ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ THẬT TÀN NHẪN, PHI NHÂN TÍNH ĐỐI VỚI TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM & TÔN GIÁO

TRONG NHÀ TÙ CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                Thực hiện: LM Lê Ngọc Thanh

Truyền Thông Chúa Cứu Thế

 

Nguồn: danlambaovn.blogspot.com

 Phần Một: Câu Chuyện Của Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Trí

Phần Hai: Xác Định Của Các Nhân Chứng

Phần Ba: Xác Định Của Giới Chuyên Môn

Phần Cuối

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634