ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÊM MỘT VIỆC TỆ HẠI

CỦA ANH NGUYỄN QUỐC DŨNG.

“Tiền tài không khuất phục được lẽ phải”

 

Ngày 01-05-Giáp Ngọ (29-05-2014). Anh PTS Vơ Văn Liêm ngụ tại Trường Lưu (Châu Thành Thánh Địa) đến cúng tại Thánh Thất An Ninh Tây.

Anh Nguyễn Quốc Dũng đă ra lịnh cho CTS Lê Minh Châu và Cô Liễu đuổi anh PTS Liêm ra khỏi Thánh Thất...

Anh CTS Châu trả lời: Thánh Thất là của toàn đạo ai cũng có quyền đến cúng Tôi không có quyền đuổi ai hết.

Anh Dũng tiếp tục sân si và đe dọa hành hung anh PTS Liêm...

Sau đó anh Dũng cho biết sẽ báo cho công an Tây Ninh biết để họ ngăn cản không cho anh PTS Liêm đến cúng tại Thánh Thất An Ninh Tây nữa... (Câu đe dọa nầy thể hiện mối quan hệ mật thiết của anh Dũng với công an...và năo trạng cậy vào quyền đời của anh Dũng...)

V́ sao anh Dũng ác cảm và hung hăng với anh PTS Liêm như thế?

Bởi v́ trong cuộc gặp ngày 19-05-2014 tại Củ Chi anh Liêm phát biểu rất rơ về anh Dũng qua vụ TỜ BỐ CÁO & CÁI LOA là để hại Dương Xuân Lương nên anh Dũng rất tức giận...

V́ sao anh Dũng có thể ra lịnh cho CTS Châu sai trái như thế?

Anh CTS Châu cho biết anh Dũng có giúp cho Thánh Thất 02 chiếc xe ô tô loại 16 chổ ngồi nay nếu anh Dũng cần th́ Thánh Thất sẽ trả lại cho anh Dũng chớ không thể v́ vật chất mà chịu cho anh Dũng sai khiến làm điều trái lẽ đạo...

(Chúng tôi đề nghị anh CTS Lê Minh Châu ra một thủ bút xác nhận mấy bài viết trên net về cuộc lễ ngày 10-04- Giáp Ngọ có phải chính anh Châu viết hay không cho đồng đạo biết)

Một lần nữa Tôi kêu gọi anh Dũng ăn năn sám hối để quay trở lại với con đường chơn chánh khỏi phải uổng phí một kiếp sanh đă may duyên biết đạo.

Anh Dũng là một người có học thức đàng hoàng, từng hưởng đạo vị của Châu Thành Thánh Địa từ tấm bé, thành thật mong anh tỉnh thức nhớ lại thiệt phận kiếp người, đừng làm khách trầm luân bên bờ bĩ ngạn.

Nay kính.

Việt Nam ngày 31-05-2014.

 Dương Xuân Lương.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634