ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TAM NÔNG ĐỒNG NHẤT MỘT L̉NG BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN

 

Kính Quí Chức Sắc Thiên Phong, Bàn Trị Sự Hội Thánh em cùng toàn Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền Quốc Nội và Hải Ngoại.

Hôm nay, trong Tôn Giáo Cao Đài vào ngày 18/08/ Giáp Ngọ là ngày Đại Lễ của Một Vị Đại Tiên. Tức Đức Lư Đại Tiên Trưởng Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Tất cả Đồng Đạo BTCT đều ghi tâm tạt dạ. Cho nên Đồng Đạo Khối Nhơn Sanh BTCT đă hiệp đồng cùng nhau lên đường tiến thẳng trên lộ tŕnh hướng về Thánh thất Phú Thành, Tộc Đạo Tam Nông, Châu Đạo Đồng Tháp. Chiếc ô tô 16 chổ chở một đức tin mạnh mẽ của KNS BTCT ,tất cả quyết hy sinh phụng sự Nhơn Sanh v́ sự nghiệp tồn vong của Đạo, không quăng đường xa ,Khối Nhơn Sanh lặn lội tận gốc biển ven trời, Đồng Đạo cùng có mặt tại trung tâm một tụ điểm là nơi thờ Đức Chí Tôn tại một ngôi Thánh Thất xa xôi hẻo lánh. 

Nhưng nơi đây đă toát lên một tinh thần và một đức tin mạnh mẽ, luôn ǵn giữ Chơn Truyền mối Đạo do Đức Chí Tôn khai sáng 1926 rất chuẩn thầng và tôn nghiêm đến lạ thường. Tất cả Nhơn Sanh nơi đây suốt 39 năm đồng nhất một ḷng không hợp tác với HĐCQ tức chi phái 1997 do Nguyễn Thành Tám cầm đầu phía sau hậu thuẫn là nhà cầm quyền đương thời tại Việt nam.

Nhơn Sanh nơi đây tu hành thuần túy luôn giữ đúng TÂN LUẬT PHÁP CHÁNH TRUYỀN không cầu phong, cầu thăng theo hệ phái 1997 tâm trung kiên cùng Hội Thánh từ ngày khai 1926 đến nay không phương ǵ lay chuyển được. Mặc dù HĐCQ đă nhiều lần đến đây ép buộc, o ép Đồng Đạo theo chi phái của họ nhưng Đồng Đạo nơi đây quyết một giữ vững Chơn Truyền. Cho nên hôm nay Đồng Đạo nơi Thánh Thất Phú Thành, Tộc Đạo Tam Nông, Châu Đạo Đồng Tháp đă lên tiếng thỉnh mời KNS BTCT đến Thánh Thất trước để hiến lễ Đức Lư Đại Tiên, sau là Đồng Đạo trao đổi Đạo sự trong phạm vi Tôn Giáo Cao Đài.

Trên tinh thần tín ngưỡng thuần túy đó Nhơn Sanh BTCT nơi đây đă giữ ǵn Thánh Thất cho khuôn viên vững bền chặt chẽ, đă cùng nhau góp công, góp sức xây dựng một hàng rào và nâng cấp sân Thánh Thất vào mùa nước lũ dâng cao. Thế nhưng công tŕnh bị chính quyền nơi đây gây khó khăn cấm đoán không cho xây dựng công tŕnh. Đồng Đạo nơi đây là dân vùng sâu vùng xa vẫn  phải ngậm ngùi cúi đầu tuân lệnh v́ nhà cầm quyền là cha mẹ của dân, bảo dân thế nào th́ dân phải làm như thế đó!

Và nơi đây là một Thánh Thất bé nhỏ chỉ xây dựng một hàng rào để chống trọi với lũ v́ mùa lũ đang về. Nhưng chính quyền nơi đây dứt khoát không cho xây dựng hiện nay công tŕnh đang dang dở. Hỏi tất cả Đồng Đạo phải suy nghĩ thế nào trước cảnh Thánh Thất bị nước lũ tràn vào? Th́ sự cúng kính của Đồng Đạo sẽ ra sao? Một dấu hỏi thật là to tướng mà không ai lư giải được. Vậy sự chịu đựng của Đồng Đạo phải đến bao giờ mới có sự giải quyết thỏa đáng, để cho Nhơn Sanh được  an tâm tự do hưởng hồng ân Đức Đại Từ Phụ tức ông Trời là Cha của Càn Khôn Vũ Trụ.

Vây tất cả Nhơn sanh BTCT  cùng thành tâm cúi đầu cầu nguyện hai Đấng Phụ Mẫu Thiêng Liêng xoay chuyển cho toàn thể chúng sanh được cộng hưởng thanh b́nh, an cư hạnh phúc 
.
KHỐI NHƠN SANH BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634