ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUY NGHĨ VỀ BÀI VIẾT:

"Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Tiếp Tục Cầu Lụy Chi Phái Nguyễn Thành Tám" của HT Nguyễn Thanh Liêm.

Nguyễn Minh Hiệp

 

     Đúng như dự đoán của nhiều người, sau khi Bản THÔNG BẠCH của Chức Sắc HTĐ ra đời sẽ có những phản ứng trái chiều của dư luận.

     Đặc biệt quí vị trên trang hoithanhphucquyen.org v́ mặc cảm từ lâu với HTĐ nên đă có những lời lẽ phê phán gay gắt đến độ vô lễ với HTĐ. Cụ thể như vào ngày mùng 8 tháng 4 Bính Thân quí vị này đă đơm đặt vô lư cho là hiền huynh Truyền Trạng Nguyễn Cẫm Luân mang áo măo của HTĐ vào Lễ Viện để bàn  việc lễ vía Đức Hộ Pháp mồng 10 tháng 4. Ai đă từng đi bàn công việc mà mặc áo măo chứ?

     Tính vị kỷ đă làm cho người ta suy nghĩ hạn hẹp, để từ đó  phát biểu những lời lẽ thiếu chính xác và phi lư!…

     Đạo là ḍng nước ngọt lịm luôn luôn luân chuyển đến mọi ngơ ngách của vũ trụ để nuôi nấng và điều ḥa muôn loài. Sự luân chuyển đó cũng thường gặp những ḥn đá cuội cản trở, đón ngăn. Nhưng ḍng chảy mănh liệt của nguồn nước đă, đang và sẽ cuốn phăng tất cả để làm tṛn thiên chức.

     Bản Thông Bạch của HTĐ đă gián tiếp làm cho Hội Thánh của Ông Nguyễn Thành Tám hiện rơ nguyên h́nh là một tập đoàn phá nát Chơn Pháp Đại Đạo và cũng chính Ông Nguyễn Thành Tám là người đă xé bỏ tất cả các bản Hiến Chương (từ 1997 đến 2012) do chính ông tự lập và tŕnh chánh phủ phê duyệt.

     Tính vị kỷ cá nhân chỉ là nhứt thời mà ḍng chảy của Đạo vẫn luân chuyển đến thất ức niên.

     Theo Pháp Chánh Truyền và thuyết giảng của Đức Hộ Pháp th́ Hiệp Thiên Đài là Đạo đó vậy. Ông Nguyễn Thanh Liêm thật bản lănh không sợ trời đất khi đề nghị vô hiệu hóa buổi hội nghị công cử Quyền Chưởng Quản HTĐ th́ không c̣n ǵ phải nói với Ông. Ông Liêm có quyền không tin tưởng việc làm của HTĐ, nhưng đừng lôi kéo tập họp lại một số người không tin tưởng thành một nhóm rồi hô lên là tất cả nhơn sanh không tin.

    Đôi hàng gởi đến Ông Nguyễn Thanh Liêm và trang     hoithanhphucquyen.org.

Thánh Địa, ngày12-8-Bính Thân (12/9/2016)

NGUYỄN MINH HIỆP

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634