ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N cười tt niên   


Mâm ngũ quả đẹp. 

Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng 
Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền 
Mua chuối: sợ làm ăn khó “ngóc” 
Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng 
Mua bom: sợ suốt năm toàn “nổ’ 
Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên 
Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng 
Mua táo: sợ rồi… bón cả niên 
Ô hô ! đă vậy đừng sắm sửa 
Trụi lủi trụi lơ, khỏi tốn tiền. 
hahaha! chí lư chí lư! Cầu dừa đủ xài rửa. 

Vậy th́ bàn cúng sẽ trống không 
Chỉ cần b́nh lọ với bó bông 
Dưa th́ cũng sợ dây dưa măi 
Bánh tét sẽ bị rách cả năm 
Xin xâm lại càng nên kiêng cữ 
V́ ngại năm mới sẽ bị xiêng 
Sầu riêng càng nên không dám rớ 
Măng cụt th́ bị nghẹt ngơ ra 
Ngoài ra cần cử trái thanh long 
Bởi v́ vận số sẽ long đong 
Trái tắc lại càng nên kiêng đấy 
Bế tắc mọi điều xui cả năm 
Bánh ít không được ăn ngày Tết 
Cử ǵ đây nữa hỡi người ơi!!! 
Xuân đến Xuân đi , ba ngày Tết 
đở lo bánh trái, mừng ra phết 
thôi th́ ta chưng hoa với quả 
Cầu cho Đủ Xài khỏi lo xa! 
                                                     
 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634