được bàn giao đúng luật. Với sự nông nổi và quá khích của Ông Rễ do Ông Thạo chống lưng, Ông CTS Lẹm vẫn tiếp tục hành nhiệm vụ Đầu Hương Đạo ngoài Thánh Thất để tránh nồi da xáo thịt chờ ngày ḥa giải. Ông Thạo với tư cách cố vấn đứng sau lưng điều khiển ông Rễ, đă từ chối mọi cuộc ḥa giải của đồng đạo sở tại và liên hương. Vừa giúp đở cho Ông Rễ vừa đi đêm móc nối với HĐCQ, Ông Thạo xin gia nhập phàm giáo. Từ đó Ông Rễ và Ông Thạo lại mâu thuẩn nhau.

       Việc âm thầm phản bội của của Ông Thạo đă lộ rơ nguyên h́nh. Ông Thạo cướp quyền Ông Rễ và cúi đầu xin gia nhập phàm giáo. (xem Tờ yêu cầu của Ông Thạo)

       Sau cuộc sôi nổi tiếp quản Thánh Thất ngày 24 tháng 2 năm Đinh Dậu (dl 21-3-2017), đuổi Ông Rễ ra khỏi, Ông Thạo đă nhận lịnh bổ nhiệm Cai Quản Thánh Thất của HĐCQ nay là Hội Thánh mới dưới sự bảo vệ hùng hậu của chánh quyền Đồng Tháp. Buổi lễ có sự chứng dự của chánh quyền các cấp đầy đủ các lực lượng xe cứu thương, xe cứu hỏa, công an đến hổ trợ cho buổi thay chủ mới. Thánh Thất Phú Thành ở xă Phú Thành huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đă thật sự bị Hội Thánh phàm đến chiếm.

       Dư luận gần xa rất quan tâm đến sự việc này. Các trang mạng xă hội đă b́nh luận rất nhiều về nội dung này. Có những việc thâm cung bí sử mà người tín đồ sở tại đa số là nông dân chất phát thật thà một nắng hai sương luôn lo thuần túy tu hành không thể hiểu hết.

       Với tư cách người trong cuộc, tôi xin tường thuật và cung cấp đầy đủ chi tiết để dư luận hiểu đúng về nội t́nh của Thánh Thất Phú Thành như sau.

       1/- Theo Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mỗi làng (xă) được Hội Thánh lập một Hương Đạo có một vị Chánh Trị Sự đứng đầu gọi là Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo (CTS/ĐHĐ). Sau năm (5) năm 6 tháng vị Chánh Trị Sự đủ công nghiệp đi cầu phong Lễ Sanh. Chức vụ CTS/ĐHĐ bị khuyết sẽ được bầu cử người lên thay thế. Chỉ có phẩm Thông Sự và Phó Tri Sự trong Hương Đạo ấy mới được dự cử. Buổi hội công cử phải được tổ chức đúng như luật đạo qui định, có pháp-chánh chứng dự, có CTS/ĐHĐ lận cận làm giám thị chứng kiến do Đầu Tộc Đạo chủ tọa. Tiến hành bầu cử, các chức việc phải có đơn ứng cử. Thể thức bỏ phiếu kín. Sau khi công bố kết quả người cao thăm nhứt sẽ được tuyên bố đắc cử. Vi bằng công cử phải được lập đúng theo mẫu của Hội Thánh qui định.

       Đó là nguyên tắc chung. Trong t́nh h́nh hiện hữu tại Hương Đạo Phú Thành thời điểm 2010, không có Đầu Tộc Đạo Tộc Đạo Tam Nông, người đủ tư cách chủ tọa là đương kim CTS/ĐHĐ sở tại sắp măn nhiệm không tái cử. Cụ thể là đương kim CTS Nguyễn Văn Lẹm ĐHĐ Phú Thành. Và phần giám thị v́ khuyết pháp-chánh nhưng nhứt thiết phải có một vị CTS/ĐHĐ lân cận được mời làm giám thị.

       Sau khi Ông CTS Nguyễn Văn Lẹm ĐHĐ Phú Thành tuyên bố măn nhiệm không tái cử. Trong buổi hội nhóm sơ bộ để chuẩn bị buổi hội công cử sắp tới th́ có một số người đề cử ông PTS Dương Ngọc Rễ ứng cử, một số người khác th́ phản đối và yêu cầu Ông CTS Nguyễn Văn Lẹm tiếp tục tái cử . Như vậy buổi họp sơ bộ có nhiều sự bàn cải vô trật tự, mất ḥa khí v.v. Buổi họp chánh thức công cử tân Chánh Trị Sự không tổ chức được. Ông Thạo và một số người ủng hộ Ông Dương Ngọc Rễ coi như Ông Rễ đă đắc cử CTS đ̣i Ông CTS Nguyễn Văn Lẹm phải bàn giao chức vụ CTS/ĐHĐ. Ông Lẹm vẫn muốn bàn giao nhưng chưa có vi bằng công cử đúng thủ tục nên không thể bàn giao được. Ông Dương Ngọc Rễ tự nhiên may áo CTS lên chiếm Thánh Thất chứng đàn cúng Chí Tôn. Trong khi đương kim CTS Nguyễn Văn Lẹm vẫn c̣n. Sự mâu thuẩn coi như tột độ, không thể có hai CTS trong một hương, cũng không thể bàn giao cho bất cứ ai khi chưa có vi bằng công cử hợp lệ. Để tránh việc xào xáo nội bộ đáng tiếc, Ông CTS Lẹm không đến Thánh Thất nữa. Đa phần chức việc và đạo hữu nam nữ khác cũng không đến Thánh Thất để cho thời gian nguội dần sẽ ḥa giải. Việc ḥa giải không thể tổ chức v́ người cố vấn tích cực nhứt không ủng hộ ḥa giải là cựu CTS Nguyễn Văn Thạo lúc nào cũng chống lưng cho Ông Rễ. Từ đấy, nhiều năm, hương Đạo Phú thành có hai ông Chánh Tri Sự, dĩ nhiên chỉ có một ông hợp pháp.

       Ông Nguyễn Văn Thạo, một mặt ủng hộ Ông Rễ một mặt âm thầm phản bội Ông Rễ, đă đi đêm làm đơn yêu cầu gia nhập vào Hội thánh mới của phái Cao Đài Tây Ninh. Đơn yêu cầu do Ông Thạo và ông Lê Thanh Tâm lập kư tên đầu tiên, sau đó có một số đồng đạo do thiếu hiểu cũng bị lôi vào có chữ kư. Chưa xác minh các vị ấy có thực kư hay được mạo danh kư thay? (xem đơn yêu cầu có 92 chữ kư, nếu có để ư thấy có rất nhiều chữ kư thật giống nét của một người. Thôi th́ số phận, ai bị hàm oan do người kư thay th́ lên tiếng đính chánh để minh oan)

       Từ lá đơn yêu cầu đó Ủy Ban Nhân Dân xă Phú Thành gởi văn thư cho ông Dương Ngọc Rễ để mượn  Thánh Thất Phú Thành làm địa điểm lấy ư kiến đồng đạo về việc xin gia nhập phái Cao Đài Tây Ninh. Ông Rễ đồng ư cho mượn. Xem như vậy là Ông Rễ đă lọt vào quỷ kế. (xem văn thư của UBND Phú Thành)

      Trong cả buổi hội thảo chỉ có 5 ư kiến phát biểu đồng ư. Không lấy biểu quyết mà MTTQ chủ tọa buổi họp kết lại coi như cả hội nghị đồng ư. Từ đó Công An huyện Tam Nông đă có văn thư tối mật lên kế hoạch khống chế cưởng bách tiếp thu Thánh Thất Phú Thành. (xem báo cáo tối mật của CA).

      Ông Nguyễn Văn Thạo được bổ nhiệm làm Cai Quản Thánh Thất  từ ngày 24 tháng 2 năm Đinh Dậu 2017. Khi mọi việc đă thấy rơ th́ không c̣n cứu vản. Người tín hữu khôn ngoan của Cao Đài ráng cố gắng thấy trước ai người thiệt Đạo và ai là người bán đạo cầu vinh mà xa lánh hay ủng hộ. 

       Kết luận: Thánh Thất Phú Thành không bị nhà nước chiếm như dư luận lên tiếng kết án. Mà nhà nước đă thọc sâu vô sắp xếp cài người phản bạn gồm có Ông Dương Ngọc Rễ đă cướp quyền Chánh Trị Sự từ ông CTS Lẹm, sau đó Ông Thạo cướp lại quyền của Ông Rễ, người mà ông ủng hộ đảo chánh ông Lẹm. Hai ông Thạo và Rễ là những người bất chấp luật pháp Đạo một cố ư và một vô t́nh. Thánh Thất Phú Thành không c̣n của Hội thánh ĐĐTKPĐ nữa, đă bị ông Thạo âm thầm bán đứng. Tội nghiệp nhơn sanh trước đây đă bị ông Thạo và ông Rễ xúi giục nay ngở ngàng không biết nương vào đâu? Trước kia nhẹ dạ ủng hộ Ông Rễ nghịch lẫn với Ông Lẹm nay Ông Rễ thất sủng về nhà ăn năn sám hối, quư vị ấy giờ không thể theo ủng hộ Ông Thạo v́ theo phàm giáo rơ ràng. Trở lại hành Đạo chung với Ông Lẹm th́ thẹn thuồng tủi hổ. Một bài học đắng cai giúp cho các huynh tỷ sáng mắt ra, chắc chắn sau này không để tái diễn.

       Tuy nói vậy, Ông CTS Lẹm vẫn luôn  hoan nghinh các anh chị em về chung sức hành đạo để cho Hương đạo Phú Thành luôn vững mạnh. Kẻ phản bạn bội sư chỉ bán được Thánh Thất chứ không thể bán được đạo tâm của đồng Đạo, họ sẽ phải trả lời với Đức Hộ Pháp thiên tôn nơi cơi hư linh. Hội Thánh Em hương Đạo Phú Thành vẫn c̣n.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

Phú Thành, ngày 1 tháng 3 Đinh Dậu

Người Trong Cuộc.

Đính kèm:

-Tờ yêu cầu của Ông Thạo.

-Văn bản mượn TT/PT của UBND có ư thuận của Ông Rễ.

-Báo Cáo mật của Công An Đồng Tháp

     * TỜ YÊU CẦU của ông Thạo:

       * Văn bản mượn TT của UBND xă Phú Thành, được ông Rễ đồng ư:

       * Báo cáo mật của Công an huyện Tam Nông:

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634